top of page

Näillä sivuilla on vastaanottamiani kanavointeja ajankohtaisista asioista meille kaikilla Maailmankaikkeuden Auttajaenkeleiltä Taivaankaaren Sanomat  2020 ovat luettavissa tästä, uusin aina ensimmäisenä, ja vahnemmat 2019 näet omalta sivultaan.

 

Postituslistaan voit halutessasi liittyä jättämällä yhteystietosi. Silloin saat aina uusimman Taivaankaaren Sanomat  sähköpostiisi ilman velvoitteita.

 

 

 

 

 

 

 

Taivaankaaren sanomat 11_2020

Oma osuutesi yhteiseen ja omaan kehitykseenne maapallollanne

Pirjo hyvä, voit kertoa lukijoillesi, että olemme kanssanne jokainen päivä, myös seuraamassa edesottamuksianne ja kaikkea sitä mitä juuri tässä hetkessänne mietitte ja pohditte. Omat ajatuksenne ja pohdintanne sekä mielipiteenne ovat erityisen tärkeitä juuri nyt, sillä tässä hetkessä vaikutatte siihen, mitä huomiseenne haluatte. Kun yhteinen tahtonne voimistuu, on myös meillä velvollisuutemme auttaa teitä eteenpäin siinä, minkä tärkeäksi ja oikeaksi katsotte, niin itsellenne kuin toisillennekin. Sillä olette siirtymässä siihen vaiheeseen omassa ja yhteisessä kehityksessänne, että teillä on jo maailmanne laajuisesti tietoa toisistanne ja tämä merkitsee myös siltä, että vähitellen tulette tietoiseksi siitä, mikä on teille kaikille parasta ja missä tahdissa. Sillä ajatuksenne laajenee käsittämään myös muut ihmiset oman itsenne ulkopuolella. Siis oma tietoisuutenne on laajenemassa niin, että ette voi enää sulkea silmiänne kaikelta siltä, mikä silmienne eteen, jopa päivittäin, avautuu.

Asiathan eivät häviä sillä, että ne ohittaa, vaan ainoastaan sillä, että asioihin tarttuu. Teillä on monia yhteisiä asioita ratkaisematta ja tämä tarkoittaa sitä, että teidän jokaisen asenteet ja tietoisuus asioista ratkaisee, kuinka kehitys tulee menemään eteenpäin ja ennen kaikkea missä tahdissa. Sillä ihmiskunta on tänä päivänä yhtenäisempi kuin koskaan aikaisemmin ihmiskunnan historiassa. Sillä teillä on käytettävissänne lähes reaaliaikaista tietoa toistenne elämistä ja elämien vaiheista. Ja näin ollen jokaisen yksilön näkemykset, ajatukset ja mielipiteet korostuvat. Sillä ihmiskunnan yhteinen tahto on se voimavara, joka vie asioita eteenpäin. Tämä ei tarkoita sitä, että jokaisen on oltava yksimielinen asioista, mutta kun suurempi osa ihmiskunnasta jotain asiaa haluaa, olemme velvolliset sen halunne täyttämään. Eli kääntämään kehityksen suuntaa. Ymmärrättekö tämän, että teillä jokaisella on suurempi vastuu omasta ja yhteisetä elämästänne, sillä oma kehityksenne on jo niin pitkällä, että myös vastuunne joudutte enenemässä määrin itse kantamaan.

Olemme olleet teitä auttamassa lähes rajattomasti, tulleet suurin joukoin esimerkiksi puhdistamaan ilmaanne, sillä ilmaanne hengitätte ja ilmanne luo terveytenne, antaa voimanne ja pirteytenne. Ilman ilmaanne ja sen kohtuullistakaan puhtautta ette voi hyvin. Mutta esimerkiksi tällaisista asioista on vastuu siirtymässä teille itsellenne, kun tietonne ovat lisääntyneet ja mahdollisuutenne ovat kasvaneet, niin että voitte huomioida toinen toistenne hyvinvoinnin paremmin kaikkialla. Olemme toki edelleen teitä auttamassa aivan kaikessa, silloin kun itse meiltä apuamme pyydätte. Kaikki sellainen, joka koko ihmiskuntaa hyödyntää ja auttaa on etusijalla nyt kaikessa auttamisessamme. Olemme valmiit teille antamaan myös uudenlaisia ajatuksia ja keinoja kehittää elämäänne kaikille suotuisaksi niin, että elämä olisi edelleen mahdollista joka puolella maapalloanne.

 Olette uuden luomisen vaiheessa ja siinä olemme mielellämme teitä ohjamassa, sillä meillä on sekä kokonaisnäkemys tilanteestanne, että osaamista teille jakaa. Näkymätön elämä on vielä teille useimmille arvoitus, mutta kun jo muutaman sukupoven ajalta omaa historiaanne ja elämänne kehitystä ajattelette, huomaatte kyllä, että vaikkapa vain kolme sukupolvea taaksepäin asioita tarkastelleina eivät ihmiset olisi voineet uskoa siihen, mitä tänä päivänä on mahdollista. Samoin kulkee kehitys eteenpäin ja kun alatte paremmin huomioida asioita, jotka ovat, mutta ette vielä niitä näe ja ymmärrä, voitte kyllä nähdä ja ymmärtää sen, että on vielä paljon asioita ja tutkimuksenne motoja, joissa saatte varmistusta kaikesta siitä, mihin ette vielä ole olleet valmiita uskomaan. Siis elämänne on sekä haastavassa, että mielenkiintoisessa vaiheessa, joten kantakaa oma vastuunne jokainen siitä osuudestanne, joka kunkin kohdalla on. Tämä vaikuttaa yhteiseen hyvinvointiinne nopeammin kuin osaatte edes aavistaa ja näin yhteinen matkanne jatkuu niin, että jokaisen olot voivat maapallollanne kehittyä uusien ratkaisujen myötä paremmiksi jokaiselle. Iloitkaa siis uudenlaisesta elämänne vaiheesta, joka avaa monia mahdollisuuksia jokaiselle, niin halutessanne.

Olemme teidän jokaisen omat korkeimmat oppaanne täältä taivaankaarelta, jotka elämänne edesottamuksia mielenkiinnolla seuraamme ja olemme teitä valmiit auttamaan aina oman pyyntönne mukaisesti, kun hyvää toisillenne ja itsellenne haluatte. Olkaa siis hyviä ja olkaa Hyvät.

Kiitos!

 

Taivaankaaren Sanomat 10_2020

 Oma kehityksenne on alkamassa ja uudella tavalla viemässä elämäänne eteen päin

Pirjo hyvä, voit kertoa lukijoillesi, jotka ovat jo Soilen kirjojen lauseisiin tutustuneet ja siten jo tietävät, mitä haluamme heille opettaa, että jokaisen elämä sujuisi mahdollisimman hyvällä ja kauniilla tavalla, vaikka ympärillänne tapahtuu monenlaisia asioita ja korona pitkittyessään tuo myös uudenlaisia huolia ja lisää epävarmuuttanne elämästänne ja ennen kaikkea siitä, miten tulette pärjäämään omassa elämässänne, lähinnä taloudellisesti. Mutta sanomme teille, ettei teillä kenelläkään ole mitään hätää. Sillä niin paljon uusia ja uudenlaisia asioita on jo syntymässä ja ymmärrätte itsekin, ettette voi jatkaa elämäänne sillä tavalla kuin tähän asti olette eläneet. Sillä maapallonne kestokyky on myös ylittymässä ja siksi tarvitsette uudenlaista näkemystä ja sen myötä myös uudenlaista toimintaa. Olemme teitä auttamassa kaiken aikaa, että saatte uudet innovaationne käytäntöön.

 Voimme kertoa myös sen, että kun työskentelette niin, että uudet tulokset ja keksinnöt tulevat jokaisen niitä tarvitsevan käyttöön, niin teillä on myös menestys myötä. Opitte siis paremmin työskentelemään yhdessä kaikkien hyväksi ja näin saatte parempia tuloksia, jotka ovat myös kaikkialla käytössä samanaikaisesti. Tämä antaa kuin siivet selkään teidän jokaisen kehittymiselle, niin yksilöinä kuin yhdessäkin. Sillä maailmankaikkeuden tahto on, ettei yksikään teistä kärsisi pulasta ja sellaisesta, joka ei voi antaa hyvän elämää jokaiselle. Siis arvomaailmanne tulee myös muuttumaan ja huomaatte, kuinka paljon teillä on kaikenlaista mitä ette tarvitse. Tämä ei tarkoita teille niukkuutta, vaan sitä, että opitte uudella tavalla katsomaan elämäänne kokonaisuutena ja näin jokaisen osaaminen tulee myös käyttöön eri tavalla kaikkien hyväksi. Tämä luo teille työpaikkoja ja hyvinvointia. Ja kun voitte hyvin, kasvaa myös luottamuksenne itseänne ja elämäänne kohtaan.

