Näillä sivuilla on vastaanottamiani kanavointeja ajankohtaisista asioista meille kaikilla Maailmankaikkeuden Auttajaenkeleiltä Taivaankaaren Sanomat  2020 ovat luettavissa tästä ja vahnemmat 2019 näet seuraavalta sivulta.

 

Postituslistaan voit halutessasi liittyä jättämällä yhteystietosi. Silloin saat ajakohtaiset Taivaankaaren Sanomat  sähköpostiisi ilman velvoitteita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kanavointipäivämäärä 13.5.2020

 Taivaankaaren Sanomat

Älkää pelätkö muutoksia vaan tarttukaa yhdessä haasteisiin

Pirjo hyvä, voit kertoa ihmisille, että kenelläkään ei ole mitään hätää, vaikka elätte nyt aikaa, jota ette ole koskaan aikaisemmin kokeneet vastaavana ja tässä laajuudessa, kuin nyt koronaanne läpikäytte aivan koko ihmiskunnassa. Tämä kokemuksenne on tuonut paljon epävarmuutta ja pelkoa sekä tuonut myös kuoleman omiin ajatuksiinne, vaikka ette sitä itsellenne halua myöntää. Sillä kuolemanne olette kuin puhdistaneet pois ihmiskunnasta. Mutta kuolemassa ei ole mitään pelättävää, kun vihdoinkin alatte ymmärtää sen tosiasian, että elämä on ja tulee aina olemaan, vaikkakin muuttaa matkallaan olomuotoaan. Sillä niin on Jumala elämän luonut ja tarkoittanut, että jokaisella on samat mahdollisuudet kehittyä elämässään. Kuitenkin jokainen saa omat asiansa valita ja päättää mutta myös kantaa vastuunsa omasta elämästään.

Olette ihmiskuntana nyt kuin vedenjakajalla. Ja tämä laaja koronapandemia on pysäyttänyt teidät miettimään sitä, miten haluatte jatkaa elämäänne. Sillä nyt voitte halutessanne vaihtaa myös elämänne suuntaa niin, että tulevaisuutenne on yhä useammalle tasapuolisempi ja antavampi, kuin aikaisemmin olette elämäänne eläneet ja yltäkylläisyytenne keskellä olleet, että ette ole toistenne puutteista välittäneet. Kuitenkin olette nyt heräämässä siihen todellisuuteen, että kaikki vaikuttaa kaikkeen, ja että oma maapallonne on rajallinen ja sen ihmiset lähempänä toisianne kuin koskaan aikaisemmin. Siis miten itse voitte, se heijastuu kaikkialle jokaiseen toiseen. Siis on tärkeää luoda hyvinvointi ulottumaan kaikkialle niin, että jokaisella on elämisen mahdollisuudet ja arvokas elämä. Mitä paremmin ihmiset tulevat toimeen omassa elinympäristössään, sitä enemmän riittää ruoka ja ravinto kaikkien tarpeisiin. Ja tämä on päämääränne, että jokaisesta huolehditte. Jos taas sivuutatte nämä tasavertaisuuden lakiin perustuvat asiat, huononee ilmanne ja luontonne laatu, jolloin oma toimeentulonne kapeutuu. Silloin joudutte uudelleen suurten pakolaisvirtojen keskelle, sillä edelliset kokemuksenne eivät kata niitä määriä ihmisiä, jotka saattavat laiminlyöntien seurauksena lähteä liikkeelle selvitäkseen hengissä elämästään. 

Siis kiinnittäkää edelleen huomionne ilmastonne laatuun, sillä se on suoraan verrannollinen terveytenne laatuun kaikkialla maapallolla, sillä ilmaanne hengitätte jokaisella hengenvedollanne. Siis ilma ja sen laatu sekä maaperänne puhtaus, sekä veden vapaa riittävyys kaikkialla takaavat teille jokaiselle elinolosuhteet ja hyvinvoinnin. Jotta tähän tulokseen voitte päästä, alkaa nyt voimakas kehitystyö maapallolla kaikkialla niin, että opitte pitämään eri lailla huolta energiastanne sekä kehittämään tekniikkaanne niin, että se palvelee yhä laajempia ihmisjoukkoja. Tämä kaikki on mahdollista, sillä miksi ette voisi kehittää tehokkaita, luontoa säästäviä menetelmiä, kun olette osanneet luontonne ja luonnonvaranne lähes tuhota ennätysajassa. Siis uuden alussa olette nyt jokainen. On äärimmäisen tärkeää, että luovutte myös siitä ajatuksesta, johon olette vuosikymmenet ja jopa vuosisadat tottuneet, että koko ajan tuotantonne, on se ollut missä tahansa muodossa, tulee kasvaa. Tämä tavaroiden tulva on täyttänyt maapallonne ja poistettua tavaraa on röykkiöittäin löydettävissä kaikkialla, mutta ette ole vielä oppineen käyttämään tehokkaasti uudelleen näitä vapautuneita materiaaleja. Siis opitte arvostamaan luonnonvarojanne, niitä, joita olette jo aikaisemmin käyttäneet ja niitä, jotka vielä ovat käytettävissänne, aivan eri tavalla kuin aikaisemmin, sillä ymmärrätte, että kaikki materia on rajallista. Oma valintanne on ollut se, miten sitä olette käyttäneet.

