Taivaankaaren sanomt ovat vastaanottamiani kanavointeja ajankohtaisista asioista  Maailmankaikkeuden Auttajaenkeleiltä.

Taivaankaaren sanomat "ilmestyvät" noin kerran kuukaudessa ja uusin viesti on aina ensimmäisenä tällä sivulla 2020-12 eteenpäin -

Halutessasi voit liittyä postituslistalle, jolloin saat aina uusimman viestin suoraan omaan sähköpostiisi. Liittymiskaavakkeen löydät tämän sivun alalaidasta.

100121 Taivaankaaren Sanomat

Huominen on kuin uuden auringon nousu

Pirjo hyvä, voit kertoa lukijoillesi, että mitään hätää ei teillä ole, vaikka olette läpikäyneet vaikean vuotenne, joka on teidät monet pysäyttänyt niin, että eri tavalla olette omaa elämäänne eläneet ja läpikäyneet. Olette myös miettineet kohdallanne sitä, mikä on itse kunkin elämässä tärkeää ja miten haluatte elämäänne elää, kun tästä kaikesta selviätte. Jokaista teitä on tämä ajanjakso koskettanut tavalla tai toisella. Olette saaneet myös monia hyviä asioita, kun katsotte ympärillenne. Olette huomanneet lastenne kasvun ja saaneet nauttia enemmän yhdessäolosta. Sillä olette huomanneet myös sen, ettei työ voi olla ainoa keskipisteenne elämässänne, kun paljon muutakin tapahtuu ympärillänne. Nämä yhdessäolon hetket läheistenne kanssa ovat juuri niitä ”kultajyväsiä”, joita keräämällä voitte oman ja yhteisen elämänne kuin luoda uudella tavalla, ilman, että työnne vie kaiken aikanne. Ette voi laittaa lapsianne odottamaan jonnekin, kun itse työskentelette kuin muissa maailmoissa. Sillä lapsenne ovat tässä ja nyt. Ja ne vuodet, jotka on annettu teille seurataksenne heidän kasvuaan, ovat myös itsellenne ja oman kasvunne kannalta tärkeitä. Sillä mitkä asiat ovatkaan tärkeämpiä kuin ihmissuhteenne, ovat sitten kyseessä lapsenne, lähiomaisenne tai ystävänne, työtovereita unohtamattakaan.

Kaikilla teillä on joku läheinen, jonka merkityksen huomaatte nyt aivan toisella tavalla sillä itsestäänselvyyksiä ei ole, vaikka olette niin luulleetkin. Jokainen ihmissuhde, joka on teille annettu, on tärkeä siksi, että jotain opittavaa teillä on tosiltanne, vaikka ette sitä tiedostakaan usein. Mutta kun katsotte ympärillenne, voitte oppia paremmin toisianne arvostamaan ja huomaatte sen, että jokaisella on oma erikoisalueensa, joka toinen toisianne voi rikastuttaa. Sillä erilaisia ja erityisiä olette jokainen. Kun vielä ymmärrätte sen, että tämä elämänne on vain osa siitä elämienne elämien kaarta, jonka olette jo eläneet ja tulette vielä elämään, ymmärrätte sen, että jokaisen ihmissuhteen takana on tarkoitus ja merkitys ja syy miksi yhdessä elätte, tai elämänne kuin leikkaavat toinen toistenne polkuja. Näin ymmärrätte eri tavalla sen, miksi jokaiselta voi oppia ja miksi jokainen on opettaja toinen toisilleen. Sillä ette suinkaan ensimmäistä kertaa elä toistenne kanssa, vaikka olette olleet erilaisissa yhteyksissä aikaisemmin toinen toistenne kanssa. Siis ajatelkaa, kuinka moninaista elämä on ja siksi kun toisenne tapaatte taas eri yhteyksissä, tulette huomaamaan ja oppimaan sen, kuinka jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja siksi ei tule aliarvioida ketään. On myös tätä taustaa vasten hyvä huomata se, että voisitte jo luopua toinen toistenne arvostelusta, sillä elämää voi elää niin monelle tavalla ja jokainen tekee sen itselleen tarkoituksenmukaisella tavalla, riippuen siitä missä ja miten elää, minkälaisessa yhteisössä ja niin edelleen. Sillä elämä on niin moninaista, että on turha taivuttaa toisia elämään omalla tavallaan, sillä jokaisella on omansa ja kaikki ovat yhtä hyviä tapoja ja omien valintojensa tuloksia. Sillä elämässä on tarkoitus oppia ja kasvaa sekä kehittyä askel askeleelta kohti Hyvän elämää, sillä jokaisella teillä on puhdas sielu, joka muistaa myös koko elämienne historian ja teitä puhuttelee aina kun sieluanne olette valmiit kuuntelemaan. Teillä on myös kuin varustuksenanne jokaiseen elämäänne omatuntonne ja kun sitä opitte kuuntelemaan, tiedätte kyllä, oletteko oikealla teillä vai jossakin muualla. Sillä silloin kun toimitte vastoin omaa sieluanne, saatte kuin piston ja rauhattomuuden sydämeenne, huomaatte kyllä, milloin olette itseänne vastaan toimineet. Siis tämä aika on annettu teille kaikenlaisen itsetutkiskelunkin mahdollisuudeksi.

