Näillä sivuilla on vastaanottamiani kanavointeja ajankohtaisista asioista meille kaikilla Maailmankaikkeuden Auttajaenkeleiltä Taivaankaaren Sanomat  2020 ovat luettavissa tästä ja vahnemmat 2019 näet seuraavalta sivulta.

 

Postituslistaan voit halutessasi liittyä jättämällä yhteystietosi. Silloin saat ajakohtaiset Taivaankaaren Sanomat  sähköpostiisi ilman velvoitteita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taivaankaaren Sanomat_19.3_2020

Vaikeuksien kautta voittoon

Ihmiskunta on nyt isojen muutosten edessä, sillä tällaista tilannetta ei ole aikaisemmin ihmiskunnan elämässä ollut. Olemme ilolla panneet merkille sen, että yhteishenkenne on vahvistunut ja halunne auttaa toinen toisianne myös niin, että mahdollisimman vähäisillä tartunnoilla koronaviiruksenne enää leviäisi. Tautitilanne on kuitenkin vielä kasvamassa maapallollanne ja kestää vielä jonkin aikaa, kunnes se on saavuttanut huippunsa ja alkaa vähitellen laantua. Näiden tulevien kuukausienne aikana olette ehtineet myös miettiä omaa ja yhteistä elämäänne ja erityisesti sitä, mikä elämässänne on tärkeää niin itsellenne kuin läheisillennekin. Sillä nyt teillä on eri tavalla aikaanne miettiä asioitanne, sillä monen arki on muuttunut suuresti tässä hetkessä.

Mutta on myös monia hyviä asioita, jotka jouduttavat merkityksellisiä muutoksia yhteiskunnissanne. Teillä on enemmän aikaa toisillenne ja silti saatte monella tavalla tehtyä työnne, vaikka on toki myös ihmisryhmiä, jotka eivät töistään voi samalla tavalla joustaa kuin jotkut toiset. Kuitenkin työnteko saa yhteiskunnissanne erilaisen painopisteen ja on ollut jo näkyvissä se, että vähemmälläkin työnteolla voitte saada enemmän aikaiseksi, kun mielenne pysyy virkeänä ja kiinnostuksenne eri tavalla yllä. Myös tekniikkanne kehittyminen antaa nyt teille aivan uusia mahdollisuuksia, sillä monenlaiset etätyöt sekä  palaverinne netin kautta, jopa useiden maiden välillä, ovat ja tulevat mahdollisiksi. Siis opitte erilaisia työtapoja ja eri tavalla työtänne tekemään. Myös rahanne merkitys muuttuu, sillä vähemmällä tekemisellä tulette saamaan enemmän aikaan ja silti tulonne riittävät hyvin tarvitsemaanne. Olette siis monella tavalla uuden aikanne kynnyksellä.

Tällä hetkellä olette hyvinkin huolissanne koronaviruksen aiheuttamasta tilanteesta koko ihmiskunnalle, sillä niin valtavalla voimalla se on vyörynyt ja vyöryy läpi jokaisen mantereen ja aiheuttaa paljon murhetta, sillä monia omaisianne menetätte. Tämä myös yhdistää teitä uudella tavalla ja ymmärrätte kuinka kaikki vaikuttaa kaikkeen. Silloin myös jokaisen vastuu niin yksilönä kuin yhdessä kasvaa, että tartuntojanne hillitsette ja autatte niin tautitilanteenne menevän myös nopeammin ja pienemmillä vahingolla ohi. Tämä asia ei ole vielä saavuttanut kaikkien ymmärrystä, sillä aivan jokaisen tulee tehdä oma osuutensa. Koska virus on näkymätön, ei jokainen jaksa uskoa annettuihin ohjeisiin, miten parhaiten suojata itseään ja toisia. Mutta asia tulee valkenemaan kyllä jokaiselle. Tämä luo myös yhteisen vastuun jokaisen hyvinvoinnista, joka kantaa teitä jokaista, kaikkialla eteen ja ylöspäin. Opitte siis välittämään toisistanne. Ei ole kuitenkaan tarkoitus, että rupeatte toisillenne kuin ”poliiseiksi”, sillä on hyvä oppia luottamaan myös siihen jokaisessa asiassa, että jokainen kantaa kortensa kekoon, niin kuin itse asian ilmaisette. Ei siis pakottamalla, sillä se ei tuo tulosta, mutta luottamalla siihen, että jokainen ymmärtää tilanteen vakavuuden.