 Kun puute vähenee, ei ole enää sodillannekaan merkitystä, vaan näette ne mielettöminä ja turhina. Silloin voitte suunnata myös varat, jotka sodistanne jäävät kuin yli, sillä ei ole enää tulevaisuudessanne tarvetta aseille. Ne varat voitte suunnata uudenlaiseen kehitykseen, joka jokaista palvelee tavalla tai toisella. Opitte myös yhdistämään toinen toistenne osaamiset niin, että yhdessä voitte luoda haluamanne ja saatte toisiltanne sellaista tietoa, jota itsellänne ei vielä ole ollut. Tämä ei tarkoita sitä, ettei teillä olisi itsenäistä elämää, ei vaan sitä, että osaatte katsoa elämäänne suurempina kokonaisuuksina ja opitte arvostamaan toinen toisianne. Silloin kun maltatte toisianne kuunnella ja tosienne huomioida arvostavasti, opitte myös käyttämään monenlaista teitotaitoa yhteiseksi hyväksi, jolloin jokainen saa myös sitä arvostusta, joka ihmiselämälle kuuluu.

Tulette myös ymmärtämään sen, miten itse olette osana suurempaa kokonaisuutta, siis koko maailmankaikkeutta ja teille tulee avautumaan myös ne mysteerit, joita koko ihmisen elämänne olette etsineet. Tämä muuttaa asenteenne koko omaa ja yhteistä elämäämme kohtaan ja antaa myös sen vastuun jokaiselle, joka jokaiselle kuuluu. Näin opitte huolehtimaan myös omien ratkaisujenne seurauksista ja voitte elämäänne luoda näköiseksenne, mutta eri tavalla tietoisella tavalla kuin tähän mennessä.  Näin ymmärrätte myös sen, että luontonne tarvitsee suojeluanne, sillä kaikki elävä ja kaikki elämä on suojelemisen arvoista, sillä siitä riippuu myös ihmisten hyvinvointi ja terveys. Sillä tänä päivänä teillä on enemmän erilaisia sairauksia, kuin milloinkaan aikaisemmin. Mutta kun opitte luontoanne vaalimaan, saatte myös terveytenne takaisin. Opitte käyttämään myös energioita eri tavalla, kuin tänä päivänä, kun saatte niistä enemmän ymmärrystä itsellenne.

Siis korona aika on teitä ahdistanut, mutta tulette näkemään myös sen valoisat puolet, kun näette sen kehityksen, jonka se väistämättä käynnistää. Pääsette kuin ”puhtaalta pöydältä” rakentamaan niin omaa kuin yhteistä tulevaisuutta, eikä se ole huono asia, vaan hyvä.

Olkaa siis rauhassanne, olemme teidän jokaisen omat korkeimmat oppaanne, jotka elämäänne seuraamme ja teitä autamme aivan kaikessa, johon apuamme pyydätte. Sillä elämämme kuuluvat yhteen, vaikka jokainen elämmekin omaa elämäämme, mutta aina oma elämämme vaikuttaa myös yhteiseen elämäämme. Olkaa siis rauhassa, niin rauha on kanssanne. Ei ole mitään pelättävää, sillä kaikki on juuri niin, kuin tuleekin olla.

Olkaa siis hyvät ja olkaa Hyvät. Olemme siis teidän jokaisen omat korkeimmat oppaanne, jotka tätä asiaa annoimme tiedoksenne taivaankaarelta.

Kiitos!

 

 

 

 Taivaankaaren sanomat 8_2020 Tätä pyysin ja tämän sain vastauksesksi: ...teiltä ajankohtaista tietoa ihmiskunnalle tässä kaoottisessa tilanteessa, joka eri puolilla maapalloa vallitsee. Hyvässä Hyvän tavalla, kiitos!

Yhtenäisyys ja Hyvä tahto vievät elämäänne eteen- ja ylöspäin

Pirjo rakas, voit kertoa heille, ettei silloinkaan ole kenelläkään mitään hätää, vaikka erilaiset levottomuudet vallitsevat ja puhkeavat siellä ja täällä ympäri maapalloa. Olette nyt ihmiskuntana kasvaneet jo niin pitkälle, ettette ole valmiita hyväksymään sitä, että oikeudenmukaisuutta, tasavertaisuutta ja myös Jumalan kaikenkattavaa Rakkautta ei jaettaisi kaikille, sillä jokaisella on oikeus siihen, huolimatta siitä, missä kukin elää ja on. Olette kyllästyneet siihen, että vanha valta haluaa sitkeästi pitää kiinni sijoistaan, eikä ole valmis väistymään, vaikka niin sanottuja vaaleja pidätte, mutta jotka ovat muodostuneet kuin irvikuviksi vaaleistanne. Kysymys on myös siitä, että vanha tapa ylläpitää valtaa on yksinkertaisesti vanhentunut ja ihmiskunta vaatii ja haluaa muutosta entiseen yksinvaltiaaseen tapaan hallita, on sitten ”hallintomuoto” mikä tahansa. Rauhanomaisesti ihmiset haluavat kuitenkin edetä, sillä tietävät kyllä jo sen mitä kurjuutta sodat tuovat ja että ne eivät ole aikaisemminkaan tuoneet parannuksia tavallisten ihmisten elämään.

Kyse ei ole siitä, ettei rahaa olisi maapallolla tarpeeksi kattamaan jokaisen ihmisen jokapäiväiset tarpeet, mutta vaha valta haluaa pitää kiinni omastaan, sillä näkevät myös sen, etteivät voi itselleen kahmia omaisuuksia niin kuin ennen. Tämä vaihe tulee jatkumaan jonkin aikaa, mutta vähitellen oikeudenmukaisuus alkaa saada alaa askel ja asia kerrallaan. Sillä nyt on ihmiskunnan yhteinen tahto jo niin voimakas, että olette valmiit jakamaan toisillenne niin, ettei kenenkään tarvitsisi kärsiä jokapäiväisessä elämässään. Sillä niin paljon on tapahtumassa ja elämänne uusiutumassa, että teidän on vaikea sitä edes ymmärtää.

Korona on pysäyttänyt teidät omaa elämäänne ja uusia mahdollisuuksianne miettimään sekä sitä, miten laajemmin opitte ajattelemaan omaa ja yhteistä parasta. Sillä paljon hyvää on myös tapahtumassa ja elämänne on muuttumassa vähitellen niin, että ette ole enää valmiit entiseen palaamaan. Tämä vaihe on ihmiskunnan elämässä nopeampaa kuin koskaan aikaisemmin ja siksi olette aika ajoin hämmentyneitä, kun ette voi enää niin selkeästi nähdä ja suunnitella sitä, mitä on tuleva. Mutta tämä mahdollistaa myös sen, että ennakkoluulottomammin suhtaudutte siihen mitä näette ja koette ja osaatte ajatella jo pidemmälle kuin vain oma hyvinvointinne. Oma kykynne huomioida toisten ihmisten tilanteet, on myös kasvanut sekä halunne auttaa monin tavoin toisianne ilman, että haluatte saada itsellenne maksimaalisen hyödyn kaikesta osaamisestanne. Siis koette myös helpotusta siitä, että voitte tehdä hyvää toinen toisillenne. Se näkyy myös kaikkien hyvinvoinnin lisääntymisenä, joka vähitellen rauhoittaa elämää myös paikoissa, joissa erilaisia levottomuuksia nyt on. Tämä elämänlaadun parantuminen ei kuitenkaan ole vain tilapäistä, vaan ihmiset oppivat luottamaan elämäänsä siinä, että elämä kantaa.

 Tämä opettaa myös teitä kaikkia kuin kontrolloimaan sitä, mitä ajattelette. Sillä olette tulleet nyt myös vaiheeseen, että ajatuksillanne on entistä suurempi voima, mutta myös vastuu omista ajatuksistanne kasvaa. Ajatelkaa siis hyvää ja hyviä asioita, sillä eihän kukaan halua mitään pahaa itselleen tai muille, eikä sitä vastuuta, mikä myös ajatuksista tulee. Alatte huomata tämän siitä, että pieniä ajattelemianne asioita alkaa tapahtua siellä täällä. Kiinnittäkää siis ajatuksiinne huomiota, sillä ajatustenne voimalla luotte niin omaa kuin yhteistä elämäänne. Elätte kuin herkemmissä energioissa, jotka ovat nopeampia ja niin asiat saavat kuin siivet selkäänsä. Mitään pelättävää ei ole, kun opitte ajatuksianne tarkkailemaan, sillä jos ajatuksenne laukkaavat edelleen kuin monessa kerroksessa yhtä aikaa, ettekä itsekään hetken päästä musta, mitä olette ajatelleet, joutuu elämänne kaaokseen itsenne sitä ymmärtämättä mistä kaaos johtuu. Siis ajatelkaa mitä ajattelette, karsikaa turhaa ajattelemista ja ajatelkaa vain hyviä asioita. Sillä nopeutatte niin omaa kuin yhteistä kehitystänne ihmiskunnassa ja teitä jokaista odottaa tulevaisuus, josta nautitte ja jota on edes vaikea tässä hetkessä kuvitella. Olkaa siis omien ajatustenne vartijoita, sillä ajatuksillanne tulette yhä enemmän ja enemmän luomaan elämänne. Kuitenkaan ei teillä ole mitään pelättävää. sillä maailmankaikkeuden sielut olemme kanssanne elämäänne ohjaamassa ja suojelemassa. Sillä niin on tarkoitettu, että elämämme yhdistyvät, kun aika on siihen oikea ja oikeaan suuntaan lähtee kyllä kehityksenne kulkemaan. Olkaa siis iloiset siitä, että yhdessä kehitymme ja yhdessä kasvamme.