Tulette menestymään kaikessa uuden kehittämisessä, siis uusien tapojenne kehittämisessä sitä paremmin, mitä laajemmin olette valmiit jakamaan oppimaanne kaikkien ihmisten hyväksi niin, että mikään ei ole enää kenenkään yksinoikeus. Sillä vain jakamalla voitte saada myös toistenne tietotaidon ja tulette huomaamaan sen, kuinka erilaista osaamista on eri puolilla maapalloanne. Mutta kun tämä kaiken yhdistätte, tulette hämmästymään sitä nopeutta, kuinka saavutatte sellaista, jota ette aikaisemmin olisi osanneet edes kuvitella. Siis uudenlaisen luomisen alussa olette nyt. Tämä tarkoittaa myös sitä, että hyvinvointinne lisääntyy, mutta niin, että ette tuhlaa sitä mitä teillä on, vaan osaatte käyttää ja uudistaa sekä uudistua ajatustennekin tasolla palvelemaan kaikkia yhtä arvokkaina. Siis erilaiset rajat kaatuvat vähitellen menettäen merkityksensä ja alatte huomata sen, että olette yksi, yhteinen ihmiskunta, ja sellaisena tulette elämään elämäänne eteenpäin. Siis tuleva kehityksenne ei ole huono asia, vaan päinvastoin, mutta se vaatii oman ajattelutapanne muutosta. Olette valmiit luopumaan rahallisista voitoistanne ja siitä, että itselleen kahmitte mahdollisimman paljon. Sillä tulette huomaamaan, että vähemmällä voitte paremmin, olette tyytyväisempiä elämäänne, sillä teillä on aikaa elää elämäänne pelkän suorittamisen sijaan. Siis erilaisuutenne tulee merkitsemään sitä, että yhteinen elämänne korostuu ja rikastuu. Olkaa siis onnelliset, että omassa elämässänne saatte kehittyä eteen ja ylöspäin Hyvän tavalla. Sillä se kitkee myös turhat erimielisyydet ja havahdutte myös siihen, että sotanne ovat turhia, eivätkä ne ole koskaan vieneet elämäänne eteenpäin, sillä jokainen sodassa on kärsijä, voittajia ei ole, mutta vallan pönkittäjiä kuitenkin.

Elämänne on siis muuttumassa rikkaaksi jokaiselle, joka tarkoitta sitä, että jokaisella on tarvitsemansa sekä sitä, että elätte tyytyväisempinä, arvostaen niin itseänne kuin lähimmäisiännekin, sillä yhteisessä maailmassa elätte ja tulette elämään jatkossakin. Mitään hätää ei teillä ole, miksi siis olisitte huolissanne turhaan asioista, joita ei ole tapahtunut ja jotka eivät toteudu kuin mielikuvissanne. Tämä korona-aika on teille annettu, että hetkeksi hellitätte ja että laajasti mietitte sitä, mitä elämältänne haluatte. Sillä jokinen olette oman elämänne luojia omilla valinnoillanne ja nyt olette omien valintojenne edessä jokainen. Olkaa siis rauhallisin mielin, sillä koko ajan olemme lähellänne ja luonanne teitä auttamassa lukuisin eri taoin, jos vain apuamme olette valmiit vastaanottamaan. Kuitenkaan emme tee asioita puolestanne, sillä kaikessa on mukana oma osuutenne ja tahtotilanne, haluatteko oppimaanne ja osaamaanne jakaa jokaisen parhaaksi.

Olemme siis teidän jokaisen omat oppaanne ja auttajanne Maailmakaikkeuden korkealta tasolta, jotka olemme elämäänne seuranneet ja rinnallanne kulkeneet jo vuosituhannet aina tähän ja tuleviin päiviinne asti. Olkaa siis hyvät ja olkaa hyvät! 

 

Kiitos!

Yhdessä selviämme tästä kaikkia koettelevasta tilanteesta kohti parempaa tulevaisuutta meille kaikille

Pirjo hyvä, voit kertoa heille, että kaikesta tulevat selviämään yhteisin ponnistuksin ja yhteen hiileen ikään kuin puhaltamalla. Sillä nyt on suurten muutosten aika, joka on pysäyttänyt jokaisen teistä miettimään sitä, mikä itse kullekin on omassa ja yhteisessä elämässä tärkeintä. Sillä olette juuri nyt uuden kynnyksen edessä omassa ja yhteisessä elämässänne.

Pyydämme antamaan teidän ajatuksenne myös heille jokaiselle, jotka ovat oman henkensä antaneet auttaakseen yhteistä asiaanne eteen ja ylöspäin.  Jokainen heistä, jotka ovat menehtyneet ja tulevat vielä menehtymään, ovat itse oman lupansa antaneet jo ennen tähän elämäänsä syntymää, että haluavat ihmiskunnan herättämisessä olla mukana omalta osaltaan. Sillä katsovat tärkeäksi, että voivat oman elämänsä antaa ominen puolesta, jotka läheisiään ovat ja vielä jatkavat elämäänsä. Sillä ihmiskunnan on aika herätä tarkastelemaan sitä mikä itse kullekin on tärkeää ja mikä yhteisesti on tärkeää.

Monet teistä ovat nyt hyvinkin huolissaan siitä, miten tulevat pärjäämään rahallisesti elämässään tästä eteenpäin, sillä niin monia työpaikkoja menetätte alkuunsa maapallolla. Sanomme kuitenkin teille, että olette olleet myös omien elämänsuunnitelmienne mukaisesti nytkin toteuttamassa sitä elämäänne, jota olette sielunne tasolla lupautuneet tässä elämässänne toteuttamaan. Sillä haluatte olla mukana osaltanne siinä muutoksessa, joka auttaa ihmiskuntaa kehittämään elämäänsä aivan uudenlaiseksi niin, että uusien toimintatapojen myötä avautuu uusia, erialisia ja terveempiä mahdollisuuksia teille kaikille. Siis elämä ei muutu huonommaksi, vaan tulette huomaamaan, että se sama huolenpito toisistanne tulee myös jatkumaan senkin jälkeen, kun olette palanneet niin sanottuun normaaliin elämään. Vaikka sitä elämää ei voikaan enää verrata siihen, mihin olitte ennen tätä koko maapalloa ja jokaista teitä koskettavaa pandemiaa ennen.

Tämä tilanne on ensimmäinen ja ainutlatuinen ihmiskunnan historiassa. Sillä niin monet teistä olette halunneet omaa ja yhteistä elämäänne kehittää paremmaksi, kuin mitä tähän asti olette eläneet ja silloin on meidän tehtävämme teitä siinä auttaa. Olemme kehittämässä kanssanne uusia ja luontoa säästäviä tapoja elää elämäänne niin, että tasaisemmin kaikki hyvä jakautuu keskuuteenne. Tulette oppimaan vauhdilla uusia asioita ja tekninen kehityksenne kulkee kuin siivillä eteenpäin. Nämä uudet asiat muuttavat elämänne aivan toisenlaiseksi, kuin mitä nyt osaatte edes kuvitella.

Totuus nousee myös esiin, sillä asioita ei voi peittää silloin kun ne totuutta ilmentävät. Olette kyllästyneet kaikenlaiseen ketkuiluun ja toistenne pettämiseen, ja ennen muuta sotimiseen, sillä näette nyt miten mielettömiä sotanne ovat olleet. Kun tulitaukonne vihdoin saavutatte, ihmettelette itsekin, miksi olette sotineet kaikki nämä vuosisadat, jopa vuosituhannet, voittamatta niillä mitään hyvää itsellenne. Päinvastoin olette saaneet määrättömästi kärsimystä kokea ja nyt olette lopen väsyneitä kaikkiin sotiinne. Ihmiskunnalla on nyt ensimmäisen kerran mahdollisuus alkaa rakentaa rauhaa. Saatatte ajatella, että teillä ei ole rahaa ja mahdollista parantaa kaikkien ihmisten oloja, joiden elämää tulee parantaa. Mutta huomaatte kyllä pian, että raha ei ole ongelmanne. Sillä niin paljon olette sotiinne uhranneet ja uhrauksenne kuin taivaantuuliin hävittäneet, että kaikella sillä rahalla, joka jää kuin ylimääräiseksi, voitte elämänne muuttaa ja rakentaa jokaiselle suotuisaksi. Siis kyse on valinnoistanne. Sillä jokainen on aina itse vastuussa omista valinnoista ja valintojenne kautta rakennatte myös oman elämänne.

Ei ole sattumaa siinä, että pandemianne kourissa olette pääsiäisenne aikanakin. Sillä pääsiäinen on kuin puhdistumisen aikaa, jolloin teillä on mahdollisuus miettiä syvemmin omaa ja yhteistä elämäänne. Kun kukin eristyksissänne nyt aikaanne vietätte niin, että ette milloinkaan aikaisemmin ole näin laajasti, koko maapallonne kattavasti eristyksissänne olleet. Tulette muistamaan tämän ajan erityisenä aikakautena ja voitte vain jälkeenpäin kiittää siitä, että loppujen lopuksi niin nopeasti pääsette irti ja eroon sairauksistanne, joita juuri nyt läpikäytte.