 Mutta on myös monia muita asioita, joiden äärelle olette joutuneet pysähtymään. Sillä niin voitte, kuin oman elinympäristönne tila heijastaa, sillä terveytenne on riippuvainen ilmanne, vesienne ja luontonne puhtaudesta ja tasapainosta, jotka kaiken elämän itsellenne antaa. Ja tähän olette nyt jo havahtuneet ja saatte mahdollisuuden kuin ”siivota” maapallonne sille tasolle kuin on alusta asti alkaen ollut tarkoituskin. Jolloin parannatte omia elinolosuhteitanne. Sillä ymmärrätte jo, että kaikki vaikuttaa kaikkeen ja että maapallonne on teidän kaikkien yhteinen. Tämä aikakausi vauhdittaa myös kaikenlaista kehittymistä hyvään suuntaa, johon olemme valmiit antamaan kaiken apumme, jota opitte kyllä vastaanottamaan. Tässä on suuri mahdollisuus teille jokaiselle saavuttaa se Hyvä elämä, jollaiseksi Luojanne on sen teille jokaiselle tarkoittanut. Siis etsikää omat ”kultajyvänne” ja nähkää ne arvokkaina, arvostaen ja vaalien sitä, mikä teillä jo on, mutta joka olitte huomaamattanne ohittamassa.

Olkaa siis rauhassanne, sillä rauha on kanssanne. Olette turvassa jokainen ja olemme turvananne jokaiselle, vain oman pyyntönne päässä. Olemme teidän jokaisen omat korkeimmat oppaanne ja lukematon määrä auttajianne täältä Taivaankaarelta, teistä yhtäkään unohtamatta.

Kiitos!

 

14122020 Taivaankaaren Sanomat

 

Maapallonne elämänmuutos vie kauniiseen lopputulokseen

Pirjo hyvä, voit kertoa lukijoillesi, että emme ole ketään heistä, tai kenestäkään muusta, hetkeksikään hyljänneet, vaikka tämä aika ja aikakausi on jokaista koetellut tavalla tai toisella. Tämä kaikki liittyy siihen, että olette jo aikojenne alusta lähtien halunneet löytää oman tienne Hyvän luokse. Nyt alatte olla vähitellen itse valmiita katsomaan omaa elämäänne ja sitä, oletteko valmiit muuttamaan elämänne suuntaa niin kuin nyt olettekin tekemässä. Sillä luontonne ja koko maapallonne on ollut jo äärirajoillaan useamman vuosikymmenen ajan. Olette ajatelleet myös, että voitte valloittaa maapallonne jälkeen seuraavan ja sitäkin seuraavan planeetan omien tarkoitusperienne täyttäjäksi, mutta tämähän ei ole mahdollista. Sillä jokainen joutuu kantamaan oman vastuunsa omien tekojen seurauksista. Yhdessä olette tulleet tähän pisteeseen, missä nyt olette ja joudutte myös itse ilmanne, vetenne ja luontonne puhdistamaan ja saattamaan parempaan kuntoon, mihin olette sen päästäneet. Alatte huomata sen, että asioille täytyy tehdä yhteisiä päätöksiä ja myös ne pitää, että elämänne menee suotuisalla tavalla eteenpäin. Sillä nyt jo ymmärrätte asioistanne niin paljon, että teillä on kyky itse huolehtia maapallostanne ja yhteisestä elämästänne niin, että kaikilla on elinmahdollisuudet. Sillä aikaisemmin olemme olleet suurin joukoin teitä auttamassa puhdistamalla ilmaanne ja hoitamalla luontoanne, että elämänne ylipäätään on ollut teille maapallollanne mahdollista.