Saatte kyllä jokaisessa maassa aina vain parempia ja parempia ohjeita hallitustenne tasoita siihen, miten vähimmällä mahdollisella vahingolla tästä tilanteestanne selviätte. Oma osuutenne on kuitenkin seurata ohjeita, sillä ne ovat jokaisen parhaaksi annetut. Olkaa siis huoletta, kaikesta tulette selviämään ja jälkeenpäin asioitanne katsoessanne ja taaksepäin tarkastellessanne tulette suuresti iloitsemaan siitä, että moni asia tulee muuttumaan yhteiskunnissanne, joka johtaa jokaisen parantuneeseen hyvinvointiin. Tulette kuin toisianne lähemmäksi ja huomaatte, että elämässä on muutakin kuin työnteko niin, että ette ole ympärillenne ehtineet katsoa ja läheisillenne ja ystävillenne aikaanne antaa. Nämä asiat tulevat muuttumaan.

Ette myöskään enää halua itse kaikkea omistaa, sillä osaatte jo asianne niin järjestää, että jokaisella on mahdollisuus haluamaansa. Sillä kun kaikkea ei omista, tekee se myös osaltaan yhteiskuntanne joustavimmiksi. Voitte helpommin vaihtaa vaikka asuinpaikkaanne, jos teille tarjoutuu mieluinen työ. Ja lapsenne ovat tyytyväisempiä, kun saavat olla enemmän vanhempiensa kanssa. Näin opitte toinen toisistanne huolehtimaan eri tavalla ja todella voitte lapsistanne myös syvemmin nauttia. Sillä lapsen kasvun aika on lyhyt ja silloin tarvitsevat vanhempiaan. Se on aika, joka on vain kerran tarjottu jokaisen elämään, nähdä lapsensa kasvavan aikuisuuteen ja omaan elämäänsä. Siis painopiste elämässänne muuttuu inhimillisemmäksi ja rahan valta tulee menettämään merkitystä. Huomaatte sen, että rahalla ei saa kaikkea vaan raha on ainoastaan väline, joka mahdollistaa jokapäiväisen välttämättömyyden työnne kautta. Siis onnellisemmaksi elämänne muuttuu ajan kanssa.

Olkaa siis onnelliset siitä, että teillä on nyt aikaa toisillenne ja huomaatte sen, kuinka tärkeitä olette toisillenne. Sillä sitä ette kiireisinä ja stressaantuneina ole ehtineet huomata. Tämä on ollut kuin maapallonne laajuinen sairaus, sillä elämänne olette liki olleet kadottamassa omaan pätevyyteenne ja itsekeskeisyyteenne, ennen kuin nyt pysähdyitte ja toinen toisenne löydätte.

Näin tervehdimme teitä Taivaankaarelta omien korkeimpien oppaittenne välityksellä, sillä jokaisella teillä on omat korkeimmat oppaanne, jotka vierellänne kulkevat ja apuaan ovat valmiit antamaan aina ja joka paikassa, kun oman pyyntönne heille osoitatte hyvän ollessa päämääränne. Olkaa siis hyvät ja olkaa hyvät.

Kiitos!

 

Taivaankaaren Sanomat 2_2020

Kaikki on ennalta suunniteltua vastaanotettavaksenne ja omaa kehitystänne edistämään

 

Siis tässä sinulle siitä, mitä maapallollanne ja omassa maassanne juuri nyt tapahtuu ja on tapahtumassa.

Mitään hätää teillä ei ole, vaikka monet ihmiset ovat hätääntyneet maapallollanne nyt ”riehuvasta” Koronaviruksesta. Se on kuitenkin melko hyvin rajoittunutta ja olette varautuneet sen hoitamiseen parhaalla mahdollisella tavalla. Olette myös vaihtaneet tietojanne ja osaamistanne keskenänne, mikä on myös meitä täällä toisella puolella ilahduttanut. Olette siis oppimassa yhteistyön jakamista ja taitojenne jakamista toinen toisillenne jokaisen parhaaksi. Tällä on valtavan suuri merkitys, sillä aivan ensimmäisiä kertoja toimitte niin, että teidän mielissänne ei raha ole se ensimmäinen asia, vaan aidosti haluatte saada toinen toisiltanne tietoa ja jakaa osaamistanne jokaisen parhaaksi. Tämä vähentää myös kuolleisuutta koronavirukseen sairastuneissa. Siis selviätte kyllä tästäkin asiasta, jonka olette ymmärtäneet koskettavan teitä jokaista, sillä kukaan ei ole välttynyt kuulemasta sitä, mitä tämän asian ympärillä juuri nyt tapahtuu. Mihinkään paniikkiin ei kuitenkaan ole syytä.

Tämän tilanteen myötä olette jo huomanneet myös sen, kuinka kaikki vaikuttaa kaikkeen. Se, että ihmiset matkustavat kaikkialla maapallollanne erilaisista syistä, osittaa sen, että olette jo paljon yhtä ja asianne muodostuvat yhteisiksi. Olette myös miettineet tämän sairauden ilmestyttyä monia asioita, kuinka tuotantoketjunne ovat pitkiä ja osin mutkikkaitakin, että näitä asioita yksinkertaistaisitte ja kehittäisitte kukin omia olojanne niin, että lähempää saisitte tarvitsemanne. Tämä tulee monipuolistamaan toimintaanne ja luotte uusia innovaatioita, joista tulette jokainen saamaan eri tavalla hyötyä. Sillä lähempänä toimien, saavat useammat ihmiset kaikkialla työtä. Opitte myös arvostamaan toinen toisianne ja toistenne osaamista.

Tämä kaikki on myös uudelleen luomisen aikaa niin, että jo nyt ovat vanhat rakenteet laajalti murtumassa ja muuttumassa. Tulette luomaan terveemmän maailman, joka on onnellisempi jokaiselle. Rahan valtanne tulee myös muuttumaan ja huomaatte, että elämänne helpottuu huomattavasti, vaikka ajatus rahan vallan häviämisestä kauhistuttaakin vielä monia tahoja, sillä niin olette olleet kiinni rahassanne ja sen arvotuksessa. Tulette huomaamaan, että alatte toimia ilman laskelmointia, ja se vapauttaa vääränlaisesta omistamisen halusta ja siitä, että ette ole taitojanne ja osaamistanne halunneet jakaa kaikkien hyväksi, sillä teille on ollut vielä tärkeää oma kunnia ja mahdollisimman suuri voittomarginaali. Kun osakkeitanne ajattelette vaikkapa esimerkkinä, tuoko se hyvän mielen siitä, että tietyillä aloilla voittomarginaali on suuri, mutta ihmisen arvo esimerkiksi kärsii toteuttamistavasta. Tämä on yleistä kaikessa siinä, missä voitot kohdistetaan aloilta, jossa palvelujen kohteina olevat ihmiset ovat heikko-osaisempia tai tavalla tai toisella, eivät voi tai osaa pitää puoliaan, niin sanotusti. Samalla käytetään väärällä tavalla myös niitä tukia, jotka ovat ihmisten turvaksi luotu, silloin kun apua eniten tarvitsevat. Siis myös kaikki se, mitä itse olette valmiit verorahoillanne edistämään ja toteuttamaan olisi syytä pitää kaikenlaisesta kaupallisesta voitontavoittelusta erillään. Sillä se on kuin hölmölaisen täkin kanssa toimimista, mutta tässä tapauksessa täkki lyhenee niin, että sitä ei enää liitetäkään leikattuun täkkiin uudelleen, vaan jaetaan ”taivaan tuuliin” osakkeina. Siis osinkojen kerääjät ovat tyytyväisiä, mutta he, jotka avun kohteena ovat joutuvat tällaisesta toiminnasta kärsimään. Kuitenkin on tärkeää jokaisen kannalta katsottuna, että saa avun silloin, kun sitä tarvitsee ja että jokainen kokee olevansa arvostettu sellaisena kuin on. Sillä maailmankaikkeuden lakeja on tasa-arvoisuus, oikeudenmukaisuus sekä kaikenkattava rakkaus. Ja näitä arvoja kohti haluamme teitä ohjata niin, että oma tahtonne herää toimimaan niin, että jokaisen on hyvä olla ja halu rakentaa yhteistä hyvää elämää oman hyvän elämän sisällä.

Olkoon tämä sanomamme teille tässä hetkessänne rohkaisuksi siihen, että ette pelkää rakentaa tulevaisuuttanne teille jokaiselle onnelliseksi. Sillä mahdollisuuksia saatte jokainen olla oman tahtonne mukaisesti rakentamassa omaa ja yhteistä elämäänne avoimemmaksi ja jokaisen elämää kannattavaksi kokonaisuudeksi. Muutos on myös maailman laki ja muutosten tahti on nopeutuvaa. Kuitenkaan siinä ei ole mitään pelättävää, sillä kehitys tuo uusia mahdollisuuksia jokaisen ulottuville. Kaikkeen ei myöskään tarvita rahaa, sillä ajatuksen voiman tulette ymmärtämään askel askelelta yhä selkeämmin. Ja tämä taas tarkoittaa puolestaan sitä, että ajatustenne tasolla on syytä jättää pois kaikki se, mitä ette elämäänne halua. Sillä tulette hämmästymään sitä, kuinka nopeasti asiat tulevat toteutumaan. Jos ajatuksenne ovat kaaoksessa ja ajattelette jatkuvasti kuin useassa kerroksessa, olette itse aivan hukassa ja kaaoksessa jos kaiken ajattelemanne saatte. Siis miettikää tarkkaan mitä ajattelette, sillä sen tulette saamaan.

Tässä joitakin asioita teille itse kullekin mietittäväkseen, kun nopeasti muuttuvassa maailmassanne elätte. Pelkoon ei ole syytä, sillä nopea kehityksenne antaa myös rajattomat mahdollisuudet. Sitä paremmin ja nopeammin hyvä lisääntyy teidän jokaisen elämään, mitä laajemmin olette omat tietonne valmiit jakamaan kaikkien hyväksi. Olemme myös apunanne aina kun apuamme olette valmiit pyytämään, sillä meillä on paljon osaamista ja halua teitä auttaa. Oma osuutenne on kuitenkin itse apuamme pyytää.

Näin tervehdimme teitä taivaankaarelta, sillä kaikessa olemme yhtä ja olemme sitoutuneet teidän elämäänne ohjaamaan ja helpottamaan oman halunne mukaisella tavalla, silloin kun hyvä on kaikille tarkoitettu ja hyvässä aikomuksessa itse toimitte. Sillä totuus tulee kaikessa esiin ja totuus on myös nopein vaikuttaja omaan ja yhteiseen kehitykseenne. Olkaa siis hyvät ja olkaa Hyvät.

Kiitos!

Taivaankaaren Sanomat 1_2020

Ihmisen arvoisia olette jokainen, arvostakaa siis toinen toisianne

Voit kertoa heille, että mitään hätää ei ole eikä tule olemaan oman elämänne kehittymisessä. Sillä nyt on heräämisenne aika huomata ja huomioida toisenne. Sillä maapallollanne on vielä niin paljon eriarvoisuutta ja tämä eriarvoisuus tuo teille enemmän huolia ja ajateltavaa kuin se, että entisen järjestyksenne pitäisitte ja sitä tinkimättä edelleen vaalisitte.

Tämän eriarvoisuuden takana ovat myös erilaiset mahdollisuudet eri ihmisille ja se aiheuttaa paljon ristiriitoja. Kun niin sanotusti ”hyväosaisten” elämää elätte, ette tule edes ajatelleeksi, miten vaivalloista tai suorastaan mahdotonta on osalla ihmisistä huolehtia edes jokapäiväisistä tarpeista. Tämä aiheuttaa sen, että esimerkiksi työpaikkoja on vaikea silloin saada, kun ei itsestään pysty huolehtimaan niin, että olisi puhtaat vaatteet ja edes peseytymismahdollisuudet olemassa. Näin menetätte myös valtavasti osaamista, jota jokaisella olisi antaa toisillenne. Siis ajatelkaa myös sitä, että yltäkylläisyyttä on myöskin keskuudessanne, eikä yltäkylläisyydessä tarvitse tai tule ajatelleeksi heitä, jotka elämän laitapuolella kulkevat.