Ei ole sattumaa sekään, että tämä pandemia kohdistuu loppujen lopuksi keuhkoihin, kun ajattelette, miten ilmanne laatu on ollut saastunutta ympäri maapallonne. Siinäkin asiassa olette tehneet mielettömiä kauppojanne. Kun ajattelette sitä, että olette ”omia osuuksianne” ostaneet puhtaammilta alueilta, että itse voitte vapaammin ilmaanne saastuttaa. Ei se ilmanlaatu matkusta kauppasummien mukana, vaan kyllä jokainen, joka saastuneen ilman vaikutuspiirissä on, tulee sen tuntemaan erilaisina vaivoina ja jopa sairauksina sekä elämän lyhentymisenä. Tällaisia kauppoja tehdessänne oletteottaneet myös itsellenne suuren vastuun toistenne hyvinvoinnista, siis tässä tapauksessa sairastumisista kaikkine kerrannaisvaikutuksineen. Nyt jo huomaatte, kun maapallonne ja luontonne on saanut rauhoittua kaikesta siitä saasteesta mitä eri tavoin olette tuottaneet, että ilmanne on kirkkaampi, taivaanne sinisempi, vetenne puhtaammat ja ilmanne kevyempää hengittää. Olemme ikään kuin avanneet teille ”ikkunan” nähdä, mitä luontonne voi ja mitä sen tulisi teille antaa. Sillä ilman ja vesienne laatu on suorassa yhteydessä teidän hyvinvointiinne nyt ja tulevaisuudessanne.

Vähitellen tulette myös ymmärtämään sen, mikä elämässä on tärkeää jokaiselle ja mikä elämä totuudellisesti on, sen tarkoituksen ja merkityksen vähitellen oivaltaen. Siis valoisampaa tulevaisuutta näemme teille olevan tulossa. Mutta se ei tipahda tarjottimella, vaan vaatii jokaisen oman osuuden ja asennemuutoksen. Sillä asiat on nyt hyvä oppia laittamaan ikään kuin tärkeysjärjestykseen oikeudenmukaisella tavalla, koskien aivan jokaista. Sillä elämässä ei ole ”erityismatkustajia” vaan jokainen, aivan jokainen, on yhtä arvokas sielu ja tasaveroinen jokaisen toisen kanssa. Sillä se on elämän laki, jonka olette melkein unohtaneet, kun ihmisoikeutenne olette olleet kuin hävittämässä muististanne. Mutta nyt on syytä suunnata katse kohti tulevaa, sillä jokainen teistä voi siihen vaikuttaa, millaisessa maailmassa haluatte jatkossa elää. Nauttikaa siitä kauniista mikä ympärillänne on ja kunnioittakaa jokaisen elämää, joka lähellänne on. Jokaisella ja kaikella on tärkeä oma merkityksensä ja osansa elämän koko kokonaisuudessa.

 

Olemme teidän jokaisen omat korkeimmat oppaanne taivaankaarelta, jotka tulimme näitä asioita teille kertomaan ja huomionne niihin kiinnittämään. Olkaa rauhassanne, sillä kaikessa autamme teitä oman pyyntönne mukaisesti, kun toisillenne parasta hyvää haluatte. Olkaa siis hyvät ja olkaa Hyvät!

Kiitos

 

Taivaankaaren Sanomat_19.3_2020

Vaikeuksien kautta voittoon

Ihmiskunta on nyt isojen muutosten edessä, sillä tällaista tilannetta ei ole aikaisemmin ihmiskunnan elämässä ollut. Olemme ilolla panneet merkille sen, että yhteishenkenne on vahvistunut ja halunne auttaa toinen toisianne myös niin, että mahdollisimman vähäisillä tartunnoilla koronaviiruksenne enää leviäisi. Tautitilanne on kuitenkin vielä kasvamassa maapallollanne ja kestää vielä jonkin aikaa, kunnes se on saavuttanut huippunsa ja alkaa vähitellen laantua. Näiden tulevien kuukausienne aikana olette ehtineet myös miettiä omaa ja yhteistä elämäänne ja erityisesti sitä, mikä elämässänne on tärkeää niin itsellenne kuin läheisillennekin. Sillä nyt teillä on eri tavalla aikaanne miettiä asioitanne, sillä monen arki on muuttunut suuresti tässä hetkessä.

