top of page

Julkaisen noin kerran kuukaudessa Maailmankaikkeuden auttajaenkeleiltä kanavoimiani viestejä tässä luettavaksesi, ole hyvä!

Voit halutessasi liittyä postituslistalle ilmoittamalla halukkuutesi minulle: pirjo.a.k.vayrynen@gmail.com , jolloin saat Taivaankaaren Sanomat suoraan e-postiisi.

 Tätä kysyin ja tämän sain vastaukseksi: Mitä meidän kaikkien elämässä on tapahtumassa ja miten voimme kääntää tämän ajan meidän kaikkien parhaaksi, että luottavaisin mielin voimme kukin jatkaa elämäämme tahoillamme. Hyvässä hyvän tavalla, kiitos!

2023_23.10 Taivaankaaren Sanomat_10

Aamun sarastus tuo Hyvän elämäänne, kun sitä jokainen pyydätte sydämellänne

Pirjo hyvä, olette keskellä suuria muutoksia ja seuraamme tilannettanne jokainen hetki. Levottomuuksia ja sotaakin on eri puolilla maapalloanne. Tulette huomaamaan kyllä sen, että toisianne hävittämällä ette voi voittaa mitään hyvää kenellekään. Nyt teiltä on unohtunut se, että oma ja toistenne elämä on suurin lahjanne, jonka olette koskaan saaneet ja jonka voitte saada. Nyt kuitenkin tapatte toisianne suurin määrin, ettekä muista sitä, että jokainen on ihminen, joka pohjimmiltaan haluaa elää rauhassa läheistensä kanssa. Tämä asia ei nyt toteudu ja saatte kärsiä niin veden kuin ruoankin puutteesta sekä siitä, että yhä harvemmalla teistä on suojaisa ja turvallinen paikka kotinanne.

Olette jo kehittyneet niin paljon, että voisitte hetkeksi pysähtyä ja muistuttaa mieliinne sen, mitä sodat ovat ja kunkin kohdalla saaneet aikaiseksi. Te, jotka nyt maapallollanne elätte, teillä jokaisella on joko kokemusta tai muistoja sodista ja ymmärrätte sen, että sotien vaikutukset ulottuvat monin tavoin hyvin kauas ja pitkälle. Sillä maanne ja ilmanne kärsivät edelleen sotienne jäljistä. Katsokaa meriänne tarkemmin ja nähkää myös se, mitä pinnan alla on. Eikö teillä olisi jo menneissä sodissanne tarpeeksi puhdistettavaa vielä tänäkin päivänä, ettei uutta tuhoa tarvitsisi tehdä.

Useinhan sotienne syynä on ahneus ja vallanhimo, joka edelleen elää keskuudessanne. Miettikää kukin mielessänne, miksi haluatte olla vieläkin mukana tässä kaikessa, joka niin paljon surua ja tuhoa tuo mukanaan. Siis mitä nyt voitte tehdä itsenne ja toistenne hyväksi, on todella pysähtyä miettimään sitä, haluatteko jatkaa elämäänne maapallolla niin kuin juuri nyt elätte. Huomatkaa myös se, että missä päin tahansa vihollisuuksianne, millä voimalla toisillenne osoitatte, vaikuttaa se loppujen lopuksi teihin kaikkiin. Ei ole väliä sillä, onko sotanne ja erimielisyytenne lähellä vai kaukana teistä, sillä kaikki vaikuttaa kaikkeen.

Se, missä nyt tarvitsisitte yhteistyötänne, on luontonne, merienne, maittenne ja ilmastonne yhteinen suojelu, ettette enää näin saastuttaisi omaa ja yhteistä elinympäristöänne. Sillä oma terveytenne ja kaikkinainen hyvinvointinne on riippuvainen siitä kaikesta, miten elätte ja miten toisianne kohtelette. Ajatelkaa siis hyvää sydämestänne, niin hyvää voitte saada lisää koko ajan ja ruvetkaa yhdessä suurin joukoin toimimaan toistenne ja maapallonne hyvinvoinnin eteen. Katsokaa myös tarkoin, mitä sotanne ja erimielisyytenne ovat saaneet ja saavat edelleen aikaan. Onko todellisia voittajia olemassa, sitä voitte itse kukin miettiä. Hyvinvointinne lähtee kasvamaan aivan erilaisista asioista. Sillä maapallollanne tarvitaan teidän jokaisen omaa osuutta siihen, että saatte suunnan elämässänne käännettyä. Sillä kaikki hyvä on tarkoitettu koettavaksenne, eikä tuho, joka vie niin monelta elämisen edellytykset elää tasapainoista ja hyvää elämää, joka on jokaiselle tarkoitettu. Siis yhdessä ja yhteistyöllä kääntäkää elämänne suunta ja jättäkää itsekkyys ja ahneus sekä voitonhimo pois elämästänne, sillä mitä olette sillä voittaneet tähänkään asti elämässänne. Tätä asiaa voitte jäädä kukin pohtimaan oman elämänne näkökulmasta. Kaikki Hyvä on mahdollista, jos sitä puhtaalla sydämellänne toivotte ja pyydätte itsellenne ja jokaiselle.

Olemme teidän jokaisen omat auttajaenkelinne, jotka seuraamme teidän elämäänne ja autamme teitä kaikessa Hyvässä, joka voi elämänne suunnan kääntää, sillä oma tahtonne vaikuttaa myös tässä asiassa suuresti. Olkaa siis hyvät ja kulkekaa omaa tietänne kohti hyvää ja parempaa tulevaisuuttanne, jossa jokaisen on hyvä ja turvallinen elää. Olkaa siis hyvät jokainen!             Kiitos!

Kysyin tietoa siitä mitä meidän ihmisten on tässä tilanteessa hyvä huomioida ja miten voimme toimia niin, että oma ja yhteinen elämämme kehittyy parhaalla mahdollisella Hyvän tavalla. Niin kuin parasta ja oikein on, kiitos!

Taivaankaaren sanomat 21.9.2023 Kysyin tietoa siitä, miten Suomi kehittyy lähitulevaisuudessa, Hyvässä Hyvän tavalla kiitos!

Elämä kasvattaa nyt teitä jokaista kohti omaa ja yhteistä hyvinvointia

Pirjo hyvä, elätte juuri nyt muutosten aikaa ja moni teistä on epävarmoja siitä mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Voimme kertoa kuitenkin teille kaikille, ettei teillä ole mitään hätää, vaikka monenlaisia muutoksia onkin tulossa. Samalla tapahtuu esimerkiksi tulojen uudelleenjakoa niin, että kaikki voisitte paremmin. Siis asiat eivät ole niin ”huonosti” kuin miltä teistä useimmista tuntuu juuri nyt.

Hallituksenne tarvitsee teidän kaikkien luottamusta siihen, että asioista selvitään parhaalla mahdollisella tavalla. Ja kun yhdessä ajattelette, että asiat kääntyvät parhain päin, niin sillä on suuri voima ja asiat todella voivat kääntyä parempaan suuntaan. Sillä teidän yhteisellä tahdolla, joka jokaisen erillisestä tahdosta muodostuu, on suuri merkitys sille, minkälaisen suunnan oman maanne kehitys saa lähitulevaisuudessa.

Yhdessä tukekaa hallitustanne, sillä se on nyt ainoa hallitus, joka maatanne voi viedä teidän kaikkien suostumuksella eteenpäin. Paljon joudutte neuvottelemaan asioista, mutta se avaa myös enemmän ymmärrystä toinen toisianne kohtaan ja auttaa näkemään, ettette ole pakotettuja mihinkään vastoin omaa tahtoanne, mutta ajattelun suunta on muuttunut ja sen hyväksyminen vie aikaa. Tämä vaatii paljon kompromisseja ja keskustelua toinen toistenne kanssa, että vihdoin löydätte kuin yhteisen sävelen, josta sitten maanne kehitys saa sen voiman, joka vie teitä kaikkia eteen ja ylöspäin. Siis asiat eivät ole niin huonosti kuin teistä monesta juuri nyt tuntuu, sillä yhdessä te viette tätä maatanne eteenpäin, kunhan toistenne tapoja opitte katsomaan laajemmin kuin vain omasta näkökulmasta.

Mitä sitten muuten tulee maanne kehitykseen lähitulevaisuudessa, saatte olla siitä rauhallisin mielin. Paljon on muutoksia tapahtumassa maapallollanne ja myös kaikki se heijastuu omaan maahanne. Valta on jakaantumassa eri lailla ja tasaisemmin kuin aikaisemmin ja tulette näkemään, että totuus alkaa murtautua pikkuhiljaa ”läpi” kaiken toiminnan. Myös hallitukset tulevat vaihtumaan ja saatte enemmän oikeudenmukaisuutta maapallollenne. Elätte siis mielenkiintoisia ja jännittäviäkin aikoja maapallollanne, mutta näette myös sen, että on välttämätöntä, että asiat muuttuvat, sillä niin kauan olette eläneet kuin pimennossa. Siis kaiken kaikkiaan on elämänne kehittymässä parempaan suuntaan, kun nyt jaksatte katsoa asioitanne laajemmasta perspektiivistä, jolloin ymmärryksenne kasvaa puolin ja toisin. Ei ole siis enää mahdollista se, että vain jotkut määräävät elämän suunnat, vaan siihen tarvitaan teidän jokaisen osuutta.