Ennen muuta kasvava nuorison sekä syrjäytyminen että työttömyys tulevat olemaan vielä iso ratkaistava ongelmanne. Sillä nuorilla on paljon energiaa ja kun sitä ei voida myönteisesti suunnata, johtaa se erilaisiin jopa ääri-ilmiöihin, silloin kun työttömien joukot kasvavat. Samalla yhteiskuntanne menettävät juuri sitä työvoimaa, jota kipeästikin tulevat tarvitsemaan, kun energian käyttönne tulee täysin muuttumaan ja uutta sekä erilaista joudutte rakentamaan kaikkialle, että maapallonne saatte taas terveemmäksi. Sillä jos ette niistä ilmiöistä ja tapahtumista, jotka luontoanne ovat eri tavoin ravistelleet ja koetelleet, opi ja vaihda suuntaa, tulevat nämä ilmiöt vain kasvamaan ja sen tiedätte kyllä itsekin.

Siis nyt on aika yhteistyöllenne niin, ettette ketään jätä ulkopuolelle. Sillä taitoa ja erilaista ajattelua monelta suunnalta tarvitsette nyt, että uudenlaiset ajatukset syntyvät, jotka mahdollistavat uudenlaisen toiminnan. Sillä jokaisella teillä on annettavaa ja jokainen voi sen myös tehdä toinen toistenne parhaaksi. Nyt ei ole enää kysymys siitä, kuka kunnianne saisi keksinnöistänne vaan siitä, että saatte maapallonne tervehtymään, joka mahdollistaa jokaiselle paremman elämän sekä oman tulevaisuuden. Ilman tulevaisuuden näkymiä ei ihminen jaksa ponnistella. Sillä ei koe sitä, että omalla elämällä on tarkoitus ja merkitys.

Jokainen ihminen on arvokas. Ja kun toinen toistenne arvostuksen saatte jokainen ihmisinä, jäävät monet nyt yhteiskuntianne riivaavat ongelmat kokonaan pois. Sillä jokainen sielu on jo monien elämiensä elämien kautta kerännyt sen viisauden, jota tässä päivässään ilmentää. Sillä jokainen on opettelemassa niitä asioita, joita on jo aikojen alussa ollut itse valmis oppimaan ja opettelemaan ja siksi on jokainen teistä saanut monenlaisia elämiä ja niiden mukana, niin olosuhteita kuin kokemuksiakin. Siis hän, joka on tänä päivänä laitapuolen kulkija, on jossain elämässään ollut aivan yhteiskuntansa huipulla ja päinvastoin. Siis kun ette vielä voi elämiänne muistaa taaksepäin ettekä nähdä eteenpäin, on teidän vielä vaikea tätä käsittää. Mutta kun katsotte laajasta perspektiivistä elämiänne, voitte myös ymmärtää sen, että ei ole ylenkatsomista yhdessäkään sielussa ja aivan jokainen ansaitsee elinmahdollisuudet aivan jokaisessa elämässään.

Siis yhdessä olette toimineet aikaisemminkin ja yhdessä tulette toimimaan jatkossakin. Siis se, mitä tänään teette, on teidän huomisenne perusta. Ymmärtäkää tämä, niin olette valmiimpia toisenne hyväksymään ja mahdollistamaan jokaiselle ihmisen arvoinen elämän. Sillä sovussa teidät on luotu elämään ja toisianne tukemaan silloin kun joku tukeanne tarvitsee. Olkaa siis kiitolliset elämästänne ja kokemuksistanne, joita saatte, sillä kokemustenne kautta kasvaa ymmärryksenne niin itseänne kuin sen jälkeen toinen toisianne kohtaan. Sillä samanlaisia ihmisiä olette jokainen

Olemme Auttavat Enkelinne maailmankaikkeuden tasolta, jotka tämän halusimme teille kertoa omien korkeimpien oppaidenne välityksellä. Olkaa siis hyvät ja olkaa Hyvät!

Kiitos!

Liity postituslistalle