Mutta on myös monia hyviä asioita, jotka jouduttavat merkityksellisiä muutoksia yhteiskunnissanne. Teillä on enemmän aikaa toisillenne ja silti saatte monella tavalla tehtyä työnne, vaikka on toki myös ihmisryhmiä, jotka eivät töistään voi samalla tavalla joustaa kuin jotkut toiset. Kuitenkin työnteko saa yhteiskunnissanne erilaisen painopisteen ja on ollut jo näkyvissä se, että vähemmälläkin työnteolla voitte saada enemmän aikaiseksi, kun mielenne pysyy virkeänä ja kiinnostuksenne eri tavalla yllä. Myös tekniikkanne kehittyminen antaa nyt teille aivan uusia mahdollisuuksia, sillä monenlaiset etätyöt sekä  palaverinne netin kautta, jopa useiden maiden välillä, ovat ja tulevat mahdollisiksi. Siis opitte erilaisia työtapoja ja eri tavalla työtänne tekemään. Myös rahanne merkitys muuttuu, sillä vähemmällä tekemisellä tulette saamaan enemmän aikaan ja silti tulonne riittävät hyvin tarvitsemaanne. Olette siis monella tavalla uuden aikanne kynnyksellä.

Tällä hetkellä olette hyvinkin huolissanne koronaviruksen aiheuttamasta tilanteesta koko ihmiskunnalle, sillä niin valtavalla voimalla se on vyörynyt ja vyöryy läpi jokaisen mantereen ja aiheuttaa paljon murhetta, sillä monia omaisianne menetätte. Tämä myös yhdistää teitä uudella tavalla ja ymmärrätte kuinka kaikki vaikuttaa kaikkeen. Silloin myös jokaisen vastuu niin yksilönä kuin yhdessä kasvaa, että tartuntojanne hillitsette ja autatte niin tautitilanteenne menevän myös nopeammin ja pienemmillä vahingolla ohi. Tämä asia ei ole vielä saavuttanut kaikkien ymmärrystä, sillä aivan jokaisen tulee tehdä oma osuutensa. Koska virus on näkymätön, ei jokainen jaksa uskoa annettuihin ohjeisiin, miten parhaiten suojata itseään ja toisia. Mutta asia tulee valkenemaan kyllä jokaiselle. Tämä luo myös yhteisen vastuun jokaisen hyvinvoinnista, joka kantaa teitä jokaista, kaikkialla eteen ja ylöspäin. Opitte siis välittämään toisistanne. Ei ole kuitenkaan tarkoitus, että rupeatte toisillenne kuin ”poliiseiksi”, sillä on hyvä oppia luottamaan myös siihen jokaisessa asiassa, että jokainen kantaa kortensa kekoon, niin kuin itse asian ilmaisette. Ei siis pakottamalla, sillä se ei tuo tulosta, mutta luottamalla siihen, että jokainen ymmärtää tilanteen vakavuuden.

Saatte kyllä jokaisessa maassa aina vain parempia ja parempia ohjeita hallitustenne tasoita siihen, miten vähimmällä mahdollisella vahingolla tästä tilanteestanne selviätte. Oma osuutenne on kuitenkin seurata ohjeita, sillä ne ovat jokaisen parhaaksi annetut. Olkaa siis huoletta, kaikesta tulette selviämään ja jälkeenpäin asioitanne katsoessanne ja taaksepäin tarkastellessanne tulette suuresti iloitsemaan siitä, että moni asia tulee muuttumaan yhteiskunnissanne, joka johtaa jokaisen parantuneeseen hyvinvointiin. Tulette kuin toisianne lähemmäksi ja huomaatte, että elämässä on muutakin kuin työnteko niin, että ette ole ympärillenne ehtineet katsoa ja läheisillenne ja ystävillenne aikaanne antaa. Nämä asiat tulevat muuttumaan.

Ette myöskään enää halua itse kaikkea omistaa, sillä osaatte jo asianne niin järjestää, että jokaisella on mahdollisuus haluamaansa. Sillä kun kaikkea ei omista, tekee se myös osaltaan yhteiskuntanne joustavimmiksi. Voitte helpommin vaihtaa vaikka asuinpaikkaanne, jos teille tarjoutuu mieluinen työ. Ja lapsenne ovat tyytyväisempiä, kun saavat olla enemmän vanhempiensa kanssa. Näin opitte toinen toisistanne huolehtimaan eri tavalla ja todella voitte lapsistanne myös syvemmin nauttia. Sillä lapsen kasvun aika on lyhyt ja silloin tarvitsevat vanhempiaan. Se on aika, joka on vain kerran tarjottu jokaisen elämään, nähdä lapsensa kasvavan aikuisuuteen ja omaan elämäänsä. Siis painopiste elämässänne muuttuu inhimillisemmäksi ja rahan valta tulee menettämään merkitystä. Huomaatte sen, että rahalla ei saa kaikkea vaan raha on ainoastaan väline, joka mahdollistaa jokapäiväisen välttämättömyyden työnne kautta. Siis onnellisemmaksi elämänne muuttuu ajan kanssa.