Olette huomanneet myös sen, että monien sairauksienne yhteys on suoraan verrannollinen luontonne, siis vesienne, ilmanne ja maaperänne puhtauteen. Sillä sitä syötte, mitä ympäristönne teille tuottaa ja sitä hengitätte, miten ilmaanne ja ilmakehäänne hoidatte. Siis havahtumisettanne on nyt kysymys. Mikään ei ole turhaa silloin kun yhdessä toimitte kaikkien parhaaksi. Nyt on aika heittää maksimoidut voitontavoittelut romukoppaan ja ottaa tässä, niin kuin kaikessa, kohtuus käyttöön. Ahneuden ja itsekkyyden aikakaudesta on nyt mahdollisuus irtaantua ja siirtyä vähitellen kehittämään sitä, mikä tuo aivan jokaiselle hyvinvointia. Jo sillä pelkästään rauhoitatte maapalloanne monin tavoin ja luotte samalla myös elämisen mahdollisuudet yhä useammalle. Jolloin myös ihmisten liikkuvuus rauhoittuu vähitellen, kun elinolosuhteet paranevat kaikkialla. Ymmärrätte vähitellen myös sen, että aivan jokaisella maalla ja alueella on omat mahdollisuutensa tarjota esimerkiksi tuotteita, joita muuallakin tarvitaan. Näin saatte ja voitte tasapainottaa tarpeitanne ja samalla jakaa hyvinvointia kaikkialle. Jakakaa siis osaamanne ja tehkää yhdessä asioitanne, sanoisimmeko ”reilun kaupan tavoin”. Silloin ette enää aiheuta lisää katkeruutta ja viljele epäluuloa ja ennakkoluulojanne toisianne kohtaan, vaan alatte nähdä sen, että jokaisella on oma arvokas osaamisensa, jota jokainen voitte tarvita ja toisianne viedä eteenpäin, kun tietonne ja taitonne opitte jakamaan toinen toisianne arvostaen.

ihmiskunta ei ole koskaan ollut tällaisten mahdollisuuksien edessä, sillä nyt voitte kaupankäyntinne uudistaa toinen toisianne kunnioittavalle tasolle ja luopua kaikenlaisesta toistenne hyväksikäytöstä. Tulette hämmästymään sitä kehitystä ja sen mukanaan tuomia hyviä asioita, jos tilaisuuteenne tartutte rehellisellä ja hyvällä tavalla. Sillä totuus on elämä ja elämä on totuus. Totuus tulee myös aina esiin, ja vain totuudelle voi rakentaa kestävää. Kohdatkaa toisenne myös arvostaen, älkääkä vieroksuko erialisuutta, vaan olkaa valmiit ja kiinnostuneet toisiinne tutustumaan. Sillä silloin avaatte myös loputtoman aarreaitan ja saatte monin kerron enemmän kuin osaatte edes uneksia. Siis hyvä tulevaisuus teitä kaikkia odottaa, jos olette kukin omalla kohdallanne valmiit siihen tarttumaan. Aina tarvitaan rohkeita edelläkävijöitä, mutta kun heidän menestymisensä tulee toistenkin tietoon, haluavat jokainen heitä seurata. Sillä jokaiselle kuuluu se yhteinen hyvä, mitä maapallonne teille jokaiselle tarjoaa. Olkaa siis Hyvät ja olkaa hyvät sillä kaikesta selviätte ja vaikeutenne, joita nyt olette läpikäyneet ja voittamassa, ovat valmistaneet teitä jokaista siihen suureen muutokseen, joka olette valmiit vähitellen vastaanottamaan.

 Rauhaisaa joulua aikaa teille jokaiselle toivotamme. Olemme teitä jokaista auttamassa vain oman pyyntönne päässä. Olkaa siis rauhassa ja rauha olkoon kanssanne. Näin viestimme isolla auttajienne joukolla Maailmakaikkeudesta. Olemme siis teidän jokaisen omat korkeimmat oppaanne, jonka tämän kaiken halusimme teille jokaiselle välittää.  

Kiitos!

 

 

 

.

Contact Me

500 Terry Francois Street, San Francisco, CA 94158 info@mysite.com  |  Tel: 123-456-7890

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon