Valokuva: Pirjo Väyrynen

Tervehdys,

Lapsena olin yksinäinen. Ajattelin, että ansaitsen olemassaoloni olemalla ahkera ja näkymätön. Suojelusenkelistäni tulikin minulle paras ystäväni, jolle saatoin kertoa murheeni ja huoleni. Tiedän hänen myös pelastaneen elämäni useita kertoja, esimerkiksi silloin, kun meinasimme koko perhe kuolla häkään.

Aina on lähelläni ollut myös hyviä ihmisiä ja opin luottamaan elämään ja uskoon onnellisemmasta tulevaisuudesta. Vähitellen vahvistui ymmärrykseni myös siitä, että minulla on vastuu teoistani ja että valinnoillani on suuri merkitys laajemminkin.

 

Pitkään epäilin omaa osuuttani siitä miten  yksi ihminen voi muuttaa maailmaa, mutta nyt ymmärrän, että kaikki muutos lähtee minusta itsestäni ja ainoastaan oman osuuteni kautta. Olen valinnut Hyvän elämääni ja tullut tietoiseksi sen alati lisääntyvästä hyvän vaikutuksesta jokaisen asiani ja ottamani askeleen kohdalla. Olen oppinut kiinnittämään uudella tavalla huomioni asioihini ja muuttanut sitä, mikä ei enää ole tuntunut hyvälle. Näen nyt myös kuinka totutut tavat, uskomukset ja harhatkin ovat pitäneet elämääni paikallaan ja että monet asiat olen ottanut itsestäänselvyytenä.

 

Omia ihmeitäni olen alkanut nähdä lisääntyvästi ympärilläni, asioita jotka aikaisemmin sivuutin. Ymmärrän nyt, ettei sattumaa ole, vaan aivan kaikella on tarkoitus ja merkitys. Oman Elämän Opiskelun kautta olen saanut itselleni paljon enemmän kuin olen koskaan osannut edes toivoa. Olen vapautunut peloistani, lähes jatkuvasta ahdistuksesta ja itseni mitätöimisestä. Se on tuonut rohkeutta ja luottamusta itseäni ja elämääni kohtaan ja ohjannut myös oman elämän hallintaan. Kiitollisuus ja ilo elämästä on lisääntynyt ja ja näen sen Hyvän, mikä elämässäni on ja lisääntyy jatkuvasti. Nyt arvostan myös niitä lukemattomia kokemuksia, jotka olen saanut ja joita olen tarvinnut, jotta olen  voinut oppia aina vain lisää itsestäni ja elämästä.

 

Oma oppimiseni jatkuu ja osaamiseni muuttuu elämäni etenemisen myötä. Itseni löytämisen kautta olen oppinut arvostamaan, niin omaa kuin toisten elämää. Sillä pitkän tien ja jatkuvan opettelun ja oppimisen tulos olen tässä hetkessäni.

Elämäni suurin käännekohta oli, kun erilaisten "sattumien" kautta avautui tie omaan "enkelikouluuni" ja alkoi matka Soile Raunion kanavoimaan ja opettamaan kahdeksan kirjan maailmaan, tietoon, jota ei aikaiseemin ole sellaisenaan annettu ihmiskunnalle. Tämä matka eheytti ja tasapainotti elämäni ja matka jatkuu edelleen. Oppimista ja oivaltamista on loputtomiin. Elämä on muuttunut mahdottoman mielenkiintoiseksi!

Iloni on nyt yhdessä enkelten kanssa auttaa ja ohjata ihmisiä Oman Elämän Opiskelun kautta vastaanottamaan oma Uusi Aikansa, joka tarkoittaa sitä, että paha ei ole enää läsnä omassa elämässä. Tämä kirjasarja valmistaa meidät myös vastaanottamaan nämä maapallolla jo nyt meneillään olevat yllättävätkin muutokset mahdollisimman pehmeästi, ilman kaaosta, hämmennystä ja ahdistusta, matkalla kohti  ihmiskunnan Uutta Aikaa, joka kullekin on silloin, kun itse on siihen valmis.

Ilolla,

Pirjo

 

 

                                 

 

​​

I

'