Olkaa siis onnelliset siitä, että teillä on nyt aikaa toisillenne ja huomaatte sen, kuinka tärkeitä olette toisillenne. Sillä sitä ette kiireisinä ja stressaantuneina ole ehtineet huomata. Tämä on ollut kuin maapallonne laajuinen sairaus, sillä elämänne olette liki olleet kadottamassa omaan pätevyyteenne ja itsekeskeisyyteenne, ennen kuin nyt pysähdyitte ja toinen toisenne löydätte.

Näin tervehdimme teitä Taivaankaarelta omien korkeimpien oppaittenne välityksellä, sillä jokaisella teillä on omat korkeimmat oppaanne, jotka vierellänne kulkevat ja apuaan ovat valmiit antamaan aina ja joka paikassa, kun oman pyyntönne heille osoitatte hyvän ollessa päämääränne. Olkaa siis hyvät ja olkaa hyvät.

Kiitos!

 

Taivaankaaren Sanomat 2_2020

Kaikki on ennalta suunniteltua vastaanotettavaksenne ja omaa kehitystänne edistämään

 

Siis tässä sinulle siitä, mitä maapallollanne ja omassa maassanne juuri nyt tapahtuu ja on tapahtumassa.

Mitään hätää teillä ei ole, vaikka monet ihmiset ovat hätääntyneet maapallollanne nyt ”riehuvasta” Koronaviruksesta. Se on kuitenkin melko hyvin rajoittunutta ja olette varautuneet sen hoitamiseen parhaalla mahdollisella tavalla. Olette myös vaihtaneet tietojanne ja osaamistanne keskenänne, mikä on myös meitä täällä toisella puolella ilahduttanut. Olette siis oppimassa yhteistyön jakamista ja taitojenne jakamista toinen toisillenne jokaisen parhaaksi. Tällä on valtavan suuri merkitys, sillä aivan ensimmäisiä kertoja toimitte niin, että teidän mielissänne ei raha ole se ensimmäinen asia, vaan aidosti haluatte saada toinen toisiltanne tietoa ja jakaa osaamistanne jokaisen parhaaksi. Tämä vähentää myös kuolleisuutta koronavirukseen sairastuneissa. Siis selviätte kyllä tästäkin asiasta, jonka olette ymmärtäneet koskettavan teitä jokaista, sillä kukaan ei ole välttynyt kuulemasta sitä, mitä tämän asian ympärillä juuri nyt tapahtuu. Mihinkään paniikkiin ei kuitenkaan ole syytä.

Tämän tilanteen myötä olette jo huomanneet myös sen, kuinka kaikki vaikuttaa kaikkeen. Se, että ihmiset matkustavat kaikkialla maapallollanne erilaisista syistä, osittaa sen, että olette jo paljon yhtä ja asianne muodostuvat yhteisiksi. Olette myös miettineet tämän sairauden ilmestyttyä monia asioita, kuinka tuotantoketjunne ovat pitkiä ja osin mutkikkaitakin, että näitä asioita yksinkertaistaisitte ja kehittäisitte kukin omia olojanne niin, että lähempää saisitte tarvitsemanne. Tämä tulee monipuolistamaan toimintaanne ja luotte uusia innovaatioita, joista tulette jokainen saamaan eri tavalla hyötyä. Sillä lähempänä toimien, saavat useammat ihmiset kaikkialla työtä. Opitte myös arvostamaan toinen toisianne ja toistenne osaamista.

Tämä kaikki on myös uudelleen luomisen aikaa niin, että jo nyt ovat vanhat rakenteet laajalti murtumassa ja muuttumassa. Tulette luomaan terveemmän maailman, joka on onnellisempi jokaiselle. Rahan valtanne tulee myös muuttumaan ja huomaatte, että elämänne helpottuu huomattavasti, vaikka ajatus rahan vallan häviämisestä kauhistuttaakin vielä monia tahoja, sillä niin olette olleet kiinni rahassanne ja sen arvotuksessa. Tulette huomaamaan, että alatte toimia ilman laskelmointia, ja se vapauttaa vääränlaisesta omistamisen halusta ja siitä, että ette ole taitojanne ja osaamistanne halunneet jakaa kaikkien hyväksi, sillä teille on ollut vielä tärkeää oma kunnia ja mahdollisimman suuri voittomarginaali. Kun osakkeitanne ajattelette vaikkapa esimerkkinä, tuoko se hyvän mielen siitä, että tietyillä aloilla voittomarginaali on suuri, mutta ihmisen arvo esimerkiksi kärsii toteuttamistavasta. Tämä on yleistä kaikessa siinä, missä voitot kohdistetaan aloilta, jossa palvelujen kohteina olevat ihmiset ovat heikko-osaisempia tai tavalla tai toisella, eivät voi tai osaa pitää puoliaan, niin sanotusti. Samalla käytetään väärällä tavalla myös niitä tukia, jotka ovat ihmisten turvaksi luotu, silloin kun apua eniten tarvitsevat. Siis myös kaikki se, mitä itse olette valmiit verorahoillanne edistämään ja toteuttamaan olisi syytä pitää kaikenlaisesta kaupallisesta voitontavoittelusta erillään. Sillä se on kuin hölmölaisen täkin kanssa toimimista, mutta tässä tapauksessa täkki lyhenee niin, että sitä ei enää liitetäkään leikattuun täkkiin uudelleen, vaan jaetaan ”taivaan tuuliin” osakkeina. Siis osinkojen kerääjät ovat tyytyväisiä, mutta he, jotka avun kohteena ovat joutuvat tällaisesta toiminnasta kärsimään. Kuitenkin on tärkeää jokaisen kannalta katsottuna, että saa avun silloin, kun sitä tarvitsee ja että jokainen kokee olevansa arvostettu sellaisena kuin on. Sillä maailmankaikkeuden lakeja on tasa-arvoisuus, oikeudenmukaisuus sekä kaikenkattava rakkaus. Ja näitä arvoja kohti haluamme teitä ohjata niin, että oma tahtonne herää toimimaan niin, että jokaisen on hyvä olla ja halu rakentaa yhteistä hyvää elämää oman hyvän elämän sisällä.

Olkoon tämä sanomamme teille tässä hetkessänne rohkaisuksi siihen, että ette pelkää rakentaa tulevaisuuttanne teille jokaiselle onnelliseksi. Sillä mahdollisuuksia saatte jokainen olla oman tahtonne mukaisesti rakentamassa omaa ja yhteistä elämäänne avoimemmaksi ja jokaisen elämää kannattavaksi kokonaisuudeksi. Muutos on myös maailman laki ja muutosten tahti on nopeutuvaa. Kuitenkaan siinä ei ole mitään pelättävää, sillä kehitys tuo uusia mahdollisuuksia jokaisen ulottuville. Kaikkeen ei myöskään tarvita rahaa, sillä ajatuksen voiman tulette ymmärtämään askel askelelta yhä selkeämmin. Ja tämä taas tarkoittaa puolestaan sitä, että ajatustenne tasolla on syytä jättää pois kaikki se, mitä ette elämäänne halua. Sillä tulette hämmästymään sitä, kuinka nopeasti asiat tulevat toteutumaan. Jos ajatuksenne ovat kaaoksessa ja ajattelette jatkuvasti kuin useassa kerroksessa, olette itse aivan hukassa ja kaaoksessa jos kaiken ajattelemanne saatte. Siis miettikää tarkkaan mitä ajattelette, sillä sen tulette saamaan.

Tässä joitakin asioita teille itse kullekin mietittäväkseen, kun nopeasti muuttuvassa maailmassanne elätte. Pelkoon ei ole syytä, sillä nopea kehityksenne antaa myös rajattomat mahdollisuudet. Sitä paremmin ja nopeammin hyvä lisääntyy teidän jokaisen elämään, mitä laajemmin olette omat tietonne valmiit jakamaan kaikkien hyväksi. Olemme myös apunanne aina kun apuamme olette valmiit pyytämään, sillä meillä on paljon osaamista ja halua teitä auttaa. Oma osuutenne on kuitenkin itse apuamme pyytää.

Näin tervehdimme teitä taivaankaarelta, sillä kaikessa olemme yhtä ja olemme sitoutuneet teidän elämäänne ohjaamaan ja helpottamaan oman halunne mukaisella tavalla, silloin kun hyvä on kaikille tarkoitettu ja hyvässä aikomuksessa itse toimitte. Sillä totuus tulee kaikessa esiin ja totuus on myös nopein vaikuttaja omaan ja yhteiseen kehitykseenne. Olkaa siis hyvät ja olkaa Hyvät.

Kiitos!

Taivaankaaren Sanomat 1_2020

Ihmisen arvoisia olette jokainen, arvostakaa siis toinen toisianne

Voit kertoa heille, että mitään hätää ei ole eikä tule olemaan oman elämänne kehittymisessä. Sillä nyt on heräämisenne aika huomata ja huomioida toisenne. Sillä maapallollanne on vielä niin paljon eriarvoisuutta ja tämä eriarvoisuus tuo teille enemmän huolia ja ajateltavaa kuin se, että entisen järjestyksenne pitäisitte ja sitä tinkimättä edelleen vaalisitte.

Tämän eriarvoisuuden takana ovat myös erilaiset mahdollisuudet eri ihmisille ja se aiheuttaa paljon ristiriitoja. Kun niin sanotusti ”hyväosaisten” elämää elätte, ette tule edes ajatelleeksi, miten vaivalloista tai suorastaan mahdotonta on osalla ihmisistä huolehtia edes jokapäiväisistä tarpeista. Tämä aiheuttaa sen, että esimerkiksi työpaikkoja on vaikea silloin saada, kun ei itsestään pysty huolehtimaan niin, että olisi puhtaat vaatteet ja edes peseytymismahdollisuudet olemassa. Näin menetätte myös valtavasti osaamista, jota jokaisella olisi antaa toisillenne. Siis ajatelkaa myös sitä, että yltäkylläisyyttä on myöskin keskuudessanne, eikä yltäkylläisyydessä tarvitse tai tule ajatelleeksi heitä, jotka elämän laitapuolella kulkevat.

Ennen muuta kasvava nuorison sekä syrjäytyminen että työttömyys tulevat olemaan vielä iso ratkaistava ongelmanne. Sillä nuorilla on paljon energiaa ja kun sitä ei voida myönteisesti suunnata, johtaa se erilaisiin jopa ääri-ilmiöihin, silloin kun työttömien joukot kasvavat. Samalla yhteiskuntanne menettävät juuri sitä työvoimaa, jota kipeästikin tulevat tarvitsemaan, kun energian käyttönne tulee täysin muuttumaan ja uutta sekä erilaista joudutte rakentamaan kaikkialle, että maapallonne saatte taas terveemmäksi. Sillä jos ette niistä ilmiöistä ja tapahtumista, jotka luontoanne ovat eri tavoin ravistelleet ja koetelleet, opi ja vaihda suuntaa, tulevat nämä ilmiöt vain kasvamaan ja sen tiedätte kyllä itsekin.

Siis nyt on aika yhteistyöllenne niin, ettette ketään jätä ulkopuolelle. Sillä taitoa ja erilaista ajattelua monelta suunnalta tarvitsette nyt, että uudenlaiset ajatukset syntyvät, jotka mahdollistavat uudenlaisen toiminnan. Sillä jokaisella teillä on annettavaa ja jokainen voi sen myös tehdä toinen toistenne parhaaksi. Nyt ei ole enää kysymys siitä, kuka kunnianne saisi keksinnöistänne vaan siitä, että saatte maapallonne tervehtymään, joka mahdollistaa jokaiselle paremman elämän sekä oman tulevaisuuden. Ilman tulevaisuuden näkymiä ei ihminen jaksa ponnistella. Sillä ei koe sitä, että omalla elämällä on tarkoitus ja merkitys.

Jokainen ihminen on arvokas. Ja kun toinen toistenne arvostuksen saatte jokainen ihmisinä, jäävät monet nyt yhteiskuntianne riivaavat ongelmat kokonaan pois. Sillä jokainen sielu on jo monien elämiensä elämien kautta kerännyt sen viisauden, jota tässä päivässään ilmentää. Sillä jokainen on opettelemassa niitä asioita, joita on jo aikojen alussa ollut itse valmis oppimaan ja opettelemaan ja siksi on jokainen teistä saanut monenlaisia elämiä ja niiden mukana, niin olosuhteita kuin kokemuksiakin. Siis hän, joka on tänä päivänä laitapuolen kulkija, on jossain elämässään ollut aivan yhteiskuntansa huipulla ja päinvastoin. Siis kun ette vielä voi elämiänne muistaa taaksepäin ettekä nähdä eteenpäin, on teidän vielä vaikea tätä käsittää. Mutta kun katsotte laajasta perspektiivistä elämiänne, voitte myös ymmärtää sen, että ei ole ylenkatsomista yhdessäkään sielussa ja aivan jokainen ansaitsee elinmahdollisuudet aivan jokaisessa elämässään.

Siis yhdessä olette toimineet aikaisemminkin ja yhdessä tulette toimimaan jatkossakin. Siis se, mitä tänään teette, on teidän huomisenne perusta. Ymmärtäkää tämä, niin olette valmiimpia toisenne hyväksymään ja mahdollistamaan jokaiselle ihmisen arvoinen elämän. Sillä sovussa teidät on luotu elämään ja toisianne tukemaan silloin kun joku tukeanne tarvitsee. Olkaa siis kiitolliset elämästänne ja kokemuksistanne, joita saatte, sillä kokemustenne kautta kasvaa ymmärryksenne niin itseänne kuin sen jälkeen toinen toisianne kohtaan. Sillä samanlaisia ihmisiä olette jokainen

Olemme Auttavat Enkelinne maailmankaikkeuden tasolta, jotka tämän halusimme teille kertoa omien korkeimpien oppaidenne välityksellä. Olkaa siis hyvät ja olkaa Hyvät!

Kiitos!

Liity postituslistalle