Olemme Maailmankaikkeuden Viisaat sielut, jotka olimme tätä kirjettämme kirjoittamassa teidän jokaisen tiedoksi, olkaa siis Hyvät ja olkaa Hyvät!

Kiitos!

Taivaankaaren Sanomat 7/2020

tätä kysyin ja tämän sain vastaukseksi

Mitä suomalaisten tulee huomioida ja tietää siitä, miten kaikki yhdessä selviämme korona-ajasta parhaalla mahdollisella Hyvän tavalla. (Niin kuin parasta ja oikein on. Kiitos! )

 

Oman tulevaisuutenne kynnyksellä

Pirjo hyvä, voit kertoa lukijoillesi, että teillä kellään ei ole mitään hätää. Sillä asioitanne on hoidettu huomioiden ihmiset ja heidän hyvinvointinsa ja olette oivaltaneet sen, että ilman terveitä ja jaksavia ihmisiä ei myöskään työntekonne voi lähteä käyntiin niin, että taloutenne vahvistuu siinä määrin, että jokaisella on hyvä olla maassanne. Olette jo nyt huomanneet ja huomioineet sen, että olette laittaneet asioitanne sellaiseen tärkeysjärjestykseen, että ihmisen paras on ennen talouden ja rahanvoiman tärkeyttä. Maatanne on jo pitkään hoidettu niin, että jokaisella on elämisen mahdollisuudet maassanne, jos ei omilla valinnoillaan vaikuta niin, että valitsee pidemmän ja vaikeamman tien oppiakseen sen, mitä tässä elämässään on tullut oppimaan. Kuitenkaan ei ketään jätetä yksin, jos apua on valmis hakemaan ja vastaanottamaan. Siis periaatteessa asiat maassanne ovat erittäin hyvin ja sen olette kyllä itsekin huomanneet.

On luonnollista, että tällaisen vaikean ajanjakson jälkeen on monien turvallisuus horjunut, kun oma taloudellinen tilanne on muuttunut. Mutta samalla huomaatte myös sen, että kaikkea, mihin aikaisemmin teillä on ollut mahdollisuus ja varaa, ei nyt aina ole ulottuvillanne ja kuitenkin selviätte hyvin, jos ei erinomaisestikin. Teillä on yhteistä halua tehdä asioita ja se auttaa teitä jokaista etenemään omassa elämässään.

Tämä aika on näyttänyt teille myös erilaisia tapoja elää ja sovittaa esimerkiksi työtänne niin sanottuun arkielämäänne ja olette tyytyväisyydellä huomanneet, että kun olette aikaa antaneet enemmän toisillenne, olette myös virkeämpiä ja idearikkaampia. Tämä aika on myös valmistanut teitä uusiin asioihin, jotka ovat aivan jo oven takana. Siis paljon tulee yhteiskuntanne muuttumaan ja löydätte erilaisia, uusia mahdollisuuksia toimeentulollenne. Omat innovaationne tulevat kiinnittämään myös muiden huomiota, sillä pienenä kansana teillä on kuin oma ”koelaboratorio”, jossa työskentelemällä saatte nopeastikin uusia ja käyttökelpoisia hyviä tuloksia, jotka ovat sovellettavissa maailmanlaajuisesti.

Siis teillä ei ole mitään hätää, vaikka vientinne on nyt hidastunut, mutta myös niin työskentelynne kuin työtapanne sekä työnne sisältö on voimakkaasti muuttumassa. Osaatte jo kunnioittaa luontoarvojanne ja luontoa onkin syytä varjella ja ohjata myös toimintaanne niin, että samalla kun luonnostanne huolehditte, voitte tarjota esimerkiksi turismille ja sitä kautta ihmisille ympäri maapalloa aivan uudenlaisia, parantavia ja voimaannuttavia elämyksiä. Sillä luontonne on hyvin monipuolinen parantavine vaikutuksineen. Luonto tarjoaa monia, monia mahdollisuuksia, teillä on metsienne lisäksi myös ainutlatuiset järvenne sekä saaristonne. Niitä hyödyntämällä voitte tuoda paljon helpotusta ja iloa heille, jotka ovat työnsä rasittamia ja tarvitsevat voimensa palautusta jaksaakseen taas omassa elämässään eteenpäin.

Tulette kehittämään myös yhdessä kanssamme paljon aivan uudenlaista tekniikkaa ja luontoa säästävää toimintaa, kun uudella tavalla voitte kuin uudistaa esimerkiksi autokantaanne, tekemällä erilaisia, tiettyjä muutoksia, jotka uudistavat autonne uuden veroisiksi. Voitte siis monipuolistaa omaa toimintaanne loputtomasti, sillä maapallonne kaipaa uudistumista kaikkialla ja siinä teillä on oma, tärkeä osuutenne. Kun myös muualla huomataan, että uudistaminen säästää myös luontoa ja maapallon varoja mielekkäällä tavalla, olette aivan Uuden Ajan kynnyksellä, joka muuttaa teidän kaikkien elämää paremmaksi ja helpommaksi. Teillä on monella tavalla edelläkävijän tehtävä, sillä turhaa ei ole oma historianne ja yhteiskuntanne kehitys ollut. Sillä kaikki on tähdännyt ja valmistanut teitä siihen, mikä on tuleva. Eikä teillä ole mitään pelättävää, sillä elämänne muuttuu aina vain paremmaksi, kun jokaisen omassa ja yhteisessä maassanne huomioitte, ketään jättämättä ulkopuolelle. Tulette huomaamaan myös sen, että vähemmän on enemmän ja sitä juuri haluatte omalla kehityksellänne osoittaa.

Tieteenne tekee siis monenlaisia läpimurtoja, sillä opitte tekemään yhteistyötä kanssamme ja olemme valmiit jakamaan omat tietomme kanssanne silloin, kuin kaikkien hyväksi olette valmiit toimimaan. Alatte myös oivaltaa sen, että ihmiskunta ei ole ainoa elävä maailmankaikkeudessa, mutta myöskään maailmankaikkeutta ei tarvitse pelätä millään tavalla. Opitte kuuntelemaan itseänne ja ymmärrätte vähitellen, että kaikki tieto on teissä itsessänne, kun itseänne vilpittömästi kuuntelette. Alatte antaa enemmän tilaa myös tunteillenne ja tuntemuksillenne pelkän järjen vaihtoehdoksi. Ja kun itseänne opitte kuuntelemaan, huomaatte myös sen edistyksen, jonka se tuo tullessaan. Siis uudenlaiseen aikaan olette astumassa. Elämänne kulkee siis hyvän suuntaan. joka antaa jokaiselle jotakin ja josta kaikki saavat oman osansa hyvällä tavalla Hyvässä.

Tämän halusimme teille kertoa, että innostutte rohkeasti kehittämään maatanne yhteistyössä uudenlaiseksi, uudistuneeksi yhteiskunnaksi, jolla on oma vahva paikkansa koko kokonaisuudessa.

Olemme teidän jokaisen omat korkeimmat oppaanne Taivaankaarelta, jotka toimme teille terveisemme kannustukseksi, kun omaa tulevaisuuttanne katsotte, sillä siinä ei ole mitään pelättävää, vaikka olettekin siirtymässä kohti omaa Uutta Aikaanne. Olkaa siis hyvät ja olkaa Hyvät jokainen.

Kiitos

 

 

Tätä kysyin ja tämän sain vastaukseksi:

…. mitä meidän jokaisen on Hyvä huomioida ja oppia Koronapandemiasta, että parhaalla Hyvän tavalla kehitymme kaikki kohti yhteistä, parempaa elämää ja maailmaa. Hyvässä Hyvän tavalla, kiitos!”

11062020 Kehityksenne kohti yhteistä parempaa elämäänne on jo alkanut

Pirjo hyvä, voit kertoa lukijoillesi, että tässäkään asiassa ei ole mitään hätää, vaikka Korona pandemian lailla on koskettanut lähes teitä jokaista tavalla tai toisella. Tämä on ollut tarpeellinen pysäytys teille kaikille, sillä kaikki nämä tapahtumat, joita olette nyt yhdessä, kaikkialla läpikäyneet, on auttanut myös omaa ja yhteistä kehitystänne etenemään nopeammin kuin muutoin olisi ollut tarpeen ja mahdollista. Sillä itsekin olette huomioineet myös niitä asioita, jotka ovat olleet kuin parannuksia elämäänne. Teillä on ollut suurempi vapaus tehdä esimerkiksi töitänne, sillä osa teistä on voinut tehdä etätyönä sen, mitä aikaisemmin teitte omalla työpaikallanne. Tämä on auttanut teitä itseänne, mutta myös heitä, jotka ovat töitään jatkaneet työpaikallaan, jossa ilmapiiri on rauhoittunut ja olette jokainen huomioineet myös sen, että kiire ei teidän elämäänne jouduta, mutta rauhan olotilassa ollessanne saatte enemmän ja nopeammin aikaiseksi sekä myös tulosta työstänne paremmin näkyväksi. Siis työskentelynne on saanut näin kuin uusia muotoja, joihin teillä jatkossakin on paremmat mahdollisuudet. Sillä olette ottamassa paljon enemmän vastuuta omasta työskentelystänne ja näin ollen voitte omaa työtänne ja osuuttanne suunnitella vapaammin tapahtuvaksi. Tämä säästää teiltä paljon vaivaa, matkustamisen eri muotojen vähentyessä, sen olette huomanneet jo nyt.

Olette kiinnittäneet myös huomionne siihen, että ilmanne on selkeästi puhdistunut, sillä olette etsineet uusia tapoja liikkua ja tästä on hyvänä esimerkkinä nopeatkin muutokset siihen, että voitte pyörillänne joutuisammin siirtyä paikasta toiseen ja tästä tavastanne, ette enää halua luopua, vaan omaehtoisesta liikkumisesta tulee pysyvä muoto ja vaihtoehto omaan elämäänne. Olemme rinnallanne myös auttamassa teitä siinä, että uusia tapoja voitte turvallisesti kehittää, esimerkiksi lentomatkustamisenne tulee mullistumaan, sillä niin lähellä on läpimurrot eri puolilla maapalloanne siihen, että lentäminen tulee puhtaammalla tavalla tapahtumaan. Siis moottoreita sekä polttoainetta olemme kanssanne kehittämässä ilmastoystävällisemmäksi. Ja kun vielä jatkatte kokouksianne virtuaalisesti, sujuvat tapaamisenne verkossa yhtäaikaisesti huolimatta siitä, että etäisyydet välillänne ovat suuret. Tämä kaikki yhdistää teitä entistä enemmän ja tulette huomaamaan, että eri tavat toteuttaa työtänne tulevat aina vain joustavimmiksi, sillä ette enää ole niin sidottuja tiettyyn paikkaan kuin mitä tähän asti olette olleet.

 Siis maailmankuvanne tulee laajenemaan ja tutustutte toisiinne eri tavalla kuin aikaisemmin, sillä yhteytenne mahdollistavat ”tapaamisenne ” reaaliajassa, ei vain kokousten muodossa, vaan myös silloin kun teillä on asiaa toisillenne. Näin yhteydenpidostanne tulee yhtä luonnollista kuin puhelimellanne soittaisitte, sillä jokaisella alkaa olla henkilökohtaiset mahdollisuudet pitää yhteyksiä ympäri maailmaa.  Siis tämä tapa kanssakäymiseenne tulee niin luontevaksi kuin vain mahdollista ja samalla myös tutustutte toisiinne ja huomaatte, että kaikkialla ihmiset ovat kiinnostavia ja vaikka monenlaisista kulttuureista tulevat, on mielenkiintonne herännyt ja halunne syventynyt siihen, että haluatte toinen toisiinne tutustua aina vain paremmin. Maapallonne tuntuu samalla myös kuin pienemmältä, sillä vähitellen voitte myös omat asuinpaikkanne valita entistä vapaammin. Lisäksi teillä alkaa olla käytettävissä erilaiset apulaitteenne, vai sanoisimmeko kanavanne, että sen paremmin ymmärtäisitte. Sillä eri kieletkään eivät ole enää välillänne esteinä, sillä nämä apuohjelmat paranevat kaiken aikaa, ja niitä olemme myös kanssanne kehittämässä.

Tämä Korona-aika on herättänyt teidät myös tajuamaan sotienne mielettömyyden ja olette siirtymässä sellaiseen maailmaan, että pääsette ja pystytte asianne ja eri näkemyksenne ratkaisemaan muutenkin kuin sotienne välityksellä. Ja kun vielä huomaatte sotienne mielettömyyden ja sen, ettei niissä ole ollut voittajia vaan ainoastaan häviäjiä, pääsette aina vain nopeammin lopputulokseen, joka tuo rauhanne aina vain lähemmäksi. Sillä ei ole mitään mieltä siinä, että toisianne tapatte mielettömien aseittenne välityksellä tehden suuria ja korvaamattomia tuhoja, vain napin painalluksellanne. Nyt ymmärrätte myös vähitellen sen, että jokaisen elämä on tärkeä, kun yhä laajemmin ja laajemmin toisiinne tutustutte. Siis ihon väri menettää merkityksensä, sillä niin laajasti toisiinne tutustutte ja perheenne tulevat muodostumaan yhä laajemmin monikansallisiksi sekä monikulttuurisiksi. Siis kiinnostus toistenne elämää kohtaan syvennee eikä silloin enää ole merkitystä missä asutte tai mistä olette kotoisin. Maapallonne muuttuu yhä vain yhtenäisemmäksi ja antaa vapaammin kodin jokaiselle. Siis itse määräätte laajemmin ja kokonaisvaltaisemmin omasta ja yhteisetä elämästänne. Sillä tämä jaksonne elämissänne on osoittanut myös sen, että kaikki vaikuttaa kaikkeen ja jokaisen elämällä on merkitys ja tarkoitus myös koko kokonaisuuden kannalta tarkasteltuna.

Oma osuutenne on oppia sietämään erilaisuutta ja moninaisuutta, sillä se tulee kasvamaan kaikkialla. Sitä mukaa kun huomaatte ja huomioitte toistenne erilaisuuden arvon ja opitte vilpittömästi toinen tosianne myös arvostamaan, sillä aivan jokaisella on annettavaa ja jokaisella on toinen toisiltaan opittavaa. Kun tämän kaiken tiedon yhdistätte, tulee kehityksenne olemaan huimaa, kuin siivet selkäänne saaneena, jos niin voimme verrata sitä vauhtia, jolla etenette. Kuitenkaan ei teillä ole mitään stressiä, sillä opitte myös sen, että tekniikkanne helpottuu ja jokaisen on aina vain helpompi oppia, mikä opittavaksi tulee ja elämäänne kehittää. Tämä tekniikka ja sen kehittyminen on vain välivaihe siihen, että vähitellen huomaatte, kuinka omilla ajatuksillanne on voimaa ja ajatustenne kautta luotte elämäänne. Se herättää teidät ajattelemaan sitä, että Hyvää haluatte itsellenne ja toisillenne. Sillä kuka haluaa ehdoin tahdoin luoda huonoa elämää itselleen silloin kun kaikkeen Hyvään on mahdollisuus. Siis oppikaa arvostamaan omaa ja toisenne sekä yhteistä elämäänne, sillä yhdessä elätte joka tapauksessa. Ja muistakaa, että jokaisella on tärkeä osuus niin omassa kuin yhteisessä elämässänne ja jokainen joutuu kantamaan myös oman vastuunsa jokaisesta valinnastaan. Olette kasvaneet ja kehittyneet jo niin, että ymmärrätte, että vapaamatkustajia ei ole, eikä kukaan voi asioita päättä puolestanne, vaan olette jokainen vastuussa omasta elämästänne, joka on tärkeä osa yhteistä elämää, jota kaikki elämme.

Tämän halusimme teille kertoa ja näkymiä avata tulevasta elämästänne, joka on jo muutoksessa. Näin teidän on helpompi ottaa vastaan se kehitys ja vauhti, millä asiat ovat jo muuttumassa. Sillä yhteinen ja oma hyvä elämä teitä jokaista odottaa, kun haluatte olla mukana kehityksessä, joka jokaista vie eteen ja ylöspäin. Olemme teidän jokaisen omat korkeimmat oppaanne ja maailmankaikkeuden Auttaja Enkelit Taivaankaarelta, olkaa siis hyvät ja olkaa Hyvät!

Kiitos!

kanavointipäivämäärä 13.5.2020

 Taivaankaaren Sanomat

Älkää pelätkö muutoksia vaan tarttukaa yhdessä haasteisiin

Pirjo hyvä, voit kertoa ihmisille, että kenelläkään ei ole mitään hätää, vaikka elätte nyt aikaa, jota ette ole koskaan aikaisemmin kokeneet vastaavana ja tässä laajuudessa, kuin nyt koronaanne läpikäytte aivan koko ihmiskunnassa. Tämä kokemuksenne on tuonut paljon epävarmuutta ja pelkoa sekä tuonut myös kuoleman omiin ajatuksiinne, vaikka ette sitä itsellenne halua myöntää. Sillä kuolemanne olette kuin puhdistaneet pois ihmiskunnasta. Mutta kuolemassa ei ole mitään pelättävää, kun vihdoinkin alatte ymmärtää sen tosiasian, että elämä on ja tulee aina olemaan, vaikkakin muuttaa matkallaan olomuotoaan. Sillä niin on Jumala elämän luonut ja tarkoittanut, että jokaisella on samat mahdollisuudet kehittyä elämässään. Kuitenkin jokainen saa omat asiansa valita ja päättää mutta myös kantaa vastuunsa omasta elämästään.

