top of page

 

Taivaankaaren sanomt ovat vastaanottamiani kanavointeja ajankohtaisista asioista  Maailmankaikkeuden Auttajaenkeleiltä.

Taivaankaaren sanomat "ilmestyvät" noin kerran kuukaudessa ja uusin viesti on aina ensimmäisenä tällä sivulla 2020-12 jatkuen vuoteen 2021 -

Halutessasi voit liittyä postituslistalle, jolloin saat aina uusimman viestin suoraan omaan sähköpostiisi. Liittymiskaavakkeen löydät tämän sivun alalaidasta.

Taivaankaaren Sanomat 11_2021

Pyysin vastausta ja ohjeita Hyvän auttajilta siihen, miten ihmiskuntaa voi parhaiten auttaa ja miten ihmiset voivat itse itseään parhaiten auttaa, että taas voivat elämäänsä luottaa

Ihmiskunnan kehityksensuunnat tässä ja nyt tulevaisuuttanne ajatellen

Pirjo hyvä, voit kertoa lukijoillesi, että vaikka elämä ympärillä näyttää entistä sekavammalta, voivat luottaa siihen, että huominen on aavistuksen selkeämpi kuin tämä päivä. Sillä itse voivat asioiden eteen tehdä paljon, sillä jokaisen asenteilla ja ajatuksilla on voimaa muuttaa elämäänne parempaan suuntaan. Ette ole vielä oivaltaneet ajatustenne täyttä merkitystä, sillä kaikkiaan elämä ympärillänne on tullut herkemmäksi aistimaan sen, mitä kunkin mielessä liikkuu ja näin yhdessä rakennatte huomistanne. Kun jaksatte uskoa Hyvään, on Hyvä voimistumassa teidän jokaisen elämässänne. Mutta jos valitsette sen tien, että ette jaksa Hyvään elämässänne uskoa, pitkittyy matkanne ja saatte sitä hyvää edelleen etsiä.

Olette eläneet harhassa siitä, että itse ei voisi elämään yleensä ja ennen muuta omaan elämäänsä vaikuttaa. Mutta siinä olette erehtyneet, sillä jokaisen oma toiminta, ajatukset, ennakkoluulot, asenteenne vaikuttavat teidän itsenne elämään mutta myös yhteiseen elämäänne.  Ajatuksillanne ikään kuin maalaatte elämänne värit. Hyvä asia on se, että aina voitte korjata asenteitanne ja ajatuksianne niin, että olette tasapuolisia jokaista ihmistä kohtaan ja opitte arvostamaan toisianne huolimatta siitä, mikä kunkin asema on tai mistä kukin on alkujaan kotoisin. Ette ole vielä huomanneet sitä, mikä voima on siinä, kun oman osaamisenne yhdistätte toistenne osaamisiin. Sillä silloin jokaiseen asiaan löytyy paras asiantuntija, sillä ette elä enää kuin eristyksissä ja suunta tästä eteenpäin on yhteinen, monikansallinen yhteiskunta kaikkialla.

Ette voi luokitella enää ihmisiä esimerkiksi sukunimen perusteella, siis riippuu siitä, missä päin maailmaa sukunimiänne tarkastelette ja joko suotte oikeuksia esimerkiksi työhön, vai suljetteko toisianne pois tarpeittensa piiristä vain siksi, että he ovat vieraita teille itsellenne. Kehotammekin teitä tutustumaan toisiinne rohkeammin ja avoimemmin, niin tulette huomaamaan sen, kuinka paljon jokaisella on annettavana yhteisen hyvinvointinne eteen. Sillä kun ihmisen perustarpeet täyttyvät, haluaa jokainen osoittaa kiitollisuuttaan siitä, että saa rauhassa elää ja elämäänsä kehittää, kasvattaa lapsensa ilman sotia ja, että jokainen voi uskoa huomiseen, joka on parempi kuin tämä päivä. Siis yhdessä tulette toimimaan tästä eteenkin päin, sillä tämä kaikki on ollut vasta alkua sille, miten elämäänne opitte elämään vähitellen ilman rajoja. Silloin jokainen löytää oman paikkansa ja tavan tienata elantonsa, kun mahdollisuudet annatte niin itsellenne kuin toisillennekin.

Nähkää ympärillänne se tosiasia, että jokainen olette toisillenne tavalla tai toisella kuin siskoja ja veljiä, isiä ja äitejä, kun laitatte elämänne laajempaan perspektiiviin ja oivallatte sen, ettei elämänne ole kertakäyttöelämää vaan lukemattomien elämienne summa tässä hetkessänne. Vielä ette voi muistaa sitä, että olette monen monta elämää jo eläneet monenlaisissa olosuhteissa ja monenlaisissa elinpaikoissa. Mutta kun seuraavan kerran synnytte tänne maaelämään takaisin, voitte jo nähdä ja muistaa elämänne aikaisemmat vaiheet ja näette myös sen, miten omat valintanne vaikuttavat teihin jokaiseen. Tämä tuo tullessaan myös sen, että kun tämän oivallatte, alatte toimia jo tässä päivässä niin, että otatte suuremman vastuun niin omasta kuin yhteisestä hyvinvoinnistanne, maapallon hyvinvoinnista puhumattakaan. Sillä jokainen teistä haluaa palata tänne taas synnyttyänne, terveeseen ympäristöön ja hyvinvointiin.

Olette nyt kuin vedenjakajalla, jolloin joudutte jokainen oman suuntanne valitsemaan. Mitään hätää teillä ei ole, mutta tekemällä hyviä, vastuullisia valintoja, helpotatte niin omaa kuin yhteistä elämäänne. Samalla elätte mielenkiintoisia aikoja, sillä alatte nähdä myös toimintanne seurauksia, jolloin oma motivaationne kasvaa siihen, että olette valmiit muuttamaan elämänne suuntaa, kun jo nyt näette sitä, kuinka kaikki vaikuttaa kaikkeen ja kun valintojanne muutatte, huomaatte myös myönteisiä vaikutuksia elämäänne. Sillä kaikki on mahdollista ja omista valinnoistanne riippuvaista. Teillä on kaikki mahdollisuudet elää hyvää ja mielenkiintoista elämää. Sillä olemme auttamassa myös teitä kaikessa siinä kehityksessä, jossa apuamme haluatte vastaanottaa ja joka koituu jokaisen hyväksi. Olkaa siis luottavaisin mielin ja avoimin sydämin tarkastelemassa elämää ja sen muuttumista ympärillänne, niin tulette huomaamaan ne mahdollisuudet, jotka teille kuin aukenee. Olkaa iloisin mielin mukana kaikessa siinä, mitä nyt kohtaatte, sillä kun rehellisesti katsotte ympärillenne, näette paljon hyvää ja ihmeitä elämässänne, sillä elämä on hyvä kun elämälle antaa itse mahdollisuuden ja katsoo sitä avoimin silmin ja sydämin. Silloin opitte arvostamaan itseänne ja itsenne arvostamisen kautta ymmärrätte ja arvostatte kanssaihmisiänne, ilman ennakkoluulojanne.

Olkaa siis hyvät, tämän halusimme teille kertoa taivaankaarelta omien korkeimpien oppaittenne välityksellä, sillä olemme lähempänä teitä kuin aina ymmärrättekään. Sillä yhteinen on elämämme niin siellä kuin täälläkin. Olkaa siis hyvät ja olkaa Hyvät.

Kiitos!

Taivaankaaren sanomat 17.10.2021

Pyysin Maailmankaikkeuden Hyvän auttajilta ajankohtaista tietoa ihmiskunnalle siitä, mikä tässä hetkessä on täekeintä huomioida, että kaikki voimme paremmin. Tämän sain vastaukseksi

Jokainen vaikutamme kaikkeen tässä elämä kiertokulussa

Pirjo hyvä, voit kertoa lukijoillesi, että mitään hätää ei teillä ole, vaikka suuret muutokset ympäri maapalloanne ovat edelleen käynnissä. Sillä olette toivoneet sitä, että pääsisitte kuin ”selville vesille” elämässänne kaiken epävarmuuden ja epätietoisuuden sijaan. Olette itse olleet myös vaikuttamassa, kukin omalla tavallaan, siihen, kuinka tästä eteenpäin selviätte, kun maapallon laajuinen pandemianne on vähitellen helpottamassa. Olette oppineet enemmän yhteistyöstä, joka koskee aivan kaikkia ja jokaista siitä huolimatta, missä päin maapalloanne elätte. Tämän kaiken tarkoituksena on ollut myös se, että toisianne opitte huomioimaan, jakamaan omastanne sen, mitä ette itse tarvitse, sekä hyväksymään toinen toisenne juuri sellaisina ihmisinä kuin jokainen olette. Ei ole siis väliä sillä, minkälainen on ulkomuotonne tai mitä kieltä puhutte tai minkälaisia tehtäviänne suoritatte.

Jokainen on ihmisenä yhtä arvokas, sillä jokainen teistä on Luojanne luoma, haluatte sitä tai ette. Se on kuitenkin elämän laki, että ette itse vain ilmesty tänne maailmaan, vaan tulette jokainen kutsuttuina elämään omaa elämäänne parhaalla osaamallanne tavalla. Siksi on myös elämän kiertokulku, jonka elämien aikana saatte opetella erilaisia asioita, joita teidän olisi vaikea muuten oppia. Tähän kuuluu se, että eri elämissänne olette erilaisissa paikoissa, erilaisissa olosuhteissa ja erilaisissa tehtävissä. Siis olette jokainen saaneet runsaasti kokemusta kaikesta siitä, mitä ja missä olette elämäänne läpikäyneet. Kuitenkin olette itse toivoneet saada kokea sen, mikä on hyvän vastakohta ja myös sen, kuinka siitä itse haluatte tienne ulos löytää, että viimein ymmärtäisitte, että jokainen on arvokas olento, huolimatta siitä, missä, miten ja millä tavalla elää elämäänsä.

Siis kaikilla teillä on runsaasti kokemusta erilaisista elämistä ja olosuhteista, mutta unohduksenverhonne on estänyt sen, että ette uudelleen maapallollenne syntyessänne voi muistaa edellisistä elämistänne tai nähdä siihen, minkälaisia vaikutuksia elämällänne ja silloisilla päätöksillänne on tulevaan elämään. Olette kuitenkin pyytäneet, että unohduksen verho teiltä otetaan pois ja nyt olemme katsoneet, että alatte olla valmiita siihen, että kun seuraavan kerran synnytte taas elämäänne, muistatte menneet elämänne ja pystytte näkemään myös silloisen elämänne omien päätöstenne vaikutukset tulevaan. Siis otatte enemmän vastuuta omista elämistänne ja niiden ratkaisuista. Ja mitään ei voi tehdä nyt eikä sitten myös ilman vastuuta siitä, mitkä omat ratkaisut on.  Sillä vapaamatkustajia ei maailmankaikkeudessa ole, vaan jokainen vastaa teoistaan. On kuitenkin syytä muistuttaa siitä, että olkaa armolliset itsellenne, sillä mitään sellaista ei ole, josta ei voisi selvitä.

Ollessanne niin sanotussa välitilassa omien oppaittenne ohjaamana, voitte yhdessä tehdä suunnitelman tulevaa elämäänne varten ja sitä, mitä siihen haluatte sisällyttää. Usein on niin, että itse haluatte asioita tehdä, joilla voitte auttaa toisia tai hyvittää sitä, mitä itse olette tehneet elämienne elämien aikana. Mutta muistakaa myös se, että kun elämäänne katsotaan koko kokonaisuutena, on se kaunis elämä, sillä aina on enemmän hyvää kuin pahaa. Mitä enemmän itse kasvatte ja kehitytte, sitä selvemmin myös valitsette oman tienne ja niin hyvä vähitellen voittaa maailmassanne.  Ymmärrätte jo sen, että paha lisää pahaa, eikä pahan vaatimukset koskaan lopu. Jokaisella on mahdollisuus muuttaa elämänsä suuntaa ja viedä hyvää eteenpäin. Siihen teille jokaiselle on annettu omatunto, joka on sielunne kieltä, sillä sielunne on seurannut teitä läpi elämienne elämän ja tuntee teidät jokaisen läpikotaisin. Siis sielunne ohjaa tietänne oman sydämenne kautta, sillä tunteenne teille kertovat, mikä on teille hyvää ja mikä ei sitä ole. Siis itse päätätte elämästänne enemmän kuin aina ymmärrättekään, mutta jokainen voi myös elämäänsä rakentaa ajatus ajatukselta, päätös päätökseltä siihen suuntaan kuin itse haluaa.

Siis elämä on mielenkiintoista ja kaunista, mitä tarkemmin sitä osaa ja uskaltaa katsoa, sillä jokaisen elämä on ainutlaatuinen ja yhdessä muodostatte kauniin kokonaisuuden viedä omaa ja yhteistä elämäänne eteen ja ylöspäin niin, että myös tulevat sukupovenne voivat siitä kaikesta nauttia, joka on omaksi ja yhteiseksi hyväksenne luotu.

Halusimme näin suoraan teille kertoa siitä, miten elämänne ja elämienne ketjut muotoutuvat, että vihdoinkin voisitte elämäänne ja toistenne elämiä katsoa arvostaen ja suopeudella. Sillä yhdessä olette ja yhdessä elätte useampiakin elämiä kuin mitä vielä olette ymmärtäneet. Kyse on elämän kiertokulusta. Katsokaa luontoa ympärillänne, miksi olisitte poikkeus kaikessa siinä, mitä maailmankaikkeudessa ja   maapallollanne on. Samat lainalaisuudet toimivat kaikkialla. Siis jokainen on omalla ajallaan ja omalla tavallaan kehittymässä kohti Jumalan kaltaista elämää, siis luoden hyvää ja vieden hyvää eteen ja ylöspäin. Toistenne kautta opitte ja jokainen on sekä opettaja ja oppilas toisilleen. Olkaa siis luottavaisin mielin, sillä elätte mielenkiintoisia aikoja, jolloin jokaisella on yhä selkeämmin mahdollisuus vaikuttaa omaan ja yhteiseen elämään.

 Olemme siis teidän jokaisen omat korkeimmat oppaanne Taivaankaarelta, jotka tulimme teille kertomaan sitä, mikä teidän on hyvä ymmärtää ja tietää tässä ajassanne. Olkaa siis hyvät ja olkaa Hyvät!

Kiitos!

120921      Maailmankaikkeus on meidän yhteinen kotimme

Pirjo hyvä, voit kertoa lukijoillesi, ettei mitään hätää heillä ole tässäkään hetkessä, sillä jokainen teistä on Hyvän suojeluksessa, jos vain apumme olette valmiit ottamaan vastaan, oman halunne mukaisesti. Sillä olemme kaikessa Hyvässä tai hyvään pyrkivässä valmiit teitä jokaista auttamaan. Sillä tiedämme kuinka monen teistä mieltä painaa tulevaisuutenne, ei vain omanne, vaan kaikkein pienimpien puolesta.

Elätte nyt kuitenkin sellaista murroksen aikaa, että monia päätöksiä joudutte tekemään ja oman elämänne suunnan valitsemaan niin, että teillä on kaikki mahdollisuudet onnistua parhaalla hyvän tavalla, kun olette valmiit yhteistyöhön myös kanssamme. Elätte tieteessänne myös suurta murroksen aikaa ja tulette saamaan tietoa sellaisistakin asioista, jotka jo tiedetään, mutta tiedemiehillä ei vielä ole ollut uskallusta kertoa sitä, mitä jo nyt itse tietävät. Sillä elämän koko kokonaisuudesta on kyse ja siitä, että vihdoinkin ymmärrätte kaiken kertakäyttökulttuurin läpikäytyänne, että olette itse eläviä olentoja ja eläneet monen monta elämää jo aikaisemminkin.

Ette siis itse ole mitään ”kertakäyttöisiä ihmisiä” vaan elämänne jatkuu elämästänne toiseen, vaikka välillä vaihdatte elämänmuotonne näkymättömäksi ihmissilmälle silloin, kun oman kuolemanne kohtaatte. Ette kuitenkaan kuole siinä mielessä, että kun maan päältä ”häviätte” että kokonaan katoaisitte. Teillä jokaisella on sielu, joka on teitä seurannut ja auttanut kaikkien jo elettyjen elämienne läpi ja sieluunne on taltioitunut aivan kaikki elämästänne. Jo nyt syntyvät lapsenne ovat osittain heitä, joiden unohduksenverho on poistettu oman pyyntönne mukaisesti. Se mullistaa elämänne siellä maanpäällä.  Sillä kun salaisuudenverho poistuu, tulette muistamaan elämänne taaksepäin, omat täällä antamanne lupaukset ja tekemänne suunnitelmat, jotka aina teette ennen palaamistanne uuteen maaelämäänne, valitsette sitten seuraavaksi paikaksenne elää minkä tahnansa elinympäristön.

 Mutta seuraava elämänne helpottuu siten, että selkeämmin näette omien tekojenne, valintojenne ja päätöstenne seuraukset, jolloin olette tarkempia valinnoissanne. Siis elämänne tulee parantumaan monin tavoin ja voitte vaikuttaa seuraavassa elämässänne jo paremmin oman elämänne kulkuun, kun teillä on ymmärrys omasta elämänne kaaresta, joka muodostuu jo kaikista eletyistä elämistänne. Ja voitte jo nähdä tulevaankin siten, että pystytte tietoisemmin tulevaisuuttanne rakentamaan. Lisäksi ajatuksenne tulevat vähitellen kirkastumaan, jolloin teidän on helpompi hallita myös laajempia kokonaisuuksia ja ymmärtää toisianne aivan eri tavalla, kun alatte ymmärtää, kuinka yhtä jokainen kuitenkin olette suhteessa toisiinne.

 Olette eläneet ennenkin monta elämää jo yhdessä, vaikkakin monenlaisissa yhteyksissä. Kaikki tämä lisää ymmärrystänne ja se helpottaa jokaisen elämää, kun kaikki sellainen tarpeeton, joka vielä rasittaa elämäänne, jää vähitellen pois. Sillä miksi olisi syytä enää olla kateellinen toisillenne tai katkeruudesta puhumattakaan, kun näette oman elämänkaarenne ja sen, miten elämänne on yhteydessä aivan kaikkeen.  Siis turha pahansuopaisuus, aikaanne rasittava kiusaaminen kaikilla tasoilla, itsekkyys ja ahneus, puhumattakaan kaikenlaisesta, jopa väkivallasta, toisianne kohtaan.

Kun elämäänne opitte arvostamaan ja kunnioittamaan elämää elämänä, on kaikki aikaisempi turhuutta, josta jo haluatte päästä eroon. Siis elämänne tulee seestymään jo tässä elämässänne ja kun ymmärryksenne kasvaa ja syvenee elämänne koko kokonaisuuden edessä, ette voi kuin ihmetellä ja kiittää elämäänne. Silloin ymmärrätte myös, että elämässä on kyse myös suuremmasta Voimasta, joka on elämän antanut teille jokaiselle. Tälläkin hetkellä olette yhteydessä omaan Jumalaanne, millä nimellä Häntä nimitättekin, omalla elämänlangallanne tai hopealangallanne, kuten toiset sitä nimittävät. Kun tämän ymmärrätte, alatte nähdä elämän tosin silmin kuin aikaisemmin, sillä Elämä antaa jokaiselle mahdollisuudet, joita itse haluaa käyttää. Kaikki on mahdollista, kun vain itse olette valmiit elämänne vastaanottamaan sellaisena kuin se on ja jollaisena se parhaimmillaan näyttäytyy. Jokainen olette matkalla kohti Hyvän elämää!

Tämän katsoimme tarpeelliseksi teille kertoa Taivaankaarelta, että omaan elämäänne luottaisitte ja uskoisitte siihen, että kaikki Hyvä on mahdollista jo tässä elämässänne. Olemme teidän jokaisen omat korkeimmat oppaanne, jotka elämäänne seuraamme ja tietänne siunaamme. Olkaa siis hyvät ja olkaa Hyvät.

Kiitos! 

(19.8.2021) Kysyin mitä Maailmankaikkeuden Auttajaenkelit haluavat kertoa tässä hetkessä ihmiskunnalle, näin sain vastauksen, olkaa Hyvät:

Elämä on kaunis kokonaisuus kun sen oikein oivaltaa

 Pirjo hyvä, voit kertoa lukijoillesi, ettei kenelläkään ole nytkään mitään hätää, vaikka keskellä kaaosta elätte monin paikoin. Emme ole teitä hylänneet, vaikka teistä monesta juuri nyt siltä tuntuu. Olette voimakkaiden muutosten edessä, keskellä ja pyörteissä juuri nyt, eikä maailmanne ole enää sama kuin vaikkapa vain muutama vuosi sitten. Ilman tätä kaikkea, nyt menossa olevaa, ei muutoksia ole mahdollista viedä läpi siinä aikataulussa kuin mitä itse olette toivoneet. Sillä aina seuraamme omaa tahtoanne ja omat ajatuksenne saavat asioita liikkeelle myös koko maapallonne tasolla. Siis mitä useampi teistä samankaltaisia asioita ajattelee tai toivoo, sitä voimakkaammin ne toteutuvat.

Nämä muutokset myös opettavat jo monille teistä, että omilla ajatuksillanne luotte omaa ja yhteistä elämäänne. Siksi onkin tärkeää, että alatte kiinnittämään enemmän huomiota ajatuksiinne, sillä ajatustenne voima tulee nopeammin kuin arvaattekaan yhä voimakkaammaksi ja alatte oivaltaa sen, että ajatustenne ja tapahtumien välillä on yhteys. Siis vastuunne tulee kasvamaan entisestään siitä, mitä ajattelette ja miten ajattelette. Tämä on monelle hämmentävää, sillä ette ole tunnistaneet vielä aikaisemmin sitä voimaa, joka omissa ajatuksissanne on. Ja kun ajatuksissanne on voimaa ja huomaatte vähitellen, kuinka ajatuksenne alkavat toteutua pienellä viiveellä, joka tulee vain lyhenemään, olette ymmällänne siitä, mitä on tapahtumassa. Teillä ei kuitenkaan ole mitään hätää, kun alatte vain kiinnittää huomionne siihen, miten ja mitä ajattelette.

Karsikaa ajatuksianne, sillä kuten vielä ajattelette etupäässä, on teidän päässänne niin monia ajatuksia yhtä aikaa, että ette enää itsekään ota niistä selvää ja nämä, jopa kerroksiset ajatukset, aiheuttavat vain kaaosta elämäänne. Kun rauhoitatte omaa ajatteluanne, tulee myös elämänne seesteisemmäksi. Kun tämän huomaatte omassa elämässänne, kiinnitätte silloin myös huomionne omiin ajatuksiinne ja vähitellen alatte niitä hallitsemaan niin, että ajattelette vain sitä, mitä todella elämäänne haluatte. Tulette huomaamaan myös sen, että itse saatte myös sen, mitä toisillenne ajatuksissanne lähetätte. Eikö silloin ole niin, että mitä myönteisemmäksi ajatuksenne muutatte, sen myönteisemmäksi muuttuu elämänne. Tällä emme kuitenkaan tarkoita sitä, että aina vain saisitte lisää ja lisää rahaa, jota niin usein toivotte. Sillä rahanne merkitys tulee myös muuttumaan niin kuin omistuksennekin moniin asioihin nähden.

Huomaatte, ettei tarvitse enää laittaa kaikkea aikaansa ja voimiansa työntekoon, sillä alatte nähdä myös sen, että vähemmän on enemmän. Sillä tarkoitamme sitä, että opetelkaa elämään tasapainoisemmin elämäänne. Työnne on siksi, että saatte toimeentulonne, mutta jos työnne vie kaiken aikanne ja jätätte muun elämän sivuunne, huomaatte jossain vaiheessa, että elämänne on kulkenut ohitsenne, ettekä ole sen onnellisempia. Päinvastoin, opitte huomaamaan sen, mikä on se tärkein, joka tuo niin itsellenne kuin läheisillennekin hyvän mielen ja onnellisen elämän. Sillä onnellisuuttanne kaipaatte vielä niin usein ja näette jo sen, ettei onnenne tule oman elämänne ulkopuolelta. Kun voitte itse hyvin, voivat myös lähellänne olevat hyvin ja kun tämä hyvinvointinne piiri laajenee jokaisen oman hyvinvoinnin ympärillä, rauhoittaa se koko elämäänne maapallollanne. Alatte kiinnittää huomionne asioihin, jotka oikealla tavalla tuovat jokaiselle hyvinvointia ja tukee terveyttänne ja sitä kautta myös voitte paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Vaikka nyt, juuri tällä hetkellä hyvin monet teistä ovat huolissaan siitä, miten elämänne käy jopa maapallollanne.

Siihen sanomme kuitenkin, että tulette jatkamaan elämäänne ja arvostamaan kaikkea sitä, joka jokaisen elämää parantaa ja hyvinvointia lisää. Sillä alatte ymmärtää aivan kirjaimellisesti sen mitä tarkoittaa se, että kaikki vaikuttaa kaikkeen ja jokaisella on merkitystä. Tämän kun todella ymmärrätte, huomaatte myös sen, että monia asioitanne joudutte miettimään uudelleen. Mutta teissä on yhdessä voimaa muuttaa asianne ja elämänne suunta paremmaksi, jossa jokaisella on tilaa olla oma erityinen itsensä, kun muistatte, ettei ole olemassa kahta samanlaista elämää ja elämien elämiä ja siksi olette erilaisia, vaikka niin samanlaisia. Silloin ymmärrätte toisianne arvostaa myös erilaisuutenne näkökulmasta ja siedätte paremmin sen, ettei toiset ajattele ja toimi niin kuin itse toimisitte. Siis antakaa jokaisen elää tavallaan, sillä jokainen olette opettelemassa niitä oppiläksyjänne maan päällä, joita olette tulleet sinne oppimaan. Tämän ymmärrettyänne, kasvaa suvaitsevaisuutenne ja myös samalla kiinnostuksenne oppia toinen toisianne ymmärtämään paremmin. Tämä muutos avaa teille myös tien siihen, että opitte toinen toisianne arvostaen keskustelemaan ja ratkomaan ongelmanne ilman, että riitaannutte tai jopa sotianne lisäisitte. Sillä huomaatte myös, kun taaksenne katsotte rehellisesti sotianne, etteivät ne ole yksikään olleet kenellekään voitoksi, vaan lukemattomille suureksi kärsimykseksi. Miksi siis lisäisitte enää sotianne, kun rauhassannekin voitte elää. Ja kun sotanne lopetatte, vapauttaa se myös varojanne niin, että entistä useammalla on mahdollisuus tasapainoisempaan ja arvokkaaseen elämään niin, että jokaisella on taritsemansa.

Tässä siis terveisemme Taivaankaarelta tähän hetkeenne, kun näemme hämmennyksenne tässä nykyisessä tilanteessa, jolloin epävarmuutenne tuo myös paljon pelkoja pintaan. Sanomme kuitenkin, ettei pelko teitä auta, vaan luottamus omaan ja yhteiseen elämäänne ja siihen, että yhdessä kaikesta selviätte. Ja me olemme teitä jokaista tukemassa kohti parempaa elämää jokaiselle, kun vain itse apuamme pyydätte. Sillä se on huolenpitoamme teistä, johon olemme sitoutuneet. Olkaa siis hyvät ja olkaa Hyvät, olemme maailmankaikkeuden korkeat auttavat Enkelit Taivaankaarelta.

Kiitos!

180721 Taivaankaaren sanomat 7_2021

Elämän muutokset vievät kohti uutta Hyvää elämää

Pirjo hyvä voit kertoa ihmisille sen, että vaikka ympärillänne tapahtuu monenlaisia, odottamattomiakin asioita, niin mitään hätää teillä ei ole, sillä olemme kanssanne jokainen hetki sen mukaan, mikä oma tahtonne on. Olette siis omassa ajassanne siirtymässä taas askeleen eteenpäin ja kohtaatte monenlaisia haasteita, sillä nyt jos koskaan on yhteistyönne tekeminen tarpeellisempaa kuin koskaan aikaisemmin pitkän yhteisen elämienne historian aikana. Sillä ennen kuin opitte tekemään yhteistyötä toistenne ja meidän kanssamme, ette voi päästä seuraavaan vaiheeseen, joka alkaa pikkuhiljaa selkeyttää elämäänne.

Tämä aikakausi, jota nyt juuri elätte, on erilainen myös siinä suhteen, että olette vihdoinkin valmiita luopumaan ja jättämään taaksenne vanhoja, jo vanhentuneita käsityksiä, jotka ovat rajoittaneet elämäänne monella tavalla. Tämä ajattelutapojen muutos vaikuttaa suoraan myös omaan toimintaanne. Siis todeksi elätte sitä, mitä itse kukin olette nyt oivaltaneet ja näin muuttuu koko elämänne vähitellen myönteisempään suuntaan, kun arvomaailmanne myös muuttuu. Oivallatte vähitellen myös sen, että ihminen on paljon tärkeämpi kuin kaikki se, mitä tuo mukanaan ja kaikki se, mitä on ympärilleen kerännyt. Siis omaisuuksienne arvoa alatte katsoa myös toisella tavalla. Sillä aina ei tarvita uutta, on asia sitten mikä hyvänsä, mutta opitte hyödyntämään ja parantamaan sitä, mitä teillä jo on. Näin saatte aikaiseksi nopeammin toimivia ratkaisuja asioihin, joita kaipaatte ja ennen muuta säästätte luontoa ja sen jo kovin kuihtuneita varoja. Siis opitte kiertotalouden merkityksen uudella tavalla. Ei esimerkiksi ole enää väliä sillä minkä merkkinen autonne on ja mitä vuosimallia, vaan se, kuinka olette käyttäneet lisääntyvää tietämystänne ja oppineet uudistamaan ja ajanmukaistamaan esimerkiksi autojanne ja koneitanne niin, että ne täyttävät paremmin tämän hetken vaatimuksenne. Tämä muutos ei ole äkkinäinen, mutta jälkeenpäin arvioituna ja tarkastellen se on kuitenkin nopea. Näin mahdollistuu yhä useammalle koko maapallolla saamaan haluamansa nykyaikaistettuna ja samalla pysäytätte maapallonne varastojen tarpeettoman tuhlauksen. Sillä kertakäyttökulttuurissa olette eläneet jo liian kauan.

Tämä kaikki muutos asenteissanne ja tavaroissanne vaikuttaa myös siihen, että näette oleellisen ja olette valmiit tekemään yhteistyötä luontonne hyväksi kaikkialla. Sillä ymmärrätte jo sen kuinka haitallista, esimerkiksi muovi on merissänne ja kuinka se vähitellen vaikuttaa koko ravintonne saannin ketjuun. Tämän ehditte vielä yhteisellä työllä ja ponnistelulla muuttaa niin, että mahdollisimman vähin vahingoin voitte selviytyä. Omaksutte siis paljon uutta tietoa ja uusia tapoja elää sekä ennen muuta huomioida toisianne. Tulette kokemaan myös sen, että maapallonne kansat sekoittuvat nopeammin kuin olette aavistaneet ja silloin ei enää erimuotoiset rajat estä tätä muutosta, joka on jo alkanut. Turhaan pelkäätte sitä, että elämänne tulee huonommaksi. Päinvastoin, kun jokainen saa mahdollisuuksia, rikastuttaa se yhteistä elämäänne ja tuo paljon tullessaan myös sellaista tietoa mitä teillä ei ole juuri siellä puolella maapalloanne, missä nyt elätte. Siis tietotaito tulee nopeasti lisääntymään. Huomaatte myös sen, että elätte tiiviimmin kuin koskaan yhteistä elämää, yhteisin haastein. Kun teidän täytyy nämä haasteenne ratkoa, tarvitsette siihen aivan jokaisen tietämystä, osaamista mutta ennen muuta toinen toistenne hyväksyntää.

Kun opitte toisianne kunnioittamaan ihminen ihmisenä huolimatta siitä, mistä kukin on lähtöisin, aukeaa teille suunnattomat kehittymisen mahdollisuudet, jossa asioita arvostetaan toisin kuin nykymaailmassanne. Nämä muutokset eivät ole huonoja vaan päinvastoin, jokainen niistä tulee hyötymään ja saatte myös paljon uusia välineitä jokaisen ulottuville, jotka helpottavat keskinäistä kommunikaatiotanne. Tämä lisää myös kiinnostusta toisianne kohtaan ja haluatte toisiinne tutustua ja toisistanne tietää enemmän pelkkien arvailujenne suhteen. Maailmanne muuttuu siis vinhaa vauhtia, mutta kohti parempaa ja antavampaa huomista, jossa jokaisella on monia mahdollisuuksia selvitä voittajina, sillä jokaista teistä tarvitaan. Itse olette ennen tähän elämäänne tulemista valinneet myös sen ajan, jonka haluatte elää ja siksi olette täällä juuri oikeana aikakautena täyttämässä omaa tehtäväänne, johon olette jo aikojenne alusta sitoutuneet ja lupautuneet. Olkaa siis kiitolliset elämästänne ja siitä, että olette. Sillä itse määräätte elämästänne selkeyttämällä sielunne ja sydämenne kuuntelua, joka on kerännyt myös kaiken viisauden kaikkien elämienne ajalta. Olette tärkeitä jokainen ja teitä jokaista tarvitaan juuri nyt.

Olkaa Hyvät ja voikaa hyvin, että elämänne kasvaa Hyvässä. Sillä Hyvää kohti olette kulkemassa. Tämän halusimme kertoa teille jokaiselle Taivaankaarelta, omien korkeimpien oppaittenne johdattamana.

Kiitos!

Maailma muuttuu siinä tahdissa kun itse olette valmiit muutoksiinne

Pirjo hyvä, voit kertoa ihmisille, ettei mitään hätää ole, vaikka olette ihmiskuntana edelleen suurten muutosten edessä siksi, että nyt on aika kaiken sellaisen muuttua, mitä ette enää tarvitse. Ja aika ”kierrättää” kaikki sellainen, jonka olette jo oppineet, mutta joka auttaa edelleen monia, jotka juuri sellaisesta antamastanne avusta voivat hyötyä. Alatte vähitellen myös oivaltaa sen, että ihmisen värillä eikä alkuperällä ole merkitystä, sillä jokaisella teillä on toisillenne annettavaa ja opetettavaa sekä opittavaa. Olette siis jokainen opettajia ja oppilaita samanaikaisesti yhä suurenevassa määrin. Siis kun vihdoin ymmärrätte, että voitte yhdistää tietonne ja kulttuurituntemuksenne, avautuu teille myös maailmanne aivan eri tavoin ilman riistoa ja hyväksikäyttöä.

Enää ei päde se, että isommat ja voimakkaammat kahmivat päältä kaiken haluamansa, vaan alatte ymmärtää vähitellen, että jokainen on yhtä arvokas ihmisenä, vaikka jokaisella on omat taitonsa ja osaamisensa omien elämänkokemustensa myötä. Siis tasavertaisempaa ja oikeudenmukaisempaa aikaa kohti olette juuri nyt kulkemassa sen murroksessa, että vanhastanne olette luopumassa.

Ei ole siis mitään hätää, vaikka asiat muuttuvat, sillä nyt huomaatte vähitellen sen, mikä elämässä on todella tärkeää ja mikä elämäänne kantaa. Siis yksin ette pärjää enää millään tasolla, sillä ihmiskuntana kuulutte yhteen, olette sitten missä päin maapalloa tahansa. Siis toisianne tarvitsette edelleen, mutta löydätte erilaisen avoimuuden ja hyvän tahdon toisianne auttaa siinä, missä voitte ja missä apunne on tervetullutta. Siis auttaa voi vain silloin, kun apunne ollaan valmiit vastaanottamaan.

Rahaa ei maailmastanne edelleenkään puutu, vaikka nyt turhaan mietittekin sitä, mitä tulee tapahtumaan. Sillä uudistuksenne koskettavat aivan kaikkea maapallollanne, kun pääsette kunnolla ”vauhtiin”, mutta kuitenkin niin, että oikeudenmukaisemmin toimitte aivan jokaisessa asiassanne. Enää ei ole valheille sijaa ja tulette huomaamaan, kuinka paljon valheet ovat maapalloanne hallinneet ja valtaa käyttäneet ja tästä haluatte vähitellen eroon, sillä se on edellytys sille, että paremman, onnellisemman ja rehellisemmän maailman rakennatte itsellenne ja toisillenne, sillä se on luottamuksen perusta kaikelle nyt vielä vallassa olevalle. Siis maapallonne elämä tulee uusiutumaan monella tasolla ja monella tavalla.

Mitä sitten omaan maahanne ja sen kehitykseen tulee, on tärkeää, että elämänne kehittyy edelleen oikeudenmukaisemmaksi aivan jokaiselle ja että niin kasvavia lapsianne kuin nuoriannekin suojelette niin, että terveen elämän mahdollisuudet ovat jokaiselle tarjolla pienimmästä suurimpaan. Sillä se on myös terveen yhteiskunnan edellytys, että oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus vallitsee kaikkialla. Tämä ei tarkoita tasapäistämistä vaan sitä, että jokainen voi käyttää omaa potentiaaliaan itsensä ja yhteiskunnan yhteiseksi hyväksi. Sillä jokaista tarvitsette ja jokainen tarvitsee oikeudenmukaisia olosuhteita.

Joudutte ottamaan huomioon myös sen, että oma kansanne monipuolistuu ja se on vain hyväksi, sillä silloin on yhä useampi huolehtimassa myös kaikesta siitä, mikä huolehtimista kaipaa. Sillä ihmiset eivät ole enää kauaa sidottuja siihen missä asuvat tai ovat asuneet, vaan jokainen voi osaltaan olla siellä vaikuttamassa, missä kulloinkin on.  Siis liikkuvuus tulee lisääntymään, niin maan sisällä kuin ulkopuolellakin ja sillä tavalla myös elämänne kehittyy eteenpäin jättäen pois sellaisia muotoja ja asioita, joita ette enää tarvitse, kun eivät teidän elämäänne enää palvele. Siis muutoksia on tulossa, mutta elämä ei siitä huonone, vaan päinvastoin, kun muistatte, että jokainen ansaitsee hyvän ja tasavertaisen kohtelun, on taustansa sitten vaikka mikä tahansa. Sillä silloin kun omat silmät ovat auenneet ja elämä muuttunut niin, että on valmis rehelliseltä pohjalta toimimaan, ansaitsee myös saada mahdollisuudet näyttää sen, että oma elämä on muuttunut ja on kasvanut ottamaan oman vastuunsa niin omasta kuin yhteisestäkin elämästä. Älkää siis enää antako nimen tai ihmisen ihonvärin tai alkuperän vaikuttaa siihen, mitä toisistanne uskotte, vaan olkaa avoimempia hyväksymään toisenne juuri sellaisina kuin olette. Silloin jokainen myös haluaa näyttää parhaat puolet itsestään. Silloin voitte luottavaisin mielin elää omaa ja yhteistä elämäänne tuottoisasti ja hedelmällisesti joka suhteessa. Siis toistenne arvostuksen kautta kasvaa mahdollisuutenne ja vaurautenne.

 

Olkaa siis hyvät, tässä tällä kertaa sanomamme teille niin ihmiskuntana kuin suomalaisinakin. Olemme siis teidän jokaisen enkelinne taivaankaarelta, jotka tämän halusimme tuoda teille tervehdyksenämme.

Kiitos!

Taivaankaaren Sanomat 5_2021

 Ei pandemia ole teitä kurittanut vaan kasvattanut enemmän kuin mitä itse aavistattekaan vielä

Pirjo hyvä, tiedät sen, että lähes jokainen teistä ihmisistä pohtii sitä, mikä tämän koronapandemian tarkoitus ja merkitys on sekä itse kullekin kuin myös koko ihmiskuntaa ajatellen. Tämän kaiken tarkoituksena on teille jokaiselle osoittaa se, kuinka kaikki liittyy kaikkeen ja jokaisella teolla, päätöksellä ja asian toteutuksella on laajakantoiset merkitykset aivan jokaiselle, osalle teistä välittömästi ja lopuille viiveellä. Mutta sen voimme sanoa teille kaikille, että mikään asia ei enää jää tavoittamatta aivan jokaista. Siis alatte konkreettisesti ymmärtää sen, että yhteistyötä joudutte lisääntyvissä määrin tekemään, miten tahansa olettekin aikaisemmin toimineet.

 Tämä on myös aikaa, jossa joudutte pohtimaan uudelleen toimintatapanne maapallonne laajuisesti, sillä kaikki se, mikä ei enää ole tarpeellista, vaihtuu nyt sellaiseen muotoon, josta jokainen saa tarvitsemansa. Siis valta-asetelmat ja oman hyvän nostaminen etusijalle välittämättä toisista, alkaa nyt olla lopuillaan. Sillä ymmärrätte myös sen, että jokainen ihminen on kallisarvoinen ja työnne ja tehtävänne edistyvät ja menestyvät toinen toistenne osaamisen kautta, jota toisillenne välitätte ja vaihdatte. Ei ole enää tarpeen keksiä pyörää uudelleen, kun teillä on jo paljon tietämystä ja osaamista, jonka jakamalla edistytte nopeammin kuin arvaattekaan. Näin opitte arvostamaan myös toisianne katsomatta toistenne syntyperää tai sitä mistä tulevat tai minkä värinen iho kullakin on, sillä jokaisella teistä on tietoa ja osaamista, joka yhteen liitettyinä avaavat aivan uudenlaisia näkemyksiä. Tulette suorastaan kilpailemaan toistenne osaamisesta, mutta ei enää niin, että mainetta itsellenne ja mahdolliselle työryhmällenne kalastelisitte, vaan niin, että voitte yhä nopeammin jakaa jokaiselle sitä tietoa, josta on hyötyä toisillenne eri olosuhteissa, missä elätte nyt ja tulette vastaisuudessakin elämään.

 Siis elämänne ei mene niin sanotusti ”hullummaksi”, kuten asioitanne välillä ilmaisette, vaan kannatte enemmän ja enemmän vastuuta toisistanne, sillä oivallatte sen, että oma paras voi olla myös toisten paras, jolloin jokaisen tyytyväisyys lisääntyy ja se puolestaan johtaa siihen, että luotatte omaan elämäänne entistä vahvemmin ja se taas jättää pois kaikenlaisen epäilyn ja kyräilyn sekä hyväksikäytön toinen toisianne vastaan. Teille jokaiselle selviää myös elämän kierokulku ja se, kuinka elämien elämien aikana olette jo ennestään toistenne kanssa elämää eläneet, sillä olette toisillenne olleet ja olette monin tavoin läheiset. Sillä olemalla nyt lapsi jollekin ja toisella kertaa läheinen ihminen muuten, tai vaikkapa oma vanhempi, huomaatte, kuinka olleet asioitanne opetelleet elämissänne yhdessä toinen toistenne kanssa aikaisemminkin ja siksi olette valmiit nytkin toisianne tukemaan eri tavoin. Sillä tiedätte kyllä, että elämässä ei ole sattumia, vaan kaikki asiat, siis aivan kaikki, ovat tarkoin harkitut, että jokainen teistä voisi kehittyä omana itsenään saamiensa oppiläksyjen kautta ja nyt olette tulleet yhdessä uuden tilanteen kynnykselle, jossa toistenne arvon alatte tunnustaa ja elämän rikkauden nähdä toinen toistenne kautta ja kanssa. Siis elämänne kulkee vain yhä parempaan suuntaa, sitä nopeammin, miten valmiita olette vastaanottamaan omat haasteenne.

Yksikin muutos omassa elämässänne hyvään, parantaa jokaisen elämää aina piirun verran ja kun edellä kulkijat voivat osoittaa esimerkillään sen, kuinka oma elämä paranee, haluavat jokainen sen havaitseva muuttaa myös omaa elämäänsä. Näin karisevat turhat epäluulot ja ennakkoluulot teiltä jokaiselta ja voitte paremmin ja puhtaammin toinen toisenne hyväksyä juuri sellaisina ihmisinä kuin jokainen on. Tällöin huomaatte myös sen, miten olette mukananne kantaneet turhia asioita, joita ette enää tarvitse. Siis kaikki tapahtuu omasta vapaasta tahdostanne, sillä sitä olemme aina ja iäti kunnioittaneet silloinkin, kun ihmiskuntana halusitte nähdä, mikä on hyvän vastakohta. Sitä elämää olette nyt lopettelemassa, sillä niin paljon pahuutta olette kokeneet ja olette valmiit jättämään pahanne taaksenne ja olette valmiit rakentamaan elämäänne hyvän tavalla. Siis uuden elämänvaiheenne ja ajanjaksonne edessä olette nyt jokainen, jota tämä maapallonne laajuinen koronapandemia on teitä jokaista ravistellut.

Olemme teidän jokaisen omat korkeimmat oppaanne, jotka tulimme kertomaan teille mihin elämänne on nyt menossa. Ei ole siis hätää tästäkään elämänjaksostanne, sillä se on opettanut teille jokaiselle paljon enemmän kuin mitä nyt vielä voitte edes ymmärtää. Siis kaikki tulee kehittymään parempaan suuntaan Jokainen heistä, jotka ovat jopa henkensä antaneet, sen ovat tehneet teidän jokaisen puolesta, että omaan Hyvään elämäänne heräisitte. Olemme kanssanne jokainen hetki, sillä se on meidän tärkein tehtävämme: auttaa teitä jokaista elämässänne eteenpäin. Näin tervehdimme teitä Taivaankaarelta, olkaa siis Hyvät ja olkaa hyvät!

Kiitos!

Toisissanne on voima ja mahdollisuus hyvinvoinnillenne

Pirjo hyvä, voit kertoa lukijoillesi, että uuden ja erilaisen aikakauden kynnyksellä ovat jokainen. Sillä ovat jo laajasti oivaltaneet sen, että näin laaja, koko maapalloa koskeva ajanjakso, jota nyt elätte, muuttaa ja on jo muuttanut elämäänne, kun sitä kokonaisvaltaisesti katsomme. Olette tietoisia jokainen siitä, että yhteistä elämäänne elätte siten, että kaikki vaikuttaa kaikkeen, mutta sitä ette ole vielä oivaltaneet, että jokaisen, siis aivan jokaisen omilla ajatuksilla, asenteilla teoilla ja siis myös valinnoilla on merkitystä laajemmalti kuin mitä nyt osaatte vielä ajatella. Siis vaikka rauhallista elämää itse eläisitte, heijastuu rauhanne silloin ympäristöönne myös, kun ette itse lietso riitoja tai muusta puhumattakaan, mikä ei hyvää ole. Siis kun itse olette rauhassa, huomaatte kyllä, että oma ja yhteinen elämänne on seesteistä. Ja kun elämänne on seesteistä, olette rentoutuneempia ja vapaampia itseänne toteuttamaan ja myös vapaasti voitte ajatuksianne esittää toisianne loukkaamatta niin, että yhdessä asioistanne, keskusteluistanne ja yhdessäolostanne nautitte.

Tässä ajassa olette oppineet arvostamaan toisianne aivan eri tavalla kuin aikaisemmin ja huomaatte nyt toisissanne enemmän hyvää, kun teillä on ollut aikaa viettää enemmän toistenne kanssa. Teille on myös kuin kirkastunut elämänarvonne ja huomaatte sen, että ollaksenne tyytyväiset elämiinne, ette tarvitse niin paljon kaikkea ulkopuolista kuin olette luulleet. Siis nautitte enemmän toistenne seurasta, kun teillä on ollut paremmin toisiinne aikaa tutustua aivan perhepiirissännekin, sillä arjessanne aikaisemmin olette kiirehtineet paikasta toiseen ja omien kiireittenne keskellä olette toisianne ohittaneet. Nyt teillä on ollut aikaa tutustua rauhassa ympärillänne oleviin ja näette lapsenne kasvavan ja ehditte heidän kanssaan antaa aikaanne niin, että molemmat osapuolet yhteisestä ajastanne nauttivat. Olette muuttuneen kokoaikaisiksi vanhemmiksi kuin viikonloppuvieraista, jollaisiksi lapsenne teidät useimmiten mielsivät. Siis ihmissuhteet aivan kaikenikäisten kanssa ovat tulleet tärkeydessään eri tavalla tietoisuuteenne kuin aikaisemmin, siitä huolimatta, että ette ole voineet pitkiin aikoihin isommissa joukoissa toisianne tavata.

Siis kotienne merkitys on tullut myös teille tärkeäksi, ja koette, että yhdessä kotinne jaatte, sen sijaan, että aikaisemmin kodeissanne kävi eri ikäisiä ihmisiä lähinnä sivuten toisianne, sillä niin harvoin teillä oli yhteistä aikaanne, että silloin kun yhdessä saitte ja voitte olla, tehtiin siitä kuin juhla, mutta joka ei ollut yhteneväinen merkityksessään. Sillä kyllä läheisten ihmisten kanssa tulee voida jakaa myös arkensa, ilman, että toinen toisiinne väsyisitte heti. Nyt olette oppineet myös yhdessä puuhaamaan kaikkea sitä, mitä kotona voi tehdä ja olette oppineet nauttimaan toisistanne aivan eri tavalla kuin aikaisemmin. Sen olemme ilolla myös huomanneet, että niin isät kuin äiditkin ovat paljon tasavertaisemmin lastensa kanssa verraten aikaisempaan aikaan. Ja näin on tarkoitettu, että jokaisella vanhemmalla on merkitystä lapselleen ja niin on myös lapsilla suuri merkitys vanhemmilleen. Siis nauttikaa ihmissuhteistanne, ovat ne sitten perheenjäseniä tai ystäviänne. Jokaisella ihmisellä on joku tärkeä ihminen lähellään, vaikka fyysisesti asuisikin kauempana. Ystävyys toistenne kanssa tekee teistä enemmän ”ihmisiä”, kun toisenne näette, ymmärrätte toistenne tunteet ja myös tarpeet.

 Siis olkaa aina toistenne kanssa, kun voitte, sillä se rikastuttaa ja opettaa elämäänne enemmän kuin uskottekaan. Sillä liian usein huomaa vasta jälkeenpäin sen, mikä elämässä on arvokasta. Siis nähkää toisenne ja arvostakaa tosianne erilaisuudessakin, sillä jokainen teidän lähellänne oleva on teille annettu siksi, että voitte toisiltanne oppia asioita, joita olette maanpäälle tulleet opettelemaan. Siis olkaa avoimia ja olkaa rohkeita jakamaan itseltänne ja vastaanottamaan toisiltanne. Sillä tämä on eräs. suurista ihmiskunnan läksyistä ja tätä olette olleet opettelemassa nyt joukolla, että elämänne voisi kehittyä paremmaksi ja onnellisemmaksi jokaiselle. Sillä vaikka kaikki muu häviäisi, niin huomaatte, kuinka tärkeitä olette toisillenne. Siis yhdessä selviätte eteenpäin ja yhdessä saavutatte paremman maailman, kuin toinen toisistanne opitte huolehtimaan, niin kuin toisistanne voitte huolehtia, sillä jokainen ihminen on arvokas omana itsenään, niin te itse, kuin jokainen.

Olkaa siis hyvät ja olkaa Hyvät! Tämän halusimme kertoa teille kaikille omien korkeimpien oppaittenne kautta taivaankaarelta. Olkaa siis rauhassanne, niin rauha on teidän kanssanne ja tulette näkemään sen ihmeen, kuinka nopeasti voitte asioitanne muuttaa hyväksi Hyvän tavalla, jos yhteisen tahtonne yhdistätte.

Kiitos!

Taivaankaaren Sanomat 3_2021

Suomen lähitulevaisuuden mahdollisuudet

Pirjo hyvä, voit kertoa kanssaihmisillesi, jotka tätä kaunista kotimaatanne asuttavat, että tulevat kyllä kaikesta selviämään hyvän tavalla, kunhan tämä ajanjakso on ohi teidän kaikkien kohdalla. Sillä yhteistyötä osaatte jo tehdä ja toisianne ajatella siinä mielessä, että kukaan ei jää todelliseen hätään tässäkään tilanteessa. Jokaisella teistä on katto pään päällänne ja se myös säilyy, sekä syötävää, että nälkää ei teidän tarvitse nähdä.

 Kun tästä elämän jaksosta selviätte, avautuu tiellenne paljon uutta, sillä arvomaailmanne muuttuu myös niin, että osaatte paremmin antaa jokaiselle sen arvon ihmisenä ja oman alansa taitajana, kun mikä jokaiselle kuuluu. Siis tulonne tulevat tasaantumaan ja ei ole enää itsestään selvää, että kaiken kauniin ja sillä tavalla arvokkaan saisitte itsellenne kuin itsestään selvänä. Sillä reilua on se, että kun oman panoksensa antaa yhteiseksi hyväksi, tulee siitä myös saada sellainen korvaus, joka siitä kuuluu. Tämä ei vie teidän varojanne sen enempää kuin nytkään, mutta jokaiselle on tärkeää se, että usean vuoden opiskelujen jälkeen ja oman osaamisensa jakamalla saa myös elantonsa varmistettua. Tämä on valtava asia jokaisen itsetunnolle ja vapauttaa myös ihmisten energiaa sekä luovuutta. Sillä jokainen on arvokas ja asiaa voidaan verrata myös siihen, että kun luontoanne seuraatte, niin tiedätte jo, kuinka jokaisen eläin- tai kasvilajin menetys vaikuttaa kaikkeen.

 Samoin on yhteiskunnassa, että jokainen tuo siihen omalla tavallaan moninaisuutta ja siten rikastuttaa jokaisen elämää. Olkaa siis reiluja sen suhteen, että jokainen saa sen, mikä jokaiselle kuuluu. Sillä siihen teillä jokaisella on kyllä varaa. Siis tasaisempi jako kaikille, niin ettei ketään jätetä ulkopuolelle oman elämänsä mahdollisuuksia. Tämä aika on osoittautunut myös riskiksi sille, että useat miettivät alan vaihtoa tai joutuvat kuin työttömiksi ja jokaisen heidän myötään tulette menettämään paljon sellaista, jota ei enää saa takaisin. Siis aivan jokaisella on oltava sellaiset elämisen mahdollisuudet, että itsestään ja elämäsään voi pitää huolen. Tämä rauhoitta myös yhteiskuntaanne, sillä silloin ei ole tarvetta kehitellä sellaisia tapoja toimia, jotka toisianne vahingoittaisivat, kun itsellä on kaikki tarvittava.

Siis toinen toisistanne huolehtiminen erilaisin perustein ja eri tasolla on nyt ehkä suurin haasteenne. Kun sen näette oikeassa valossa, olette kyllä valmiit katsomaan vielä tarkemmin, että jokainen pärjää tässä yhteiskunnassa. Samalla voisitte vielä huomionne kiinnittää siihen, että kitkisitte kaikenlaisen kiusaamisen aivan kaikilla elämänaloilla. Sillä ei voi kasvaa kuin katkeruutta siitä, että on tullut kiusatuksi jossakin elämän vaiheessa. Eivätkä kiusaajatkaan voi silloin hyvin. Tämä on toinen suuri alue, jolle pyydämme teidän tekevän kaikkenne, sillä se myös mahdollistaa sen, että kun opitte toinen toisianne arvostamaan aivan kaikessa, ymmärrätte myös sen, että kiusatuista tulee katkeria ja kostonhaluisia ja kiusaajat kärsivät rakkauden ja hyväksymisen puutteesta. Kun nämä asiat saatte kuntoon maassanne, silloin voi puhua hyvillä mielin hyvinvointiyhteiskunnasta, jonka tulee tarkoittaa sitä juuri, että jokainen siellä asuva, taustoistaan huolimatta, voi hyvin ja on valmis antamaan oman panoksensa yhteiseksi hyväksi. Siis kaikki mahdollisuudet teillä on voida hyvin nyt niin kuin tulevaisuudessakin.

Suomi on jo nyt monessa suhteessa maa, jolla on annettavaa myös muillekin ja tulee olemaan sitä enenevässä määrin. Oman kehityksenne myötä, alkavat toisetkin katsoa elämäänne, sillä silmällä, että saavat omaa hyvinvointiaan vietyä eteenpäin. Sillä silloin kun asioita on jo kokeiltu, on helpompi tarttua asioita korjaamaan, kun on nähnyt sen tuloksen, mitä muutokset ovat tuoneet mukanaan ja kuinka vaikuttaneet kaikkien hyvinvointiin. Tämähän ei todellakaan tarkoita ihmisten tasapäistämistä, vaan itsetunnon ja tyytyväisyyden kohottamista, jolloin kaikilla on tarvitsemansa, ilman että tavitsemaansa väkisin haluaa ottaa.

Olkaa siis rauhassanne sillä rauha on kanssanne, kun itse olette sen valmiita vastaanottamaan. Olemme teidän jokaisen omat korkeimmat oppaanne taivaan kaarelta, jotka tätä viestiä teille toimme siitä, kuinka oma maanne voi teille jokaiselle antaa sen hyvinvoinnin ja turvan, jota jokainen tarvitsee. Mitään hätää teillä ei ole. Olkaa siis levollisin mielin elämäänne elämässä, sillä olemme teitä kaikessa auttamassa, kun vain apuamme pyydätte.

Kiitos!

10.01,21 Taivaankaaren Sanomat

Huominen on kuin uuden auringon nousu

Pirjo hyvä, voit kertoa lukijoillesi, että mitään hätää ei teillä ole, vaikka olette läpikäyneet vaikean vuotenne, joka on teidät monet pysäyttänyt niin, että eri tavalla olette omaa elämäänne eläneet ja läpikäyneet. Olette myös miettineet kohdallanne sitä, mikä on itse kunkin elämässä tärkeää ja miten haluatte elämäänne elää, kun tästä kaikesta selviätte. Jokaista teitä on tämä ajanjakso koskettanut tavalla tai toisella. Olette saaneet myös monia hyviä asioita, kun katsotte ympärillenne. Olette huomanneet lastenne kasvun ja saaneet nauttia enemmän yhdessäolosta. Sillä olette huomanneet myös sen, ettei työ voi olla ainoa keskipisteenne elämässänne, kun paljon muutakin tapahtuu ympärillänne. Nämä yhdessäolon hetket läheistenne kanssa ovat juuri niitä ”kultajyväsiä”, joita keräämällä voitte oman ja yhteisen elämänne kuin luoda uudella tavalla, ilman, että työnne vie kaiken aikanne. Ette voi laittaa lapsianne odottamaan jonnekin, kun itse työskentelette kuin muissa maailmoissa. Sillä lapsenne ovat tässä ja nyt. Ja ne vuodet, jotka on annettu teille seurataksenne heidän kasvuaan, ovat myös itsellenne ja oman kasvunne kannalta tärkeitä. Sillä mitkä asiat ovatkaan tärkeämpiä kuin ihmissuhteenne, ovat sitten kyseessä lapsenne, lähiomaisenne tai ystävänne, työtovereita unohtamattakaan.

Kaikilla teillä on joku läheinen, jonka merkityksen huomaatte nyt aivan toisella tavalla sillä itsestäänselvyyksiä ei ole, vaikka olette niin luulleetkin. Jokainen ihmissuhde, joka on teille annettu, on tärkeä siksi, että jotain opittavaa teillä on tosiltanne, vaikka ette sitä tiedostakaan usein. Mutta kun katsotte ympärillenne, voitte oppia paremmin toisianne arvostamaan ja huomaatte sen, että jokaisella on oma erikoisalueensa, joka toinen toisianne voi rikastuttaa. Sillä erilaisia ja erityisiä olette jokainen. Kun vielä ymmärrätte sen, että tämä elämänne on vain osa siitä elämienne elämien kaarta, jonka olette jo eläneet ja tulette vielä elämään, ymmärrätte sen, että jokaisen ihmissuhteen takana on tarkoitus ja merkitys ja syy miksi yhdessä elätte, tai elämänne kuin leikkaavat toinen toistenne polkuja. Näin ymmärrätte eri tavalla sen, miksi jokaiselta voi oppia ja miksi jokainen on opettaja toinen toisilleen. Sillä ette suinkaan ensimmäistä kertaa elä toistenne kanssa, vaikka olette olleet erilaisissa yhteyksissä aikaisemmin toinen toistenne kanssa. Siis ajatelkaa, kuinka moninaista elämä on ja siksi kun toisenne tapaatte taas eri yhteyksissä, tulette huomaamaan ja oppimaan sen, kuinka jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja siksi ei tule aliarvioida ketään. On myös tätä taustaa vasten hyvä huomata se, että voisitte jo luopua toinen toistenne arvostelusta, sillä elämää voi elää niin monelle tavalla ja jokainen tekee sen itselleen tarkoituksenmukaisella tavalla, riippuen siitä missä ja miten elää, minkälaisessa yhteisössä ja niin edelleen. Sillä elämä on niin moninaista, että on turha taivuttaa toisia elämään omalla tavallaan, sillä jokaisella on omansa ja kaikki ovat yhtä hyviä tapoja ja omien valintojensa tuloksia. Sillä elämässä on tarkoitus oppia ja kasvaa sekä kehittyä askel askeleelta kohti Hyvän elämää, sillä jokaisella teillä on puhdas sielu, joka muistaa myös koko elämienne historian ja teitä puhuttelee aina kun sieluanne olette valmiit kuuntelemaan. Teillä on myös kuin varustuksenanne jokaiseen elämäänne omatuntonne ja kun sitä opitte kuuntelemaan, tiedätte kyllä, oletteko oikealla teillä vai jossakin muualla. Sillä silloin kun toimitte vastoin omaa sieluanne, saatte kuin piston ja rauhattomuuden sydämeenne, huomaatte kyllä, milloin olette itseänne vastaan toimineet. Siis tämä aika on annettu teille kaikenlaisen itsetutkiskelunkin mahdollisuudeksi.

 Mutta on myös monia muita asioita, joiden äärelle olette joutuneet pysähtymään. Sillä niin voitte, kuin oman elinympäristönne tila heijastaa, sillä terveytenne on riippuvainen ilmanne, vesienne ja luontonne puhtaudesta ja tasapainosta, jotka kaiken elämän itsellenne antaa. Ja tähän olette nyt jo havahtuneet ja saatte mahdollisuuden kuin ”siivota” maapallonne sille tasolle kuin on alusta asti alkaen ollut tarkoituskin. Jolloin parannatte omia elinolosuhteitanne. Sillä ymmärrätte jo, että kaikki vaikuttaa kaikkeen ja että maapallonne on teidän kaikkien yhteinen. Tämä aikakausi vauhdittaa myös kaikenlaista kehittymistä hyvään suuntaa, johon olemme valmiit antamaan kaiken apumme, jota opitte kyllä vastaanottamaan. Tässä on suuri mahdollisuus teille jokaiselle saavuttaa se Hyvä elämä, jollaiseksi Luojanne on sen teille jokaiselle tarkoittanut. Siis etsikää omat ”kultajyvänne” ja nähkää ne arvokkaina, arvostaen ja vaalien sitä, mikä teillä jo on, mutta joka olitte huomaamattanne ohittamassa.

Olkaa siis rauhassanne, sillä rauha on kanssanne. Olette turvassa jokainen ja olemme turvananne jokaiselle, vain oman pyyntönne päässä. Olemme teidän jokaisen omat korkeimmat oppaanne ja lukematon määrä auttajianne täältä Taivaankaarelta, teistä yhtäkään unohtamatta.

Kiitos!

 

14122020 Taivaankaaren Sanomat

 

Maapallonne elämänmuutos vie kauniiseen lopputulokseen

Pirjo hyvä, voit kertoa lukijoillesi, että emme ole ketään heistä, tai kenestäkään muusta, hetkeksikään hyljänneet, vaikka tämä aika ja aikakausi on jokaista koetellut tavalla tai toisella. Tämä kaikki liittyy siihen, että olette jo aikojenne alusta lähtien halunneet löytää oman tienne Hyvän luokse. Nyt alatte olla vähitellen itse valmiita katsomaan omaa elämäänne ja sitä, oletteko valmiit muuttamaan elämänne suuntaa niin kuin nyt olettekin tekemässä. Sillä luontonne ja koko maapallonne on ollut jo äärirajoillaan useamman vuosikymmenen ajan. Olette ajatelleet myös, että voitte valloittaa maapallonne jälkeen seuraavan ja sitäkin seuraavan planeetan omien tarkoitusperienne täyttäjäksi, mutta tämähän ei ole mahdollista. Sillä jokainen joutuu kantamaan oman vastuunsa omien tekojen seurauksista. Yhdessä olette tulleet tähän pisteeseen, missä nyt olette ja joudutte myös itse ilmanne, vetenne ja luontonne puhdistamaan ja saattamaan parempaan kuntoon, mihin olette sen päästäneet. Alatte huomata sen, että asioille täytyy tehdä yhteisiä päätöksiä ja myös ne pitää, että elämänne menee suotuisalla tavalla eteenpäin. Sillä nyt jo ymmärrätte asioistanne niin paljon, että teillä on kyky itse huolehtia maapallostanne ja yhteisestä elämästänne niin, että kaikilla on elinmahdollisuudet. Sillä aikaisemmin olemme olleet suurin joukoin teitä auttamassa puhdistamalla ilmaanne ja hoitamalla luontoanne, että elämänne ylipäätään on ollut teille maapallollanne mahdollista.

Olette huomanneet myös sen, että monien sairauksienne yhteys on suoraan verrannollinen luontonne, siis vesienne, ilmanne ja maaperänne puhtauteen. Sillä sitä syötte, mitä ympäristönne teille tuottaa ja sitä hengitätte, miten ilmaanne ja ilmakehäänne hoidatte. Siis havahtumisettanne on nyt kysymys. Mikään ei ole turhaa silloin kun yhdessä toimitte kaikkien parhaaksi. Nyt on aika heittää maksimoidut voitontavoittelut romukoppaan ja ottaa tässä, niin kuin kaikessa, kohtuus käyttöön. Ahneuden ja itsekkyyden aikakaudesta on nyt mahdollisuus irtaantua ja siirtyä vähitellen kehittämään sitä, mikä tuo aivan jokaiselle hyvinvointia. Jo sillä pelkästään rauhoitatte maapalloanne monin tavoin ja luotte samalla myös elämisen mahdollisuudet yhä useammalle. Jolloin myös ihmisten liikkuvuus rauhoittuu vähitellen, kun elinolosuhteet paranevat kaikkialla. Ymmärrätte vähitellen myös sen, että aivan jokaisella maalla ja alueella on omat mahdollisuutensa tarjota esimerkiksi tuotteita, joita muuallakin tarvitaan. Näin saatte ja voitte tasapainottaa tarpeitanne ja samalla jakaa hyvinvointia kaikkialle. Jakakaa siis osaamanne ja tehkää yhdessä asioitanne, sanoisimmeko ”reilun kaupan tavoin”. Silloin ette enää aiheuta lisää katkeruutta ja viljele epäluuloa ja ennakkoluulojanne toisianne kohtaan, vaan alatte nähdä sen, että jokaisella on oma arvokas osaamisensa, jota jokainen voitte tarvita ja toisianne viedä eteenpäin, kun tietonne ja taitonne opitte jakamaan toinen toisianne arvostaen.

ihmiskunta ei ole koskaan ollut tällaisten mahdollisuuksien edessä, sillä nyt voitte kaupankäyntinne uudistaa toinen toisianne kunnioittavalle tasolle ja luopua kaikenlaisesta toistenne hyväksikäytöstä. Tulette hämmästymään sitä kehitystä ja sen mukanaan tuomia hyviä asioita, jos tilaisuuteenne tartutte rehellisellä ja hyvällä tavalla. Sillä totuus on elämä ja elämä on totuus. Totuus tulee myös aina esiin, ja vain totuudelle voi rakentaa kestävää. Kohdatkaa toisenne myös arvostaen, älkääkä vieroksuko erialisuutta, vaan olkaa valmiit ja kiinnostuneet toisiinne tutustumaan. Sillä silloin avaatte myös loputtoman aarreaitan ja saatte monin kerron enemmän kuin osaatte edes uneksia. Siis hyvä tulevaisuus teitä kaikkia odottaa, jos olette kukin omalla kohdallanne valmiit siihen tarttumaan. Aina tarvitaan rohkeita edelläkävijöitä, mutta kun heidän menestymisensä tulee toistenkin tietoon, haluavat jokainen heitä seurata. Sillä jokaiselle kuuluu se yhteinen hyvä, mitä maapallonne teille jokaiselle tarjoaa. Olkaa siis Hyvät ja olkaa hyvät sillä kaikesta selviätte ja vaikeutenne, joita nyt olette läpikäyneet ja voittamassa, ovat valmistaneet teitä jokaista siihen suureen muutokseen, joka olette valmiit vähitellen vastaanottamaan.

 Rauhaisaa joulua aikaa teille jokaiselle toivotamme. Olemme teitä jokaista auttamassa vain oman pyyntönne päässä. Olkaa siis rauhassa ja rauha olkoon kanssanne. Näin viestimme isolla auttajienne joukolla Maailmakaikkeudesta. Olemme siis teidän jokaisen omat korkeimmat oppaanne, jonka tämän kaiken halusimme teille jokaiselle välittää.  

Kiitos!

.

Contact Me

500 Terry Francois Street, San Francisco, CA 94158 info@mysite.com  |  Tel: 123-456-7890

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon

Thanks for submitting!

bottom of page