Olette ihmiskuntana nyt kuin vedenjakajalla. Ja tämä laaja koronapandemia on pysäyttänyt teidät miettimään sitä, miten haluatte jatkaa elämäänne. Sillä nyt voitte halutessanne vaihtaa myös elämänne suuntaa niin, että tulevaisuutenne on yhä useammalle tasapuolisempi ja antavampi, kuin aikaisemmin olette elämäänne eläneet ja yltäkylläisyytenne keskellä olleet, että ette ole toistenne puutteista välittäneet. Kuitenkin olette nyt heräämässä siihen todellisuuteen, että kaikki vaikuttaa kaikkeen, ja että oma maapallonne on rajallinen ja sen ihmiset lähempänä toisianne kuin koskaan aikaisemmin. Siis miten itse voitte, se heijastuu kaikkialle jokaiseen toiseen. Siis on tärkeää luoda hyvinvointi ulottumaan kaikkialle niin, että jokaisella on elämisen mahdollisuudet ja arvokas elämä. Mitä paremmin ihmiset tulevat toimeen omassa elinympäristössään, sitä enemmän riittää ruoka ja ravinto kaikkien tarpeisiin. Ja tämä on päämääränne, että jokaisesta huolehditte. Jos taas sivuutatte nämä tasavertaisuuden lakiin perustuvat asiat, huononee ilmanne ja luontonne laatu, jolloin oma toimeentulonne kapeutuu. Silloin joudutte uudelleen suurten pakolaisvirtojen keskelle, sillä edelliset kokemuksenne eivät kata niitä määriä ihmisiä, jotka saattavat laiminlyöntien seurauksena lähteä liikkeelle selvitäkseen hengissä elämästään. 

Siis kiinnittäkää edelleen huomionne ilmastonne laatuun, sillä se on suoraan verrannollinen terveytenne laatuun kaikkialla maapallolla, sillä ilmaanne hengitätte jokaisella hengenvedollanne. Siis ilma ja sen laatu sekä maaperänne puhtaus, sekä veden vapaa riittävyys kaikkialla takaavat teille jokaiselle elinolosuhteet ja hyvinvoinnin. Jotta tähän tulokseen voitte päästä, alkaa nyt voimakas kehitystyö maapallolla kaikkialla niin, että opitte pitämään eri lailla huolta energiastanne sekä kehittämään tekniikkaanne niin, että se palvelee yhä laajempia ihmisjoukkoja. Tämä kaikki on mahdollista, sillä miksi ette voisi kehittää tehokkaita, luontoa säästäviä menetelmiä, kun olette osanneet luontonne ja luonnonvaranne lähes tuhota ennätysajassa. Siis uuden alussa olette nyt jokainen. On äärimmäisen tärkeää, että luovutte myös siitä ajatuksesta, johon olette vuosikymmenet ja jopa vuosisadat tottuneet, että koko ajan tuotantonne, on se ollut missä tahansa muodossa, tulee kasvaa. Tämä tavaroiden tulva on täyttänyt maapallonne ja poistettua tavaraa on röykkiöittäin löydettävissä kaikkialla, mutta ette ole vielä oppineen käyttämään tehokkaasti uudelleen näitä vapautuneita materiaaleja. Siis opitte arvostamaan luonnonvarojanne, niitä, joita olette jo aikaisemmin käyttäneet ja niitä, jotka vielä ovat käytettävissänne, aivan eri tavalla kuin aikaisemmin, sillä ymmärrätte, että kaikki materia on rajallista. Oma valintanne on ollut se, miten sitä olette käyttäneet.

Tulette menestymään kaikessa uuden kehittämisessä, siis uusien tapojenne kehittämisessä sitä paremmin, mitä laajemmin olette valmiit jakamaan oppimaanne kaikkien ihmisten hyväksi niin, että mikään ei ole enää kenenkään yksinoikeus. Sillä vain jakamalla voitte saada myös toistenne tietotaidon ja tulette huomaamaan sen, kuinka erilaista osaamista on eri puolilla maapalloanne. Mutta kun tämä kaiken yhdistätte, tulette hämmästymään sitä nopeutta, kuinka saavutatte sellaista, jota ette aikaisemmin olisi osanneet edes kuvitella. Siis uudenlaisen luomisen alussa olette nyt. Tämä tarkoittaa myös sitä, että hyvinvointinne lisääntyy, mutta niin, että ette tuhlaa sitä mitä teillä on, vaan osaatte käyttää ja uudistaa sekä uudistua ajatustennekin tasolla palvelemaan kaikkia yhtä arvokkaina. Siis erilaiset rajat kaatuvat vähitellen menettäen merkityksensä ja alatte huomata sen, että olette yksi, yhteinen ihmiskunta, ja sellaisena tulette elämään elämäänne eteenpäin. Siis tuleva kehityksenne ei ole huono asia, vaan päinvastoin, mutta se vaatii oman ajattelutapanne muutosta. Olette valmiit luopumaan rahallisista voitoistanne ja siitä, että itselleen kahmitte mahdollisimman paljon. Sillä tulette huomaamaan, että vähemmällä voitte paremmin, olette tyytyväisempiä elämäänne, sillä teillä on aikaa elää elämäänne pelkän suorittamisen sijaan. Siis erilaisuutenne tulee merkitsemään sitä, että yhteinen elämänne korostuu ja rikastuu. Olkaa siis onnelliset, että omassa elämässänne saatte kehittyä eteen ja ylöspäin Hyvän tavalla. Sillä se kitkee myös turhat erimielisyydet ja havahdutte myös siihen, että sotanne ovat turhia, eivätkä ne ole koskaan vieneet elämäänne eteenpäin, sillä jokainen sodassa on kärsijä, voittajia ei ole, mutta vallan pönkittäjiä kuitenkin.

Elämänne on siis muuttumassa rikkaaksi jokaiselle, joka tarkoitta sitä, että jokaisella on tarvitsemansa sekä sitä, että elätte tyytyväisempinä, arvostaen niin itseänne kuin lähimmäisiännekin, sillä yhteisessä maailmassa elätte ja tulette elämään jatkossakin. Mitään hätää ei teillä ole, miksi siis olisitte huolissanne turhaan asioista, joita ei ole tapahtunut ja jotka eivät toteudu kuin mielikuvissanne. Tämä korona-aika on teille annettu, että hetkeksi hellitätte ja että laajasti mietitte sitä, mitä elämältänne haluatte. Sillä jokinen olette oman elämänne luojia omilla valinnoillanne ja nyt olette omien valintojenne edessä jokainen. Olkaa siis rauhallisin mielin, sillä koko ajan olemme lähellänne ja luonanne teitä auttamassa lukuisin eri taoin, jos vain apuamme olette valmiit vastaanottamaan. Kuitenkaan emme tee asioita puolestanne, sillä kaikessa on mukana oma osuutenne ja tahtotilanne, haluatteko oppimaanne ja osaamaanne jakaa jokaisen parhaaksi.

Olemme siis teidän jokaisen omat oppaanne ja auttajanne Maailmakaikkeuden korkealta tasolta, jotka olemme elämäänne seuranneet ja rinnallanne kulkeneet jo vuosituhannet aina tähän ja tuleviin päiviinne asti. Olkaa siis hyvät ja olkaa hyvät! 

 

Kiitos!

Yhdessä selviämme tästä kaikkia koettelevasta tilanteesta kohti parempaa tulevaisuutta meille kaikille

Pirjo hyvä, voit kertoa heille, että kaikesta tulevat selviämään yhteisin ponnistuksin ja yhteen hiileen ikään kuin puhaltamalla. Sillä nyt on suurten muutosten aika, joka on pysäyttänyt jokaisen teistä miettimään sitä, mikä itse kullekin on omassa ja yhteisessä elämässä tärkeintä. Sillä olette juuri nyt uuden kynnyksen edessä omassa ja yhteisessä elämässänne.

Pyydämme antamaan teidän ajatuksenne myös heille jokaiselle, jotka ovat oman henkensä antaneet auttaakseen yhteistä asiaanne eteen ja ylöspäin.  Jokainen heistä, jotka ovat menehtyneet ja tulevat vielä menehtymään, ovat itse oman lupansa antaneet jo ennen tähän elämäänsä syntymää, että haluavat ihmiskunnan herättämisessä olla mukana omalta osaltaan. Sillä katsovat tärkeäksi, että voivat oman elämänsä antaa ominen puolesta, jotka läheisiään ovat ja vielä jatkavat elämäänsä. Sillä ihmiskunnan on aika herätä tarkastelemaan sitä mikä itse kullekin on tärkeää ja mikä yhteisesti on tärkeää.

Monet teistä ovat nyt hyvinkin huolissaan siitä, miten tulevat pärjäämään rahallisesti elämässään tästä eteenpäin, sillä niin monia työpaikkoja menetätte alkuunsa maapallolla. Sanomme kuitenkin teille, että olette olleet myös omien elämänsuunnitelmienne mukaisesti nytkin toteuttamassa sitä elämäänne, jota olette sielunne tasolla lupautuneet tässä elämässänne toteuttamaan. Sillä haluatte olla mukana osaltanne siinä muutoksessa, joka auttaa ihmiskuntaa kehittämään elämäänsä aivan uudenlaiseksi niin, että uusien toimintatapojen myötä avautuu uusia, erialisia ja terveempiä mahdollisuuksia teille kaikille. Siis elämä ei muutu huonommaksi, vaan tulette huomaamaan, että se sama huolenpito toisistanne tulee myös jatkumaan senkin jälkeen, kun olette palanneet niin sanottuun normaaliin elämään. Vaikka sitä elämää ei voikaan enää verrata siihen, mihin olitte ennen tätä koko maapalloa ja jokaista teitä koskettavaa pandemiaa ennen.

Tämä tilanne on ensimmäinen ja ainutlatuinen ihmiskunnan historiassa. Sillä niin monet teistä olette halunneet omaa ja yhteistä elämäänne kehittää paremmaksi, kuin mitä tähän asti olette eläneet ja silloin on meidän tehtävämme teitä siinä auttaa. Olemme kehittämässä kanssanne uusia ja luontoa säästäviä tapoja elää elämäänne niin, että tasaisemmin kaikki hyvä jakautuu keskuuteenne. Tulette oppimaan vauhdilla uusia asioita ja tekninen kehityksenne kulkee kuin siivillä eteenpäin. Nämä uudet asiat muuttavat elämänne aivan toisenlaiseksi, kuin mitä nyt osaatte edes kuvitella.

Totuus nousee myös esiin, sillä asioita ei voi peittää silloin kun ne totuutta ilmentävät. Olette kyllästyneet kaikenlaiseen ketkuiluun ja toistenne pettämiseen, ja ennen muuta sotimiseen, sillä näette nyt miten mielettömiä sotanne ovat olleet. Kun tulitaukonne vihdoin saavutatte, ihmettelette itsekin, miksi olette sotineet kaikki nämä vuosisadat, jopa vuosituhannet, voittamatta niillä mitään hyvää itsellenne. Päinvastoin olette saaneet määrättömästi kärsimystä kokea ja nyt olette lopen väsyneitä kaikkiin sotiinne. Ihmiskunnalla on nyt ensimmäisen kerran mahdollisuus alkaa rakentaa rauhaa. Saatatte ajatella, että teillä ei ole rahaa ja mahdollista parantaa kaikkien ihmisten oloja, joiden elämää tulee parantaa. Mutta huomaatte kyllä pian, että raha ei ole ongelmanne. Sillä niin paljon olette sotiinne uhranneet ja uhrauksenne kuin taivaantuuliin hävittäneet, että kaikella sillä rahalla, joka jää kuin ylimääräiseksi, voitte elämänne muuttaa ja rakentaa jokaiselle suotuisaksi. Siis kyse on valinnoistanne. Sillä jokainen on aina itse vastuussa omista valinnoista ja valintojenne kautta rakennatte myös oman elämänne.

Ei ole sattumaa siinä, että pandemianne kourissa olette pääsiäisenne aikanakin. Sillä pääsiäinen on kuin puhdistumisen aikaa, jolloin teillä on mahdollisuus miettiä syvemmin omaa ja yhteistä elämäänne. Kun kukin eristyksissänne nyt aikaanne vietätte niin, että ette milloinkaan aikaisemmin ole näin laajasti, koko maapallonne kattavasti eristyksissänne olleet. Tulette muistamaan tämän ajan erityisenä aikakautena ja voitte vain jälkeenpäin kiittää siitä, että loppujen lopuksi niin nopeasti pääsette irti ja eroon sairauksistanne, joita juuri nyt läpikäytte.

Ei ole sattumaa sekään, että tämä pandemia kohdistuu loppujen lopuksi keuhkoihin, kun ajattelette, miten ilmanne laatu on ollut saastunutta ympäri maapallonne. Siinäkin asiassa olette tehneet mielettömiä kauppojanne. Kun ajattelette sitä, että olette ”omia osuuksianne” ostaneet puhtaammilta alueilta, että itse voitte vapaammin ilmaanne saastuttaa. Ei se ilmanlaatu matkusta kauppasummien mukana, vaan kyllä jokainen, joka saastuneen ilman vaikutuspiirissä on, tulee sen tuntemaan erilaisina vaivoina ja jopa sairauksina sekä elämän lyhentymisenä. Tällaisia kauppoja tehdessänne oletteottaneet myös itsellenne suuren vastuun toistenne hyvinvoinnista, siis tässä tapauksessa sairastumisista kaikkine kerrannaisvaikutuksineen. Nyt jo huomaatte, kun maapallonne ja luontonne on saanut rauhoittua kaikesta siitä saasteesta mitä eri tavoin olette tuottaneet, että ilmanne on kirkkaampi, taivaanne sinisempi, vetenne puhtaammat ja ilmanne kevyempää hengittää. Olemme ikään kuin avanneet teille ”ikkunan” nähdä, mitä luontonne voi ja mitä sen tulisi teille antaa. Sillä ilman ja vesienne laatu on suorassa yhteydessä teidän hyvinvointiinne nyt ja tulevaisuudessanne.

Vähitellen tulette myös ymmärtämään sen, mikä elämässä on tärkeää jokaiselle ja mikä elämä totuudellisesti on, sen tarkoituksen ja merkityksen vähitellen oivaltaen. Siis valoisampaa tulevaisuutta näemme teille olevan tulossa. Mutta se ei tipahda tarjottimella, vaan vaatii jokaisen oman osuuden ja asennemuutoksen. Sillä asiat on nyt hyvä oppia laittamaan ikään kuin tärkeysjärjestykseen oikeudenmukaisella tavalla, koskien aivan jokaista. Sillä elämässä ei ole ”erityismatkustajia” vaan jokainen, aivan jokainen, on yhtä arvokas sielu ja tasaveroinen jokaisen toisen kanssa. Sillä se on elämän laki, jonka olette melkein unohtaneet, kun ihmisoikeutenne olette olleet kuin hävittämässä muististanne. Mutta nyt on syytä suunnata katse kohti tulevaa, sillä jokainen teistä voi siihen vaikuttaa, millaisessa maailmassa haluatte jatkossa elää. Nauttikaa siitä kauniista mikä ympärillänne on ja kunnioittakaa jokaisen elämää, joka lähellänne on. Jokaisella ja kaikella on tärkeä oma merkityksensä ja osansa elämän koko kokonaisuudessa.

 

Olemme teidän jokaisen omat korkeimmat oppaanne taivaankaarelta, jotka tulimme näitä asioita teille kertomaan ja huomionne niihin kiinnittämään. Olkaa rauhassanne, sillä kaikessa autamme teitä oman pyyntönne mukaisesti, kun toisillenne parasta hyvää haluatte. Olkaa siis hyvät ja olkaa Hyvät!

Kiitos

 

Taivaankaaren Sanomat_19.3_2020

Vaikeuksien kautta voittoon

Ihmiskunta on nyt isojen muutosten edessä, sillä tällaista tilannetta ei ole aikaisemmin ihmiskunnan elämässä ollut. Olemme ilolla panneet merkille sen, että yhteishenkenne on vahvistunut ja halunne auttaa toinen toisianne myös niin, että mahdollisimman vähäisillä tartunnoilla koronaviiruksenne enää leviäisi. Tautitilanne on kuitenkin vielä kasvamassa maapallollanne ja kestää vielä jonkin aikaa, kunnes se on saavuttanut huippunsa ja alkaa vähitellen laantua. Näiden tulevien kuukausienne aikana olette ehtineet myös miettiä omaa ja yhteistä elämäänne ja erityisesti sitä, mikä elämässänne on tärkeää niin itsellenne kuin läheisillennekin. Sillä nyt teillä on eri tavalla aikaanne miettiä asioitanne, sillä monen arki on muuttunut suuresti tässä hetkessä.

Mutta on myös monia hyviä asioita, jotka jouduttavat merkityksellisiä muutoksia yhteiskunnissanne. Teillä on enemmän aikaa toisillenne ja silti saatte monella tavalla tehtyä työnne, vaikka on toki myös ihmisryhmiä, jotka eivät töistään voi samalla tavalla joustaa kuin jotkut toiset. Kuitenkin työnteko saa yhteiskunnissanne erilaisen painopisteen ja on ollut jo näkyvissä se, että vähemmälläkin työnteolla voitte saada enemmän aikaiseksi, kun mielenne pysyy virkeänä ja kiinnostuksenne eri tavalla yllä. Myös tekniikkanne kehittyminen antaa nyt teille aivan uusia mahdollisuuksia, sillä monenlaiset etätyöt sekä  palaverinne netin kautta, jopa useiden maiden välillä, ovat ja tulevat mahdollisiksi. Siis opitte erilaisia työtapoja ja eri tavalla työtänne tekemään. Myös rahanne merkitys muuttuu, sillä vähemmällä tekemisellä tulette saamaan enemmän aikaan ja silti tulonne riittävät hyvin tarvitsemaanne. Olette siis monella tavalla uuden aikanne kynnyksellä.

Tällä hetkellä olette hyvinkin huolissanne koronaviruksen aiheuttamasta tilanteesta koko ihmiskunnalle, sillä niin valtavalla voimalla se on vyörynyt ja vyöryy läpi jokaisen mantereen ja aiheuttaa paljon murhetta, sillä monia omaisianne menetätte. Tämä myös yhdistää teitä uudella tavalla ja ymmärrätte kuinka kaikki vaikuttaa kaikkeen. Silloin myös jokaisen vastuu niin yksilönä kuin yhdessä kasvaa, että tartuntojanne hillitsette ja autatte niin tautitilanteenne menevän myös nopeammin ja pienemmillä vahingolla ohi. Tämä asia ei ole vielä saavuttanut kaikkien ymmärrystä, sillä aivan jokaisen tulee tehdä oma osuutensa. Koska virus on näkymätön, ei jokainen jaksa uskoa annettuihin ohjeisiin, miten parhaiten suojata itseään ja toisia. Mutta asia tulee valkenemaan kyllä jokaiselle. Tämä luo myös yhteisen vastuun jokaisen hyvinvoinnista, joka kantaa teitä jokaista, kaikkialla eteen ja ylöspäin. Opitte siis välittämään toisistanne. Ei ole kuitenkaan tarkoitus, että rupeatte toisillenne kuin ”poliiseiksi”, sillä on hyvä oppia luottamaan myös siihen jokaisessa asiassa, että jokainen kantaa kortensa kekoon, niin kuin itse asian ilmaisette. Ei siis pakottamalla, sillä se ei tuo tulosta, mutta luottamalla siihen, että jokainen ymmärtää tilanteen vakavuuden.

Saatte kyllä jokaisessa maassa aina vain parempia ja parempia ohjeita hallitustenne tasoita siihen, miten vähimmällä mahdollisella vahingolla tästä tilanteestanne selviätte. Oma osuutenne on kuitenkin seurata ohjeita, sillä ne ovat jokaisen parhaaksi annetut. Olkaa siis huoletta, kaikesta tulette selviämään ja jälkeenpäin asioitanne katsoessanne ja taaksepäin tarkastellessanne tulette suuresti iloitsemaan siitä, että moni asia tulee muuttumaan yhteiskunnissanne, joka johtaa jokaisen parantuneeseen hyvinvointiin. Tulette kuin toisianne lähemmäksi ja huomaatte, että elämässä on muutakin kuin työnteko niin, että ette ole ympärillenne ehtineet katsoa ja läheisillenne ja ystävillenne aikaanne antaa. Nämä asiat tulevat muuttumaan.

Ette myöskään enää halua itse kaikkea omistaa, sillä osaatte jo asianne niin järjestää, että jokaisella on mahdollisuus haluamaansa. Sillä kun kaikkea ei omista, tekee se myös osaltaan yhteiskuntanne joustavimmiksi. Voitte helpommin vaihtaa vaikka asuinpaikkaanne, jos teille tarjoutuu mieluinen työ. Ja lapsenne ovat tyytyväisempiä, kun saavat olla enemmän vanhempiensa kanssa. Näin opitte toinen toisistanne huolehtimaan eri tavalla ja todella voitte lapsistanne myös syvemmin nauttia. Sillä lapsen kasvun aika on lyhyt ja silloin tarvitsevat vanhempiaan. Se on aika, joka on vain kerran tarjottu jokaisen elämään, nähdä lapsensa kasvavan aikuisuuteen ja omaan elämäänsä. Siis painopiste elämässänne muuttuu inhimillisemmäksi ja rahan valta tulee menettämään merkitystä. Huomaatte sen, että rahalla ei saa kaikkea vaan raha on ainoastaan väline, joka mahdollistaa jokapäiväisen välttämättömyyden työnne kautta. Siis onnellisemmaksi elämänne muuttuu ajan kanssa.

Olkaa siis onnelliset siitä, että teillä on nyt aikaa toisillenne ja huomaatte sen, kuinka tärkeitä olette toisillenne. Sillä sitä ette kiireisinä ja stressaantuneina ole ehtineet huomata. Tämä on ollut kuin maapallonne laajuinen sairaus, sillä elämänne olette liki olleet kadottamassa omaan pätevyyteenne ja itsekeskeisyyteenne, ennen kuin nyt pysähdyitte ja toinen toisenne löydätte.

Näin tervehdimme teitä Taivaankaarelta omien korkeimpien oppaittenne välityksellä, sillä jokaisella teillä on omat korkeimmat oppaanne, jotka vierellänne kulkevat ja apuaan ovat valmiit antamaan aina ja joka paikassa, kun oman pyyntönne heille osoitatte hyvän ollessa päämääränne. Olkaa siis hyvät ja olkaa hyvät.

Kiitos!

 

Taivaankaaren Sanomat 2_2020

Kaikki on ennalta suunniteltua vastaanotettavaksenne ja omaa kehitystänne edistämään

 

Siis tässä sinulle siitä, mitä maapallollanne ja omassa maassanne juuri nyt tapahtuu ja on tapahtumassa.

Mitään hätää teillä ei ole, vaikka monet ihmiset ovat hätääntyneet maapallollanne nyt ”riehuvasta” Koronaviruksesta. Se on kuitenkin melko hyvin rajoittunutta ja olette varautuneet sen hoitamiseen parhaalla mahdollisella tavalla. Olette myös vaihtaneet tietojanne ja osaamistanne keskenänne, mikä on myös meitä täällä toisella puolella ilahduttanut. Olette siis oppimassa yhteistyön jakamista ja taitojenne jakamista toinen toisillenne jokaisen parhaaksi. Tällä on valtavan suuri merkitys, sillä aivan ensimmäisiä kertoja toimitte niin, että teidän mielissänne ei raha ole se ensimmäinen asia, vaan aidosti haluatte saada toinen toisiltanne tietoa ja jakaa osaamistanne jokaisen parhaaksi. Tämä vähentää myös kuolleisuutta koronavirukseen sairastuneissa. Siis selviätte kyllä tästäkin asiasta, jonka olette ymmärtäneet koskettavan teitä jokaista, sillä kukaan ei ole välttynyt kuulemasta sitä, mitä tämän asian ympärillä juuri nyt tapahtuu. Mihinkään paniikkiin ei kuitenkaan ole syytä.

Tämän tilanteen myötä olette jo huomanneet myös sen, kuinka kaikki vaikuttaa kaikkeen. Se, että ihmiset matkustavat kaikkialla maapallollanne erilaisista syistä, osittaa sen, että olette jo paljon yhtä ja asianne muodostuvat yhteisiksi. Olette myös miettineet tämän sairauden ilmestyttyä monia asioita, kuinka tuotantoketjunne ovat pitkiä ja osin mutkikkaitakin, että näitä asioita yksinkertaistaisitte ja kehittäisitte kukin omia olojanne niin, että lähempää saisitte tarvitsemanne. Tämä tulee monipuolistamaan toimintaanne ja luotte uusia innovaatioita, joista tulette jokainen saamaan eri tavalla hyötyä. Sillä lähempänä toimien, saavat useammat ihmiset kaikkialla työtä. Opitte myös arvostamaan toinen toisianne ja toistenne osaamista.

Tämä kaikki on myös uudelleen luomisen aikaa niin, että jo nyt ovat vanhat rakenteet laajalti murtumassa ja muuttumassa. Tulette luomaan terveemmän maailman, joka on onnellisempi jokaiselle. Rahan valtanne tulee myös muuttumaan ja huomaatte, että elämänne helpottuu huomattavasti, vaikka ajatus rahan vallan häviämisestä kauhistuttaakin vielä monia tahoja, sillä niin olette olleet kiinni rahassanne ja sen arvotuksessa. Tulette huomaamaan, että alatte toimia ilman laskelmointia, ja se vapauttaa vääränlaisesta omistamisen halusta ja siitä, että ette ole taitojanne ja osaamistanne halunneet jakaa kaikkien hyväksi, sillä teille on ollut vielä tärkeää oma kunnia ja mahdollisimman suuri voittomarginaali. Kun osakkeitanne ajattelette vaikkapa esimerkkinä, tuoko se hyvän mielen siitä, että tietyillä aloilla voittomarginaali on suuri, mutta ihmisen arvo esimerkiksi kärsii toteuttamistavasta. Tämä on yleistä kaikessa siinä, missä voitot kohdistetaan aloilta, jossa palvelujen kohteina olevat ihmiset ovat heikko-osaisempia tai tavalla tai toisella, eivät voi tai osaa pitää puoliaan, niin sanotusti. Samalla käytetään väärällä tavalla myös niitä tukia, jotka ovat ihmisten turvaksi luotu, silloin kun apua eniten tarvitsevat. Siis myös kaikki se, mitä itse olette valmiit verorahoillanne edistämään ja toteuttamaan olisi syytä pitää kaikenlaisesta kaupallisesta voitontavoittelusta erillään. Sillä se on kuin hölmölaisen täkin kanssa toimimista, mutta tässä tapauksessa täkki lyhenee niin, että sitä ei enää liitetäkään leikattuun täkkiin uudelleen, vaan jaetaan ”taivaan tuuliin” osakkeina. Siis osinkojen kerääjät ovat tyytyväisiä, mutta he, jotka avun kohteena ovat joutuvat tällaisesta toiminnasta kärsimään. Kuitenkin on tärkeää jokaisen kannalta katsottuna, että saa avun silloin, kun sitä tarvitsee ja että jokainen kokee olevansa arvostettu sellaisena kuin on. Sillä maailmankaikkeuden lakeja on tasa-arvoisuus, oikeudenmukaisuus sekä kaikenkattava rakkaus. Ja näitä arvoja kohti haluamme teitä ohjata niin, että oma tahtonne herää toimimaan niin, että jokaisen on hyvä olla ja halu rakentaa yhteistä hyvää elämää oman hyvän elämän sisällä.

Olkoon tämä sanomamme teille tässä hetkessänne rohkaisuksi siihen, että ette pelkää rakentaa tulevaisuuttanne teille jokaiselle onnelliseksi. Sillä mahdollisuuksia saatte jokainen olla oman tahtonne mukaisesti rakentamassa omaa ja yhteistä elämäänne avoimemmaksi ja jokaisen elämää kannattavaksi kokonaisuudeksi. Muutos on myös maailman laki ja muutosten tahti on nopeutuvaa. Kuitenkaan siinä ei ole mitään pelättävää, sillä kehitys tuo uusia mahdollisuuksia jokaisen ulottuville. Kaikkeen ei myöskään tarvita rahaa, sillä ajatuksen voiman tulette ymmärtämään askel askelelta yhä selkeämmin. Ja tämä taas tarkoittaa puolestaan sitä, että ajatustenne tasolla on syytä jättää pois kaikki se, mitä ette elämäänne halua. Sillä tulette hämmästymään sitä, kuinka nopeasti asiat tulevat toteutumaan. Jos ajatuksenne ovat kaaoksessa ja ajattelette jatkuvasti kuin useassa kerroksessa, olette itse aivan hukassa ja kaaoksessa jos kaiken ajattelemanne saatte. Siis miettikää tarkkaan mitä ajattelette, sillä sen tulette saamaan.

Tässä joitakin asioita teille itse kullekin mietittäväkseen, kun nopeasti muuttuvassa maailmassanne elätte. Pelkoon ei ole syytä, sillä nopea kehityksenne antaa myös rajattomat mahdollisuudet. Sitä paremmin ja nopeammin hyvä lisääntyy teidän jokaisen elämään, mitä laajemmin olette omat tietonne valmiit jakamaan kaikkien hyväksi. Olemme myös apunanne aina kun apuamme olette valmiit pyytämään, sillä meillä on paljon osaamista ja halua teitä auttaa. Oma osuutenne on kuitenkin itse apuamme pyytää.

Näin tervehdimme teitä taivaankaarelta, sillä kaikessa olemme yhtä ja olemme sitoutuneet teidän elämäänne ohjaamaan ja helpottamaan oman halunne mukaisella tavalla, silloin kun hyvä on kaikille tarkoitettu ja hyvässä aikomuksessa itse toimitte. Sillä totuus tulee kaikessa esiin ja totuus on myös nopein vaikuttaja omaan ja yhteiseen kehitykseenne. Olkaa siis hyvät ja olkaa Hyvät.

Kiitos!

Taivaankaaren Sanomat 1_2020

Ihmisen arvoisia olette jokainen, arvostakaa siis toinen toisianne

Voit kertoa heille, että mitään hätää ei ole eikä tule olemaan oman elämänne kehittymisessä. Sillä nyt on heräämisenne aika huomata ja huomioida toisenne. Sillä maapallollanne on vielä niin paljon eriarvoisuutta ja tämä eriarvoisuus tuo teille enemmän huolia ja ajateltavaa kuin se, että entisen järjestyksenne pitäisitte ja sitä tinkimättä edelleen vaalisitte.

Tämän eriarvoisuuden takana ovat myös erilaiset mahdollisuudet eri ihmisille ja se aiheuttaa paljon ristiriitoja. Kun niin sanotusti ”hyväosaisten” elämää elätte, ette tule edes ajatelleeksi, miten vaivalloista tai suorastaan mahdotonta on osalla ihmisistä huolehtia edes jokapäiväisistä tarpeista. Tämä aiheuttaa sen, että esimerkiksi työpaikkoja on vaikea silloin saada, kun ei itsestään pysty huolehtimaan niin, että olisi puhtaat vaatteet ja edes peseytymismahdollisuudet olemassa. Näin menetätte myös valtavasti osaamista, jota jokaisella olisi antaa toisillenne. Siis ajatelkaa myös sitä, että yltäkylläisyyttä on myöskin keskuudessanne, eikä yltäkylläisyydessä tarvitse tai tule ajatelleeksi heitä, jotka elämän laitapuolella kulkevat.

Ennen muuta kasvava nuorison sekä syrjäytyminen että työttömyys tulevat olemaan vielä iso ratkaistava ongelmanne. Sillä nuorilla on paljon energiaa ja kun sitä ei voida myönteisesti suunnata, johtaa se erilaisiin jopa ääri-ilmiöihin, silloin kun työttömien joukot kasvavat. Samalla yhteiskuntanne menettävät juuri sitä työvoimaa, jota kipeästikin tulevat tarvitsemaan, kun energian käyttönne tulee täysin muuttumaan ja uutta sekä erilaista joudutte rakentamaan kaikkialle, että maapallonne saatte taas terveemmäksi. Sillä jos ette niistä ilmiöistä ja tapahtumista, jotka luontoanne ovat eri tavoin ravistelleet ja koetelleet, opi ja vaihda suuntaa, tulevat nämä ilmiöt vain kasvamaan ja sen tiedätte kyllä itsekin.

Siis nyt on aika yhteistyöllenne niin, ettette ketään jätä ulkopuolelle. Sillä taitoa ja erilaista ajattelua monelta suunnalta tarvitsette nyt, että uudenlaiset ajatukset syntyvät, jotka mahdollistavat uudenlaisen toiminnan. Sillä jokaisella teillä on annettavaa ja jokainen voi sen myös tehdä toinen toistenne parhaaksi. Nyt ei ole enää kysymys siitä, kuka kunnianne saisi keksinnöistänne vaan siitä, että saatte maapallonne tervehtymään, joka mahdollistaa jokaiselle paremman elämän sekä oman tulevaisuuden. Ilman tulevaisuuden näkymiä ei ihminen jaksa ponnistella. Sillä ei koe sitä, että omalla elämällä on tarkoitus ja merkitys.

Jokainen ihminen on arvokas. Ja kun toinen toistenne arvostuksen saatte jokainen ihmisinä, jäävät monet nyt yhteiskuntianne riivaavat ongelmat kokonaan pois. Sillä jokainen sielu on jo monien elämiensä elämien kautta kerännyt sen viisauden, jota tässä päivässään ilmentää. Sillä jokainen on opettelemassa niitä asioita, joita on jo aikojen alussa ollut itse valmis oppimaan ja opettelemaan ja siksi on jokainen teistä saanut monenlaisia elämiä ja niiden mukana, niin olosuhteita kuin kokemuksiakin. Siis hän, joka on tänä päivänä laitapuolen kulkija, on jossain elämässään ollut aivan yhteiskuntansa huipulla ja päinvastoin. Siis kun ette vielä voi elämiänne muistaa taaksepäin ettekä nähdä eteenpäin, on teidän vielä vaikea tätä käsittää. Mutta kun katsotte laajasta perspektiivistä elämiänne, voitte myös ymmärtää sen, että ei ole ylenkatsomista yhdessäkään sielussa ja aivan jokainen ansaitsee elinmahdollisuudet aivan jokaisessa elämässään.

Siis yhdessä olette toimineet aikaisemminkin ja yhdessä tulette toimimaan jatkossakin. Siis se, mitä tänään teette, on teidän huomisenne perusta. Ymmärtäkää tämä, niin olette valmiimpia toisenne hyväksymään ja mahdollistamaan jokaiselle ihmisen arvoinen elämän. Sillä sovussa teidät on luotu elämään ja toisianne tukemaan silloin kun joku tukeanne tarvitsee. Olkaa siis kiitolliset elämästänne ja kokemuksistanne, joita saatte, sillä kokemustenne kautta kasvaa ymmärryksenne niin itseänne kuin sen jälkeen toinen toisianne kohtaan. Sillä samanlaisia ihmisiä olette jokainen

Olemme Auttavat Enkelinne maailmankaikkeuden tasolta, jotka tämän halusimme teille kertoa omien korkeimpien oppaidenne välityksellä. Olkaa siis hyvät ja olkaa Hyvät!

Kiitos!

Liity postituslistalle

 Kiitos, saat Taivaankaaren Sanomat omaan sähköpostiisi.

bottom of page