 Rauhanomaisesti saatte jatkossakin omia ja yhteisiä asioitanne hoitaa, vaikka muutokset juuri nyt tuovatkin lisää jännitteitä elämäänne. Luottakaa siihen, että kaikki tapahtuu parhaalla mahdollisella tavalla ja auttakaa asioiden etenemistä sillä, että ette toisianne tuomitse siksi, että asioitanne katsotte eri tavalla. Opetelkaa kuuntelemaan toisianne, niin huomaatte itsekin oppivanne uusia asioita. Siis erilaisuudessa ja sen hyväksymisessä tuomitsematta, on myös kehityksenne avaimet ja voima. Siis olkaa rohkeita katsomaan ympärillenne ja tukemaan toinen toisianne, vaikka elämää katsottekin kukin eri tavoin. Siis mitään hätää teillä ei ole ja siksi voitte olla rauhassa, luottavaisin mielin, sillä elämä kantaa teitä jokaista, kun annatte oman elämänne tehdä sen ja siitä voitte vain itse päättää.

 Olemme Auttavat Enkelit Taivaankaarelta, jotka elämäänne seuraamme ja olemme valmiit teitä auttamaan aivan kaikessa, johon oman pyyntönne esitätte. Olkaa siis hyvät rakkaat maan ihmiset, sillä hyviä olette jokainen.

Kiitos! 

Elokuun 2023 Taivaankaaren sanomat

Omastaan jakamalla saa kaiken monin verroin takaisin

Pirjo hyvä, on paljon asioita, jotka juuri nyt hämmentävät teistä monia ja saattavat herättää myös pelkoa. Olette kokeneet rajua kesän kuumuutta monissa paikoissa, olette kohdanneet laajoja tulipaloja toisaalla ja tulvat ovat huuhtoneet toisaalla kotejanne. Siis paljon hätää ja menetyksiä teillä on ollut laajalti, puhumattakaan levottomuuksista ja jopa sodista. Tämä kaikki hämmentää teitä ja tuo huolta huomisesta ja myös lastenne tulevaisuudesta. Siis mielenne on levoton ja epävarma sekä pelokas tulevaisuutenne osalta, mutta tähän ei ole tarvetta. Sillä yhden ihmisen ei tarvitse yksin kaikkea harteillaan kantaa. Siis tarkoitamme sitä, että on paljon asioita, joita olette jo alkaneet tehdä, että kaikki voisitte paremmin ja että tulevaisuutenne on kirkkaampi. Siis kuljette oikeaan suuntaan siinä. että luontoanne olette nyt ymmärtäneet alkaa suojelemaan eri keinoin. Tärkeää on se, että jokainen olette omalta osaltanne tekemässä niitä asioita, jotka tuntuvat itsestänne hyvälle ja jotka vaikuttavat omalta osaltanne asioita edistävästi ja niin luontoanne, kuin omaakin oloanne parantavasti. Olette lisänneet kierrätystä ja huomanneet sen, kuinka kaiken kuluttavaa on aina vain ostaa ja ostaa uutta ja heittää sitä pois tuskin ehdittyänne tuota poisheitettävää edes itse kuluttaa.

Ymmärrämme tämän kaiken kyllä, sillä nyt jo osaatte miettiä asioitanne laajemmin ja toisaalta näette sen, että miten ne ihmiset, jotka ovat kuluttamianne tuotteita valmistaneet, pärjäävät ja tulevat pärjäämään. Siitä teidän ei tarvitse huolehtia, sillä aina löytää korvaavaa toimintaa mutta myös, joka parantaa esimerkiksi maapallonne tilannetta, jolloin nämäkin asiat kääntyvät jokaisen parhaaksi.

Olette myös huomanneet sen, kuinka tavaroiden pitkät toimitusketjut eivät enää toimi ja siksi olettekin jo osin alkaneet kehittää paikallisia ratkaisuja asioihinne. Tämä tulee lisääntymään ja menestyksenne tulee riippumaan myös siitä, kuinka taitojanne jaatte toinen toisillenne niin, että kaikki on vapaasti, niin itsenne kuin toistenne sovellettavissa siihen elämään, jota kukin elää siellä missä on elämäänsä elämässä. Näin yhdessä tietojanne vaihtamalla tulette tekemään sellaisia keksintöjä yksinkertaisesti mutta toimivasti, joka tuo teille iloa ja hämmästystä siitä, että miten ette aikaisemmin ole huomanneet näin toimia. Tämä toiminta lisää myös ymmärrystänne siitä, että kaikkea ei tarvitse itse omistaa vaan asioita, tietoja ja tavaraa vaihtamalla kehitätte sopivampia ja vähemmän luontoanne ja ilmastoanne kuluttavia tavaroitanne. Ja näin teistä jokainen pääsee kuin loistamaan, sillä tunne siitä, että jokaista tarvitaan, että jokaisella on paljon annettavaa, tulee vihdoinkin käyttöön, toinen toistenne hyväksi. Näin huomaatte, että kaiken tarvitsemanne saatte vähitellen yhteistyöllä, ja taitojenne vaihtamisella.

Siis aikakausi, jolloin olette itsellenne halunneet kahmia ja kaiken tietonne itsellänne pitää tai jakaa vain suunnattomista summista, se aika alkaa olla takananne. Löydätte yhteisöllisyyden ja huomaatte sen, että jokaisen näkemyksiä kannatta kuunnella, sillä yhteen laitettuna saatte ajatuksenne elämään ja kuin lentoon ennen näkemättömällä tavalla.

Siis olette siirtymässä uudenlaiseen aikakauteen ja tämä muutos tapahtuu sellaisella nopeudella, että olette kuin pyörällä päästänne, sillä niin paljon innostusta se aiheuttaa ja lisää, kun huomaatte miten paljon voitte toinen toisillenne antaa, kunhan opitte ensin toisianne kuuntelemaan. Kun keskitytte kuuntelemaan, niin malttakaa kuunnella toisianne niin, ettette häntä keskeytä oman innostuksenne jyräämänä. Sillä toisianne kuuntelemalla opitte itsekin suunnattoman paljon uutta. Huomaatte myös mikä suuri rikkaus erilaisuus on ja vihdoin ymmärrätte, ettei ole kahta samanlaista ihmistä maapallolla samanaikaisesti, vaikka samankaltaisuuksia toisistanne huomaattekin. Näin ymmärrätte niin itsenne kuin toistennekin ainutlaatuisuuden ja sen arvostamisen, mitä yhdessä voitte saada aikaiseksi, jos yhteinen tahtonne on kaiken osaamisenne yhdistää ilman oman edun tavoittelua, jolloin kaikille riittää tarvitsemansa ja jokainen nauttii osaamisensa jakamisesta. Siis uudenlaista aikakautta kohti olette kulkemassa, olkaa siinä mukana ja omaa osaamista jakamassa ja toistenne osaamista arvostamassa. Näin teiltä ei tule mitään puuttumaan ja oma ja yhteinen hyvinvointinne vie teitä kohti onnellisuutta, joka on jokaisen oikeus ja ilo.

Tässä siis vielä kesäiset terveisemme teille rakkaat ihmiset! Olemme teidän kaikkien omat korkeimmat oppaanne, jotka rinnallanne kuljemme ja aina apuamme annamme, kun sitä itse meiltä pyydätte. Olkaa siis hyvät, sillä hyviä olette jokainen. Kuunnelkaa sydäntänne, joka kertoo teille aina, oletteko oikealla tiellä ratkaisujenne suhteen.

Kiitos!

 

Taivankaaren Sanomat 21_7_ 1923

Pyysin Maailmankaikkeuden Hyvän Auttajia avaamaan ihmisten ymmärrystä tästä sekavasta ja muuttuvasta ajasta, sekä siitä miten ihmiset selviytyvät parhaalla mahdollisella Hyvän tavalla tästä kaikesta. Niin kuin parasta ja oikein on, kiitos!

Yhteistyötä rakentamalla saavutatte rauhan ja toistenne arvostuksen

Pirjo hyvä voit kertoa lukijoillesi, että tämä aika on monelle sekavaa ja pelottavaakin, mutta mitään hätää teillä kellään ei ole. Olemme teidän jokaisen kanssa teitä siunaamassa ja ohjaamassa, että eteenpäin elämäänne osaatte katsoa luottavaisin silmin. Kaikesta kyllä selviätte, vaikka välillä koette epävarmuutta, kun asiat muuttuvat välillä nopeaakin tahtia ympärillä ja välillä valtaa taas voimattomuus, kun ette pysty mielestänne tarpeeksi asioihin vaikuttamaan.

Muistakaa kuitenkin, että mitään ei tapahdu, mikä ei ole tarkoitettu tapahtuvaksi, sillä asiat ovat saaneet myös myönteistä kehitystä aikaan keskuudessanne, sillä yhtenäisyytenne on kasvanut sekä huolenpito toisistanne. Olette ymmärtäneet myös sen, että ette ole enää yksin, vaan yhdessä kuljette elämää eteenpäin. Näette myös sen, että jokainen asia vaikuttaa laajemmin jokaiseen, enemmän kuin olette osanneet ajatella ja tämä tuo myös lisää vastuuta jokaiselle.

Asiat tulevat myös lähemmäksi teitä, kun tietoisuutenne saa seurata elämää koko maapallolla, kuin reaaliajassa. Kiinnittäkää huomionne myös kaikkeen siihen hyvään, joka myös maapallollanne on tapahtumassa. Olette kehittämässä puhtaampaa energiaa jokaisen käyttöön ja se vaikuttaa myönteisesti myös elämäänne. Alatte ymmärtää myös sen, että nyt on korkea aika myös ilmastostanne huolehtia, sillä monia suuria maastopaljoa on ollut ja on eri puolilla maapalloanne. Tämä kaikki johtuu siitä, että maapallolla on olosuhteet muuttuneet erilaiseksi kuin mitä ne ovat aikaisemmin olleet.

 Olette kuitenkin oppineet tekemään yhteistyötä sen suhteen, että toisianne autatte myös osaamisenne tasolla, sillä kun jaatte osaamistanne ilman, että siitä tinkisitte, saavutatte parempia tuloksia kaikkialla. Sillä nyt jos koskaan tarvitsette todellista yhteistyötä riippumatta siitä, missä kukin asutte ja elätte. Apua tarvitaan kaikkialla sekä kaiken osaamisen jakamista. Sillä maapallonne on teille jokaiselle yhteinen ja olette ihmiskuntana kehittyneet jo niin paljon, että myös vastuunne maapallostanne on yhteinen.

 Enää ei voi ajatella ja toimia niin, että ”meidän ei tarvitse tehdä voitavaamme, kun nuo toisetkaan eivät osaansa tee”. Uskaltakaa olla esimerkkeinä toisillenne, jolloin toisetkin alkavat teitä seurata, kun näkevät vähitellen tulokset, jotka saa omalla työllään aikaiseksi. Siis on mahdollista muuttaa kehityksen suuntaa, huolimatta siitä millaisiin asioihin muutosta tarvitsette. Ensimmäisiä asioita, joihin on syytä tarttua, on ilmastomuutoksenne sekä luontonne ja merien suojeleminen. Sillä niin paljon on merenne jo saastuneet ja ilmanlaatunne huonontunut, että tämä vaikuttaa eläinlajienne vähenemiseen ja jopa häviämiseen, joka puolestaan vaikuttaa teidän jokaisen ravinnon saatavuuteen ja sen puhtauteen. Sillä puhdas ravinto ja raikas ilma ovat oman terveytenne perusta kaikkialla.

Itsekkyys ja vallanhimonne on saanut liian monia sotia syttymään, opetelkaa elämään rauhassa ja rakentavasti toistenne kanssa, sillä toisianne tarvitsette ja paremmin voitte jokainen, kun sotanne saatte sovittua hyvän tavalla Hyvässä. Sillä sodissa ei ole voittajia, eikä mikään osapuoli niistä saa itselleen mitään etuja. Ymmärrätte jo sen, että toisianne arvostamalla voitte toisiinne paremmin tutustua, jolloin epäluulonne toisianne kohtaan muuttuu vähitellen hyväksymiseksi ja antaa mahdollisuudet elää sovussa yhdessä. Kun huomaatte, että toisianne arvostamalla pääsette eteenpäin ja voitte jokainen paremmin. Kun ne varat, joita sotiinne tänä päivänä käytätte, tuovat oikeudenmukaisesti suunnattuna jokaiselle hyvinvointia.

Kun vielä ymmärrätte, että jokaisella on oma tehtävänsä, myös kansoina. Ja näitä osaamisianne ja luonnonrikkauksia vaihtamalla, luontoanne kunnioittaen kaikkialla, lisääntyy teidän jokaisen hyvinvointi. Nämä muutokset ovat mahdollisia ja voivat tapahtua nopeastikin, jos yhteinen tahtonne on asioitanne maapallolla muuttaa. Jokaisen toivomus, huolimatta siitä missä kukin asutte, on elinmahdollisuudet ja tulevaisuuden näkymät niin, että oma elämä on mahdollista rakentaa hyvän tavalla Hyvässä.

Tämän halusimme kertoa teille tämän sekavan ajanjakson pyörteissä eläessänne. Kaikesta selviätte yhdessä, kun luotatte omaan elämäänne ja yhteistyönne voimaan, sillä jokaisen elämä on arvokas ja jokaista teitä tarvitaan luomaan hyvä elämä jokaiselle. Olemme teidän jokaisen suojelevat ja auttavat enkelinne Taivaankaarelta. Olkaa siis Hyvät sillä hyviä olette jokainen.

Kiitos!

24_6_2Tätä kysyin: Mitä Venäjällä on tapahtumassa ja kuinka se vaikuttaa Venäjän kansaan sekä lähinaapureihin ja lisäksi minkälaiset vaikutukset kaikella tällä on Ukrainaan. Tämän sain vastaukseksi:

Pakottamalla ei viedä asioita eteenpäin

Pirjo hyvä, olette keskellä murrosta ja tämä Venäjällä tapahtunut on kuin katalysaattori ja nopeuttaa kaikkea sitä, mikä tapahtuu ja on jo käynnistänyt tapahtumat, jolle kaikki tämä on vain jatkumoa.

Ensimmäiseksi sanomme sinulle, että Venäjän nykyiset rajanaapurit saavat olla rauhassa, sillä Venäjällä ei ole voimavaroja, ei halua, eikä osaamista toimia niin, että se haluaisi aloittaa suurempaa sotaa esimerkiksi. Olette kaikki myös Natomaita ja jokainen teistä siellä maan päällä ymmärtää, että ei ole viisasta aloittaa enää kolmatta maailmansotaa. Myös ymmärrys siitä, että ydinaseita ei käytetä, on jokaisella vähänkin vastuullisella ihmisellä ja kaikilla heillä, joilla valtaa on, selvääkin selvemmin tiedossa ja ymmärryksessä, että ydinaseet tuhoisivat koko maapallonne ja levottomuudet leviäisivät kuin kulovalkea ympäri maapallon, eikä sellaista vastuuta kukaan halua itselleen ottaa.

Nyt juuri olette kuin veitsenterällä ja tulette näkemään, että monin paikoin valta tulee lähiaikoina, tulevien vuosien mukana vaihtumaan, sillä nyt on kaikenlaisen yksinvaltiuden ja diktatuurin aika loppumassa. Jokainen siellä maapallolla saa myös tiedotusvälineiden ja nettiyhteyksienne kautta reaaliaikaista tietoa, jolloin ymmärryksenne kasvaa, myös pahassa kuin hyvässäkin, eikä mitään voi enää toimia salassa, mikä on aikaisemmin ollut tapanne. Siis asiat tulevat paljastumaan ja näyttäytyvät sellaisina kuin ne ovat olleet ja ovat, eikä asioiden totuudellista luonnetta pysty enää salaamaan.

Siis maapallollanne tulee paljon muutoksia, eikä se ole paha asia. Sillä ymmärrätte myös, että sotanne saavat sellaiset mittasuhteet, jos niitä aloitatte, että on parempi jättää aseenne käyttämättömiksi. Olette nostaneet jo monet maat, omaa ja yhteistä valmiuttanne, että aseita teillä on kylliksi, sellaisiakin, joita emme teillä olisi suoneet olevan. Mutta annamme teille myös viisautta siitä, että niin sanotusti tulella ei pidä leikkiä, sillä silloin se johtaa arvaamattomiinkin tuloksiin. Eikä mikään tai kukaan pääse enää turvaan. Sillä nyt ei ole enää naamioita, vaan olette astumassa kohti totuutta. Joka myös oman ja yhteisen elämänne pelastaa ja muovaa myös jokaiselle ne mahdollisuudet, jolloin voitte elää turvassa.

 Opitte myös sen, että turha pelko ei auta ketään ja tulette näkemään kuinka ajatuksenne saavat ilmenemisen muodon nopeammin kuin edes huomaatte ja ymmärrätte, että omat ajatuksenne laittavat eri tapahtumia liikkeelle. Tämä tarkoittaa sitä, että tulette myös vastuullisimmiksi omista ajatuksistanne ja opitte varomaan sitä, että ette negatiivisia ajatuksia viljele, sillä kukaan ei halua elämäänsä ja yhteiseen elämään tarpeettomia hankaluuksia.

Siis olette monen monien muutosten keskellä ja itsekin hämmästytte sitä, miten nopeasti asiat tapahtuvat. Opitte myös yhdessä viemään asioitanne eteenpäin Hyvän tavalla ja ymmärrätte sen, että vain sillä tavalla saavutatte jokainen hyvää, ei vai itsellenne vaan jokaiselle. Tämä kaikki voi teitä aluksi hämmentää, mutta hyvin nopeasti huomaatte sen, että omilla ja yhteisillä ajatuksillanne on vaikutusta jokaiseen ja tämä tuo myös vastuun teille, niin omista ajatuksistanne kuin siitä, mitä yhteisöllisesti ajattelette. Opitte näkemään myös elämänne eri tavalla, sillä jokainen voi nähdä niitä monia mahdollisuuksia, joita on ja syntyy niin, että jokainen voi kehittää omaa elämäänsä niin kuin se hyvälle tuntuu. Huomaatte myös sen, että elätte yhteistä elämää, vaikkakin jokaisella on oma elämänsä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kaikki mahdollisuutenne on yhteistä ja näin kasvaa myös oma vastuunne. Olette myös etsimässä totuutta, joka selkeyttää elämäänne ja tulette totuutenne löytämään, kun tämä sekavakin vaihe omassa ja yhteisessä elämässänne alkaa olla ohi. Olette siis rakentamassa maailmaanne ja elämäänne maapallolla uudella tavalla, joka huomioi paremmin toisenne ja on oikeudenmukaisempi kuin tähän asti. Näin myös oma tyytyväisyytenne tulee kasvamaan ja vähitellen opitte arvostamaan erilaisia asioitanne niin, että ehditte myös toisistanne nauttia ja lastennekin kasvua seurata. Siis tasapainoisemmaksi muuttuu oma ja yhteinen elämänne vähitellen.

Siis mitään hätää ei ole teillä kenelläkään, vaikka juuri nyt mustat pilvet teidän elämäänne hetken varjostavat, mutta silti saatte rauhassanne elää. Levottomuuksia kyllä ilmenee, mutta ne tasoittuvat vähitellen. Jokainen ymmärtää myös sen, että toinen toistenne rajoja kunnioitatte, eikä ylivalta vie asioita eteenpäin. Rauha tuo myös ilon ja valon elämäänne, jolloin myös toisianne olette valmiit auttamaan ja tukemaan. Siis kohti valoisampaa ja oikeudenmukaisempaa maailmaa olette nyt kasvamassa, eikä teistä kukaan halua enää sotia. Sillä ymmärrätte jo sen, että sodat eivät tuo kenellekään mitään hyvää eikä sodissa ole koskaan voittajia, millä puolella sitten kukin sotaansa käy.

Olkaa siis rauhassanne, sillä rauha selkeyttä ja yksinkertaistaa elämäänne niin, että vihdoinkin voitte elämästänne jokainen nauttia. Sillä elämänne, on suurin lahjanne Luojaltanne, joka teillä on. Olemme auttavat ja suojelevat enkelinne Taivaankaarelta, jotka tätä viestiä teille toimme ahdistavana hetkenänne. Olkaa lujat ja luottakaa siihen, että mitään pahaa ei teille pääse tapahtumaan. Olkaa siis hyvät, sillä hyviä olette jokainen.

Kiitos!

Huominen on kuin uuden auringon nousu 2023

Pirjo hyvä, voit kertoa lukijoillesi, että tämä hetki on tärkeä teidän kaikkien elämässä, sillä siellä maapallollanne teette monia tärkeitä valintoja eri puolilla, jotka tulevat vaikuttamaan pitkälle omaan ja yhteiseen tulevaisuuteen. Elätte siis suuren murroksen aikaa, jossa vanhat arvot kyseenalaistetaan yhä voimakkaammin, kun aikaa kuluu eteenpäin. Sillä itsekin jo suurin joukoin ymmärrätte, että tapanne ovat vanhentuneet, eikä ihmisiä voi enää hallita valtaa käyttämällä ja pakottamalla, enää missään päin maapalloanne. Ihmisillä on paljon enemmän tietoa kuin aikaisempien sukupolvien aikana ja tieto kulkee myös lähes reaaliajassa kaikkialle. Ihmiset pystyvät myös suurelta osin ottamaan itsekina asioista selvää, jolloin auktoriteeteillä, joita ei aikaisemmin kyseenalaistettu, ole enää sitä valtaa, mikä niillä on aikaisemmin ollut.

Kaikki muutokset vievät kuitenkin vielä oman aikansa, sillä kertarytinällä eivät asiat muutu, vaikka muutoksen siemen on jo maapallollenne kylvetty. Siis vähitellen, asia kerrallaan nousee tarkasteltavaksenne, jolloin on mahdollisuus yhteistuumin asioihin vaikuttaa ja muuttaa niitä oikeudenmukaisemmiksi, jolloin ihmisten on myös helpompi muutoksia hyväksyä. Vähitellen alatte huomata sen, että elämänne alkaa rauhoittua sitä mukaa, mitä oikeudenmukaisemmin toimitte. Sillä enää ei ole vain harvojen mahdollista kahmia kaikkea hyvää ja jättää sitten suuri osa ihmisistä selviytymään miten sitten selviytyvät. Ne ajat alkavat olla takanapäin. Ihmiset ovat myös kasvaneet niin, että oikeudenmukaisuus voittaa yhä enemmän alaa ja huomaatte sen, että jokainen on tärkeä ja jokaisella on annettavaa myös toisille. Muistutamme myös siitä, että maailmankaikkeudenlakeja on myös se, että vain silloin voi itse saada, kun on itse valmis toisille antamaan heidän tarvitsemansa. Sillä antaminen ja saaminen tulevat olemaan tasapainossa ja huomaatte sen, kuinka jokaisen osuus yhteisessä elämässänne on tärkeä.

Pitkällä aikavälillä olette siis kulkemassa kohti oikeudenmukaisempaa elämää joka puolella maapalloanne. Ymmärrätte jo, että myös maapallonne ja luontonne hyvinvointi heijastuu suoraan teidän ihmisten hyvinvointiin. Tarvitsette myös toistenne tukea siinä muutosvaiheessa, kun ilmastonne muuttuu erilaiseksi kuin millainen se nyt juuri on kussakin paikassa. Tämä saa aikaiseksi myös sen, että ihmisten elinolosuhteet muuttuvat nopeammin ja rajummin, joka aiheuttaa myös voimakasta liikehdintää maapallolla ja vähitellen tulette siihen tilanteeseen, että jokainen voi vapaammin valita elinpaikkansa sieltä mistä voi elantonsa ansaita ja jossa voi tulevaisuuttaan rakentaa. Siis rajat eri maiden välillä löystyvät, sanomme sen näin, että ymmärrätte paremmin mitä tällä tarkoitamme. Siis ihmiset voivat vapaammin liikkua mutta ovat myös enemmän vastuussa itsestään ja omista toiminnoistaan. Yhteistyön merkitys tulee myös muuttumaan ja rahaa tulette käyttämään aivan eri tavalla kuin tänä päivänä. Raha menettää siis merkitystään.

Elätte silloin aikaa, jolloin omalla osaamisellanne on taas suurempi arvo ja olette valmiit jakamaan omaa osaamistanne yhteiseksi hyväksi, joka tuo kukoistusta jokaisen elämään. Silloin on myös työnne ja muu elämänne tasapainossa ja huomaatte sen, että ette elä enää työtänne varten, vaan että työ on väline elämällenne ja elätte muutakin elämää kuin työtänne. Ehditte toimia enemmän yhdessä, nauttia lastenne kasvusta, jota aikaa ette voi koskaan saada takaisin. Siis sanalla sanoen, elätte tyytyväisempinä elämäänne yhdessä ja erikseen. Kuitenkin jokaiselle riittää tarvitsemansa ja olette myös valmiit jakamaan omastanne.

Olette siis suuren muutoksen edessä, joka on jo alkanut, mutta etenee omalla painollaan. Tämä on myös tärkeää siksi, että tunnette vähitellen voimistuvanne ja huomaatte elämää ympärillänne, joka puolestaan tuo lisää tyytyväisyyttä elämäänne. Opitte arvostamaan luontoanne ja pitämään siitä myös huolen, sillä on korkea aika pysäyttää se kehitys, joka vuosikymmeniä on jatkunut ja jonka aikana olette esimerkiksi muovinne levittäneet joka paikkaan niin, että myös monet eläinlajit kärsivät siitä. Ymmärrätte sen vähitellen, että puhdas luonto kaikkialla on myös terve luonto rikkaampana kuin ennen. Ja se antaa myös teille itsellenne iloa ja monia mahdollisuuksia rikastuttaa omaa ja yhteistä elämäänne niin, että tyytyväisyys ja tasapaino lisääntyvät vähitellen teidän kaikkien keskuudessa niin, että olette enemmän se Luojan luoma olento, joksi teidät jokaiset on luotu. Siis tyytyväisyys omaa elämäänne kohtaan kasvaa ja samalla myös turhat stressit jäävät taakse. Sillä huomaatte, kuinka saatte voimaa ja iloa toisistanne, joka lisää teidän kaikkien tyytyväisyyttä ja oman ja yhteisen elämänne tasapainoa.

Tämän halusimme kertoa teille Taivaankaarelta ajankohtaisista asioista, joita kohti olette ensiaskeleitanne nyt jo ottamassa. Olkaa siis hyvät ja olkaa ihmisiksi ihmisille, niin kuin leikillisesti teille sanomme tarkoittaen sitä, että arvostakaa toisianne ja nauttikaa niin yhteisestä kuin omastakin elämästänne. Tässä siis terveisemme teille kaikille Taivaankaarelta, omilta auttavilta enkeleiltä, jotka tulimme kertomaan teille siitä, miten ja minne olette matkalla. Olkaa siis hyvät ja olkaa Hyvät!

Kiitos!

 

Taivaankaaren sanomat 10_2022

Pelko pois ja pelastamaan ihmiskuntaa yhdessä, sillä kaikki on mahdollista, jos niin itse valitsette

Pirjo hyvä, voit kertoa lukijoillesi, että mitään hätää teillä kellään ei ole, kun oman osuutenne teette niin hyvin kuin kukin osaatte. Sillä pahan valta riehuu nyt ja koittelee ihmisten rajoja. Elätte valtavan murroksen kourissa ja paha riehuu joka puolella, eivätkä valheet ole tuntemattomia, vaikka ovat niin räikeitä kuin valhe voi olla. Mietitte sitä jokainen, mihin tämä kaikki johtaa. Ei ole syytä vaipua voimattomuuteen, sillä itse voitte jokainen oman osuutenne kautta tehdä paljonkin.

Haluamme teille kertoa, että paremmin voisitte ymmärtää juuri tätä tilannetta, jossa elätte, että olette ihmiskuntana pyytäneet itse, jo tuhansia vuosi sitten, että voisitte kokea Hyvän vastakohdan. Siitä saivat omat vaikeutenne vähitellen vallan, sillä paha on ollut kanssanne ja vieraananne jo lukemattoman pitkät ajat saaden aina vain pahempia muotoja. Olemme kuitenkin olleet seuraamassa tilannetta kaikki nämä lukemattomat vuodet ja auttaneet ja siunanneet teitä niin, että pahanne pauloista olette pelastuneet ja voineet elämäänne jatkaa maapallollanne. Siis vähitellen alkoivat elämässänne sodat, toinen toisiaan seuraten, takerruitte myös itsekkyyteen ja ahneuteen sekä rahan valtaan, joka on tuonut epätasa- arvoa kaikkinensa elämäänne ja se harmonia, jossa aikanaan elitte, rikkoontui. Tässä hetkessä kuitenkin olette suurin joukoin heränneet toisianne puolustamaan silloin, kun jo näette, että vääryyden kohteeksi on maanne tai ihmisenne joutuneet. Teette hyvää työtä jo nyt monin tavoin, että yhä useammalla ihmisellä olisi paremmat elämisen mahdollisuudet ja voisitte jättää vähitellen kostonkierteenne ja erilaiset ahdistuksenne taaksenne.

Oma tahtonne on ylittämätön myös meille ja siksi kerrommekin sen, miten suuri merkitys on ajatuksillanne ja omalla tahdollanne, silloin kun puhtaalla sydämellänne haluatte kaikki rauhaa niin, että suurin osa ihmiskunnasta jo ymmärtää sen, että sodilla toinen toisensa perään ei saavuteta rauhaa ja hyvää elämää kaikille. Silloin voimme olla teitä auttamassa niin, että rauha on mahdollinen. Emme voi kuitenkaan tehdä teidän puolestanne asioita, vaan jokaisen on tehtävä oma osuutensa, ja sen voi tehdä ajattelemalla Hyvää niin itsestä kuin toisistaan, sillä Hyvä on pahan vastakohta ja ainoa, joka pystyy nujertamaan pahan. Siis rakastakaa toisianne ja rakastakaa aivan kaikkia, vaikka pahaa tekevätkin, sillä rakkauden voima sulattaa pahan ja jokainen voi oman osuutensa tehdä tässä oman halunsa mukaisesti. Sillä on valtava merkitys ja se nopeuttaa maapallonne elämän palautumista kuin raiteilleen, ettei ole enää pelkoa, kauhua, epävarmuutta ja sekasortoa.

Teidän joukossanne on myös enemmän enkeleitä kuin koskaan aikaisemmin auttamassa teitä löytämään Hyvä, johon jokaisen on mahdollista halutessaan kasvaa. Olemme antaneet teille myös enemmän tietoa kuin koskaan aikaisemmin Soile Raunion kanavoiman kirjasarjan kautta, johon olemme antaneet myös koulutukset. Nämä koulutukset olemme lupautuneet olemaan kanssanne niin, että yhdessä jokaisen halukkaan kanssa olemme teitä henkilökohtaisesti auttamassa omassa elämässänne ja arjessanne. Mitä useampi haluaa ja löytää Hyvän, sitä nopeammin elämän on myös ympärillänne mahdollisuus rauhoittua. Siis pelko pois elämästänne, sillä se on pahan keino pitää teitä kuin pihdeissään.

Teissä itsessänne, aivan jokaisessa, on valtava voima ja mahdollisuus kääntää elämänne, niin itsellenne kuin toisillennekin suotuisaksi. Mutta kun vapaamatkustajia ei ole tässä asiassa, joutuu jokainen tekemään oman osuutensa aivan itse. Apua on meiltä rajattomasti saatavissa, kun vain itse apuamme pyydätte. Siinä ei tarvita mitään ihmeellisyksiä, vain hiljennytte hetkeksi ja pyydätte oman korkeimman oppaan apua ja olette valmiit ottamaan avun vastaan, joka tulee kuitenkin usein erilaisessa muodossa kuin itse sitä odotatte. Olkaa siis avoimet ottamaan apumme vastaan, sillä myös meidän tahtomme on se, ettette omaa elämäänne vahingoita. Sillä jokainen elämä on erityinen lahja Jumalaltamme, olette sen sitten käyttäneet niin kuin kussakin elämässänne olette sen ymmärtäneet. Olette siis tässä hetkessä omien lukuisten elämienne summa ja elämähän on ikuista.

Ei ole siis syytä minkäänlaiseen pelkoon, mutta teitä jokaista tarvitaan auttamaan meitä täällä Maailmankaikkeudessa, jossa meitä auttajia on lukuisia juuri siksi, että voimme teitä auttaa kohti Hyvän elämää, jolloin elämä on kaunista ja nautittavaa jokaiselle. Olkaa siis rohkeita omissa valinnoissanne, sillä jokainen asia vaikuttaa toiseen ja oma ja yhteinen elämämme on kokonaisuus.

Tämän halusimme kertoa elämästänne tässä hetkessä, kun sekasorron keskellä elätte. Siis pelko pois ja yhdistäkää yhteinen tahtonne toivoen kaikkea parasta Hyvää aivan jokaiselle, niin kuin parasta ja oikein on.

Olemme teidän jokaisen omat korkeimmat oppaanne Taivaankaarelta, jotka olimme teille kertomassa tätä asiaa. Olette koko ajan sydämissämme ja olemme kaiken apumme valmiit lähettämään teille niiden lukuisten enkelten lisäksi, jotka jo nyt keskuudessanne elävät. Olkaa siis hyvät ja olkaa Hyvät!

Kiitos!

 

Kysyin meidän kaikkien korkeimmilta oppailta tietoa siitä mitä lähitulevaisuudessa tapahtuu Suomessa ja Eeuroopassa. Tämän sain vastauksiksi, olkaa Hyvät:

Taivaankaaren Sanomat 2022_8

Yksi on kaikki ja kaikki on yksi

Pirjo hyvä, voit kertoa lukijoillesi, että teillä ei ole mitään hätää, sillä elämänne Suomessa perustuu edelleen rehellisyyteen. Toki on myös niin, että kaikki eivät aina pysy totuudessa, mutta kun katsomme kansaanne koko kokonaisuudessaan, arvostatte edelleen rehellisyyttä, voitte luottaa toisiinne ja olette valmiit auttamaan toisianne silloin kun apuanne pyydetään. Olette oppineet elämään kuin kahden maailman välissä, vaikka teillä on oma tahtonne ja omat pyrkimyksenne, ette koskaan ole unohtaneet sitä, mikä on hyväksi omalle maallenne ja sen kehitykselle. Osaatte siis huomioida jokaisen ja huolehtia siitä, että kaikilla on apua saatavissa, jos on itse sitä valmis hakemaan. Siis huolehditte myös huono-osaisistanne, vaikka joskus teistä tuntuu sille, että ette tavoita juuri heitä, jotka eniten apua tarvitsisivat. Teidän maassanne jokaisella on oma tahtonsa ja se määrää sen, mitä itselleen haluaa tai on valmis vastaanottamaan. Mutta kaikesta huolimatta jokaisesta huolehditaan, jos oma halu on ottaa apua vastaan.

Teillä on myös kaikkea mitä tarvitsette ja olette kuin heränneet katsomaan elämäänne laajempana kokonaisuutena ja näette myös, miten tärkeää on luontoanne arvostaa, sillä luonnon hyvinvointi heijastuu suoraan omaan hyvinvointiinne. Olette alkaneet puhua myös siitä, miten tärkeää on lisätä maassanne omavaraisuutta, sillä maapallollanne on ilmennyt monenmoisia muutoksia ja olette nähneet myös sen, ettei ehkä olekaan viisasta ja hyvä keskittää toimintoja ja osaamisia harvojen käsiin. Näette nyt sen, että raha edellä ajatteleminen ei tuokaan parasta tulosta ja varmuutta elämään. Sillä elätte jo yhteisessä maapallossa ja näette, että on aika korjata vinoutumia, jotka ovat syntyneet vuosikymmenten ja jopa satojen aikana. Edelleen te elätte osin kuin siirtomaa-ajassa. Ei ole oikein eikä oikeutettua enää itse rikastua toisten kustannuksella sillä, mikä toisille kuuluu. Siis kauppasuhteitanne joudutte pohtimaan ja ottamaan kuin kunniaan taidot, joita olette aikaisemmin hallinneet ja osanneet. Tämä aika on näyttänyt teille, kuinka ennen niin yksinkertaiset ja toimivat asiat eivät sitä enää ole elämän mutkistuessa ympärillänne.

Elätte nyt kaikki yhdessä jo Euroopassanne kuin uutta etsikkoaikaa, joka antaa teille kaikille mahdollisuuden tarkastella elämäänne kuin uudesta näkökulmasta. Olette jo huomanneet, että monet tavoistanne ovat jo vanhentuneet ja olette etsimässä uutta ja uusia tapoja selvitä niin arjestanne kuin elämästänne. Työnne on jo muuttunut ja olette paraikaa muuttamassa työtapojanne terveempään suuntaan, sillä korona-aikanne opetti teille sen, että elämässä on muitakin arvoja kuin työ. Työ on välikappale helpottamaan elämäänne, mutta se ei voi vallata lähes kaikkea valveillaoloaikaanne, niin kuin se on aikaisemmin tehnyt. Näette nyt myös sen, että vaikka kuinka paljon raadoitte, ei se tuonut teille iloa eikä tyydytystä ja jopa vieraannutti teitä perheistänne, lapsistanne ja läheisitänne. Huomaatte nyt sen, että elämä on pääasiassa muualla kuin työssänne. Silti, vaikka vietätte enemmän aikaa läheistenne kanssa, saatte työssänne aikaiseksi vähitellen enemmän, ”myymättä itseänne” työllenne. Opitte olemaan vapaammin yhteistyössä ja huomaatte, kuinka paljon on annettavaa sillä, että osaamistanne itse kukin jaatte. Se synnyttää uusia ajatuksia ja ideoita ja huomaatte, kuinka inspiroitte toinen toisianne ja löydätte asioihinne ratkaisuja, joita ette aikaisemmin olisi osanneet edes kuvitella. Teillä on tapana sanoa, että ei niin paljon pahaa, ettei siinä olisi jotakin hyvää myös. Tämän pahan ymmärrätte kaikiksi niiksi muutoksiksi, joita olette nyt läpikäymässä. Näillä muutoksilla ei ole mitään tekemistä pahan kanssa, vaan kaikki vievät omaa ja yhteistä kehitystänne eteen ja ylöspäin ja huomaatte yhä vahvemmin sen, mitä rauha ja toisistanne huolehtiminen teille merkitsee.

Mitä sitten tulee Euroopan tilanteeseen, voimme kertoa teille, että yhteistyönne syvenee ja vähitellen opitte elämään kuin yhtenä perheenä kuitenkin niin, että toinen toisianne arvostatte ja kunnioitatte niin, että Hyvän tavalla opitte asioitanne jakamaan ja kehittämään, siis yhteisempää Eurooppaa kohti olette kulkemassa ja huomaatte jokainen, että huolimatta siitä, että yhteistä elämäänne rakennatte, on jokaisella kansalla ja maalla oma itsenäisyytensä ja omat erityispiirteenne, joita opitte käyttämään oikealla tavalla ”hyväksi” niin , ettei ketään sorreta ja jokainen maa pidetään mukana yhteisessä kehityksessä. Näin voitte luoda sen yhteisen maanosan, joka on ollut yhteisenä pyrkimyksenänne, jossa oikeus, vapaus ja tasa-arvo ihmisten välisissä suhteissa kehittyy. Teillä on yhdessä valtavat kehittymisen mahdollisuudet, vaikka jokainen maa on erillinen suuressa yhteisössänne. Siis mitään hätää teillä kenelläkään ei ole, sillä yhdessä kehitytte ja yhdessä kasvatte parhaiten niin, että jokaisella on jotakin ja yhdessä teillä on kaikki tarvitsemanne. Siis valoisin mielin voitte katsoa tulevaisuuteenne ja sitä kehittää yhteiseksi hyväksenne niin, että olette yhdessä valmiit auttamaan myös heitä, jotka heikoimmassa asemassa maapallollanne ovat.  Sillä vihdoin silmänne avautuu sille, että jokaisen hyvinvointi vaikuttaa jokaisen hyvinvointiin, siis yhdessä eteenpäin, yhtäkään unohtamatta olkoon mottonne tästä eteenpäin.

Olemme teidän jokaisen omat korkeimmat oppaanne, jotka toimme nämä terveisemme teille sinne Suomeen ja koko Eurooppaan. Pitäkää huoli toisistanne ja myös heistä, jotka apuanne tarvitsevat. Sillä vasta silloin kun ymmärrätte, ettei kukaan voi jäädä ilman tarvitsemaansa, kukoistaa onni teidän jokaisen luona ja ennen muuta sydämessä. Olkaa siis hyvät ja olkaa Hyvät!

Kiitos!

Hyvässä Hyvän tavalla,  kiitos!

 27.7.2022 Taivaankaaren Sanomat

Pienin askelin Hyvä tulee

Pirjo hyvä, voit kertoa lukijoillesi, että ei ole syytä pelätä mitään, sillä pelko saa teidät kuin voimattomiksi ja lamaantuneiksi. Siksi ei ole syytä antaa pelolle minkäänlaista jalansijaa. Sen sijaan ikään kuin terästäytykää hoitamaan itsenne kuntoon niin, että jaksatte oman elämänne kohdata kuin uudesta näkökulmasta.

 Olette kuulleet uskon ja luottamuksen säilyttämisestä ja vahvistamisesta. Tällä tarkoitamme ennen muuta sitä, että opitte luottamaan itseenne ja siten myös omaan elämäänne. Sillä jokaisella on ainutalaatuinen elämä, mitä ei ole kenelläkään toisella. Siksi voitte olla tyytyväisiä kaikkeen siihen, mikä omassa elämässänne on. Sillä vain teillä itsellänne on mahdollisuus totuudellisesti muuttaa elämänne suuntaa, jos katsotte sen suunnanmuutosta tarvitsevan. Sillä elämä on teidän ja vain teidän, ja kun itse olette oman purtenne peräsimessä, on teillä myös vastuu elämästänne, mutta myös oikeus vaikuttaa elämänne suuntaan ja sisältöön. Heittäkää turhat harhanne mielestänne ja miettikää mikä oikeasti on teille jokaiselle tärkeää. Kaikki tärkeä on ulottuvillanne, kun ette omaa elämäänne monimutkaista turhaan, sillä parhaat asiat ovat usein hyvin yksinkertaisia ja aivan ulottuvillanne. Katsokaa siis elämäänne tarkkaan ja miettikää mikä itsellenne on parasta niin, että se on samalla myös toisille parasta. Sillä vaikka oman elämänne peräsimessä olette, haluatte tai ette, niin vastuu on aina teidän, mutta ette myöskään pärjää tässä elämässänne yksin.

Kun katsotte ympärillenne, on jokaisella ihmisellä omassa ympäristössänne suuri merkitys myös teille ja omaan kehitykseenne, sillä ei ole sattumia, vaan jokainen teistä opettaa toisilleen asioita, joita itse olette tulleet tähän elämään oppimaan. Siis olkaa tarkkakin tarkempia ja nähkää se hyvä toisissanne, joka jokaisessa on. Opetelkaa kuuntelemaan itseänne ja luottamaan siihen, miten tunnette, onko se hyvä tunne, vai herättääkö se epäilyjä tiessä. Siis jokaiseen on kuin ”sisäänrakennettu ohjaus”, kun vain opitte kuuntelemaan sydäntänne ja sieluanne, jotka teitä ohjaavat. Olette huomanneet myös sen, että kun alatte epäröidä, mutkistuvat asianne sitä enemmän, mitä enemmän joudutte niitä veivaamaan saamatta tolkkua ajatuksistanne. Siis opetelkaa kuuntelemaan itseänne ja tulette huomaamaan jo piankin, kuinka elämänne alkaa selkeytyä pikkuhiljaa, jokaisen tekemänne muutoksen myötä. Hyvä ohjaa ihmistä niin, että jo saavutettu hyvä säilyy, eikä sitä tarvitse enää kuin uudestaan lunastaa. Siis kulkekaa tietoisesti kohti hyvää, sillä silloin elämänne on nautittavaa ja huomaatte, kuinka ilonne lisääntyy ja tyytyväisyytenne kasvaa omassa elämässänne. Sillä elämä on tarkoitettu nautittavaksi, joka ei tarkoita myöskään sitä, että täytyy rientää kuin ”kukasta kukkaan ” ja haalia kaikki aistillinen nautinto. Vaan sitä. että kun arki ja elämä, sekä ennen kaikkea ihmissuhteet sujuvat ja voi olla kukin oma itsensä, tulla hyväksytyksi sellaisena kuin kukin on ja  olla vaatimatta itseltään ja toisilta mahdottomia. Silloin on elämänne nautinto läsnä.

Olkaa siis valmiit kasvamaan myös ihmiskuntana ihmisiksi, jolloin ette tunne tarvetta toisianne sortaa tai hyväksikäyttää. Silloin voitte elää sovussa niin, että jokaisella on oma tilansa ja omat mahdollisuutensa valita elämänpiirinsä niin, että se antaa jokaiselle tarvitsemansa. Yhteistyöllänne voitte nopeuttaa kehitystänne, kun olette valmiit jakamaan osaamisenne kaikkien yhteiseksi hyväksi, jolloin eriarvoisuus vähenee ja hyvinvointi lisääntyy kaikkialla. Silloin maapallonne voimavarat ja moninaisuus voi myöskin lisääntyä köyhtymisen sijaan. Sillä maapallonne hyvinvointi on myös avain omaan hyvinvointiinne. Kaikki lähtee kehittymään kuitenkin jokaisesta itsestä, siis omasta kehityksestä, johon ei voi vaikuttaa kukaan muu kuin itse.

Siis toivotamme teille jokaiselle mielenkiintoista tutkimusmatkaa itseenne. olkaa avoimia sille, että ette anna harhoillenne enää valtaa, jotka ovat teitä niin pitkään piinanneet, tutkikaa itseänne ja ajatuksianne ja karsikaa turha pois ja olkaa valmiit pienin askelin kohentamaan omaa hyvinvointianne ja tyytyväisyyttänne elämäänne kohtaan. Näin tervehdimme teitä rakkaat ihmiset omien oppaittenne kanssa, jotka teitä ohjaamme omassa elämässänne, oman halunne mukaisesti. Okaa siis hyvät ja olkaa Hyvät!

Kiitos!

 

Pyydän vielä otsikon vastaanottamalleni, hyvässä hyvän tavalla, kiitos!

Pirjo rakas, Pienin askelin Hyvä tulee

 

27.7.2022 Taivaankaaren Sanomat

Pienin askelin Hyvä tulee

Pirjo hyvä, voit kertoa lukijoillesi, että ei ole syytä pelätä mitään, sillä pelko saa teidät kuin voimattomiksi ja lamaantuneiksi. Siksi ei ole syytä antaa pelolle minkäänlaista jalansijaa. Sen sijaan ikään kuin terästäytykää hoitamaan itsenne kuntoon niin, että jaksatte oman elämänne kohdata kuin uudesta näkökulmasta.

 Olette kuulleet uskon ja luottamuksen säilyttämisestä ja vahvistamisesta. Tällä tarkoitamme ennen muuta sitä, että opitte luottamaan itseenne ja siten myös omaan elämäänne. Sillä jokaisella on ainutalaatuinen elämä, mitä ei ole kenelläkään toisella. Siksi voitte olla tyytyväisiä kaikkeen siihen, mikä omassa elämässänne on. Sillä vain teillä itsellänne on mahdollisuus totuudellisesti muuttaa elämänne suuntaa, jos katsotte sen suunnanmuutosta tarvitsevan. Sillä elämä on teidän ja vain teidän, ja kun itse olette oman purtenne peräsimessä, on teillä myös vastuu elämästänne, mutta myös oikeus vaikuttaa elämänne suuntaan ja sisältöön. Heittäkää turhat harhanne mielestänne ja miettikää mikä oikeasti on teille jokaiselle tärkeää. Kaikki tärkeä on ulottuvillanne, kun ette omaa elämäänne monimutkaista turhaan, sillä parhaat asiat ovat usein hyvin yksinkertaisia ja aivan ulottuvillanne. Katsokaa siis elämäänne tarkkaan ja miettikää mikä itsellenne on parasta niin, että se on samalla myös toisille parasta. Sillä vaikka oman elämänne peräsimessä olette, haluatte tai ette, niin vastuu on aina teidän, mutta ette myöskään pärjää tässä elämässänne yksin.

Kun katsotte ympärillenne, on jokaisella ihmisellä omassa ympäristössänne suuri merkitys myös teille ja omaan kehitykseenne, sillä ei ole sattumia, vaan jokainen teistä opettaa toisilleen asioita, joita itse olette tulleet tähän elämään oppimaan. Siis olkaa tarkkakin tarkempia ja nähkää se hyvä toisissanne, joka jokaisessa on. Opetelkaa kuuntelemaan itseänne ja luottamaan siihen, miten tunnette, onko se hyvä tunne, vai herättääkö se epäilyjä tiessä. Siis jokaiseen on kuin ”sisäänrakennettu ohjaus”, kun vain opitte kuuntelemaan sydäntänne ja sieluanne, jotka teitä ohjaavat. Olette huomanneet myös sen, että kun alatte epäröidä, mutkistuvat asianne sitä enemmän, mitä enemmän joudutte niitä veivaamaan saamatta tolkkua ajatuksistanne. Siis opetelkaa kuuntelemaan itseänne ja tulette huomaamaan jo piankin, kuinka elämänne alkaa selkeytyä pikkuhiljaa, jokaisen tekemänne muutoksen myötä. Hyvä ohjaa ihmistä niin, että jo saavutettu hyvä säilyy, eikä sitä tarvitse enää kuin uudestaan lunastaa. Siis kulkekaa tietoisesti kohti hyvää, sillä silloin elämänne on nautittavaa ja huomaatte, kuinka ilonne lisääntyy ja tyytyväisyytenne kasvaa omassa elämässänne. Sillä elämä on tarkoitettu nautittavaksi, joka ei tarkoita myöskään sitä, että täytyy rientää kuin ”kukasta kukkaan ” ja haalia kaikki aistillinen nautinto. Vaan sitä. että kun arki ja elämä, sekä ennen kaikkea ihmissuhteet sujuvat ja voi olla kukin oma itsensä, tulla hyväksytyksi sellaisena kuin kukin on ja  olla vaatimatta itseltään ja toisilta mahdottomia. Silloin on elämänne nautinto läsnä.

Olkaa siis valmiit kasvamaan myös ihmiskuntana ihmisiksi, jolloin ette tunne tarvetta toisianne sortaa tai hyväksikäyttää. Silloin voitte elää sovussa niin, että jokaisella on oma tilansa ja omat mahdollisuutensa valita elämänpiirinsä niin, että se antaa jokaiselle tarvitsemansa. Yhteistyöllänne voitte nopeuttaa kehitystänne, kun olette valmiit jakamaan osaamisenne kaikkien yhteiseksi hyväksi, jolloin eriarvoisuus vähenee ja hyvinvointi lisääntyy kaikkialla. Silloin maapallonne voimavarat ja moninaisuus voi myöskin lisääntyä köyhtymisen sijaan. Sillä maapallonne hyvinvointi on myös avain omaan hyvinvointiinne. Kaikki lähtee kehittymään kuitenkin jokaisesta itsestä, siis omasta kehityksestä, johon ei voi vaikuttaa kukaan muu kuin itse.

Siis toivotamme teille jokaiselle mielenkiintoista tutkimusmatkaa itseenne. olkaa avoimia sille, että ette anna harhoillenne enää valtaa, jotka ovat teitä niin pitkään piinanneet, tutkikaa itseänne ja ajatuksianne ja karsikaa turha pois ja olkaa valmiit pienin askelin kohentamaan omaa hyvinvointianne ja tyytyväisyyttänne elämäänne kohtaan. Näin tervehdimme teitä rakkaat ihmiset omien oppaittenne kanssa, jotka teitä ohjaamme omassa elämässänne, oman halunne mukaisesti. Okaa siis hyvät ja olkaa Hyvät!

Kiitos!

 

Pyydän vielä otsikon vastaanottamalleni, hyvässä hyvän tavalla, kiitos!

Pirjo rakas, Pienin askelin Hyvä tulee

Pyysin yhteyttä maapallon ihmisten omiin korkeimpiin oppaisiin ja heiltä ohjeita ja neuvoja tämän hetkemme elämään maapallollamme.

Taivaankaaren Sanomat _ 6_29_2022

Huominen tuo Hyvän tullessaan

Pirjo hyvä, voit kertoa lukijoillesi, että teistä jokaisesta pidämme huolen niin kuin olette valmiit apumme vastaanottamaan. Elätte nyt vaikeita ja raskaitakin aikoja siellä maapallolla, sillä niin paljon on muutoksia elämässänne ja olette uusimassa vanhoja sopimuksianne niin, että ne ovat oikeudenmukaisempia kaikille ja jokaiselle. Sillä monet vielä voimassa olevat sopimuksenne ovat todella jo vanhentuneita. Sillä oma kehityksenne on mennyt eteenpäin niin, että itsekin ymmärrätte, etteivät ne kaikilta osin ole enää sellaisia, että niiden kanssa haluaisitte kaupankäyntiänne jatkaa. Olette heränneet siihen, että oikeudenmukaisuus pitäisi vallita kaikkialla, jolloin maapallonne elämä vähitellen rauhoittuu. Oman ajattelunne muutokset myönteisemmiksi toisianne kohtaan tuo paljon muutakin hyvää tullessaan. Sillä olette ymmärtämässä myös sen, että todella elätte yhteisessä maapallossanne ja että maapallonne hyvinvointi heijastuu suoraan omaan hyvinvointiinne.

Siis mitä puhtaammaksi ilmanne saatte muutettua toimenpiteillänne, jotka teillä on jo tiedossanne, mutta vaativat vielä paljon lisää toteuttamistanne, saa aikaiseksi sen, että kun puhdasta ilmaa hengitätte, voitte myös paremmin. Sillä monet sairautenne voitte jättää myös unholaan, jotka ovat johtuneet ilmanne epäpuhtauksista. Toinen tärkeä asia, jonka eteen olette alkaneet jo toimiakin, on luonnon monimuotoisuuden ja tasapainon palauttaminen. Alatte ymmärtää myös sen, että mitä rikkaampi luonto teillä on sen rikkaampaa ja parempilaatuista on myös ravintonne, joka heijastuu myös suoraan omaan hyvinvointiinne. Siis maaperän puhtaus, eläinlajien tasapaino ja vesienne kirkkaus luovat teille taas terveen elämän puitteet, joita opitte vähitellen ensin arvostamaan ja sitten vaalimaan, kun ymmärrätte sen, miten kaikki vaikuttaa koko kokonaisuuteen, jonka muodostaa oma maapallonne.

Tasapainoon kuuluu myös se, että opitte tulemaan vähemmällä toimeen. Ei ole enää tarpeen kasvattaa aina vain enemmän ja enemmän voittojanne, vaan siirrytte vähitellen siihen, että jokaiselle on tarpeeksi niin, että tarvitsemansa saa. Kun yhteinen hyvinvointinne on tasapainossa, huomaatte, että myös vähemmän on enemmän. Sillä teillä jää aikaa myös toisistanne pitää huolta paremmin ja opitte arvostamaan myös ihmissuhteitanne. Opitte myös sen, että ihmisen ulkonäöllä ei ole merkitystä silloin kun katsoo toistensa sydämeen. Sillä siellä asuu hyvyys, joka paistaa myös koko olemukseen ja niin opitte vähitellen luottamaan myös toisiinne. Kun luottamuksenne on syntynyt, olette valmiimpia myös yhteistyöhön niin, että oman osaamanne jaatte, jolloin syntyy paljon uutta arvokasta, jota voidaan käyttää jokaisen hyödyksi.

Kun elämänne rauhoittuu, näette myös sotienne mielettömyyden, joita tälläkin hetkellä ympärillänne on vielä, mutta joihin voitte itse vaikuttaa jo ajatuksennekin voimalla siten, että sydämestänne toivotte kaikkea hyvää aivan jokaiselle. Sillä hyvyydessä asustaa rakkaus ja vain rakkaus pystyy murentamaan pahuuden. Tämä tarkoittaa myös sitä, että ette tosianne tuomitse, vaan totuudellisesti haluatte rauhaa kaikkialle ja jokaiselle, jolloin me kuulemme ja näemme oman vilpittömän tahtonne, ja tiedätte sen, että oma tahtonne on ohittamaton meille. Kun yli puolet maapallon ihmisitä ilmaisee myös sen, etteivät enää sotia halua, saatte myös sotanne lopettaa ja ymmärrätte sen, ettei sotanne ole tuonut mitään hyvää toisillenne, vaan suurta kärsimystä kaikille. Siis alatte nähdä myös elämänne arvon ja sen, että kaikki elämä on arvokasta. Samalla huomaatte myös vähitellen sen, että kun ette tarvitse kaikkea varusteluanne enää sotiinne, jää teille mahdollisuus kohentaa toistenne elinolosuhteita niin, että jokaiselle riittää tarvittava. Siis oma hyvinvointinne lisääntyy vähitellen ja huomaatte sen, kuinka toistenne kanssa opitte työskentelemään ja saatte aivan uudenlaisia toimintatapoja helpottamaan omaa elämäänne.

Kommunikointinne tulee myös helpommaksi ja olette jo nyt kehittäneet sellaisia menetelmiä, että toisianne voitte paremmin ymmärtää huolimatta siitä, mitä kieltä kukin puhuu. Tämä tulee myös kasvamaan ja kehittymään sekä lisäämään paljon kanssakäymistänne sekä ymmärrystänne, niin että opitte toinen toisianne arvostamaan ja hyväksymään erilaisuutenne rikkautena.

Siis mitään hätää teillä ei ole maapallollanne, vaikka jouduttekin tekemään töitä jokainen oman ja yhteisen hyvinvointinne eteen. Mutta samalla huomaatte kuinka kaikki tämä yhteinen toimintanne ja osaamisenne jakaminen rikastuttaa ja rauhoittaa elämäänne. Elämää itseään opitte myös arvostamaan ja vaalimaan aivan uudella tavalla ja vähitellen elämänkaikkeuden lait selviävät teille ja tulette saamaan myös uutta tietoa omasta ja yhteisestä elämästämme. Mielenkiinnolla odotamme sitä, miten otatte vastaan nämä uudet asiat, jotka jo teitä kuin kynnyksellänne odottaa.

Olemme teidän jokaisen omat korkeimmat oppaanne Maailmankaikkeudesta, jotka kerroimme teille omasta ja yhteisestä elämästämme ja siitä, mikä on kohta jo totta ja toteutunutta.

Kiitos!

 

Taivaankaaren Sanomat 24.5.2022

Pyysin omia korkeimpia oppaitamme kertomaan miten oma ja yhteinen elämämme sujuu parhaalla mahdollisella Hyvän tavalla tästä hetkestä eteenpäin. Tämän sain vastaukseksi.

Ajat tulevat muuttumaan oman kehityksenne muuttuessa

Pirjo hyvä, voit kertoa heille, jotka lähelläsi ja kauempanakin ovat, että teillä ei ole ihmiskuntana mitään hätää, vaikkakin koette elävänne epävarmoja aikoja, sillä uutisenne kertovat ahkerasti kaikesta siitä mitä voisi tapahtua vielä sen lisäksi mitä on tapahtumassa. Tämä saa teistä hyvin monet huolestumaan, mutta haluamme sanoa teille, että olemme teidän kanssanne jokainen hetki ja autamme teitä niin, että mahdollisimman pienillä vahingoilla tulette asioistanne selviämään. Ymmärrätte kyllä, että elätte jo hyvin erikoista aikaa, joka koettelee teitä jokaista omalla tavallaan. Mutta kun tarkastelette asioita tarkemmin, huomaatte myös sen, miten tämä aika on teitä yhdistänyt ja avannut myös sydämiänne myötäelämään ja vastaanottamaan heitä, jotka ahdingossa ja sodan jaloissa elävät. Siis kansoina teistä on tullut yhtenäisempiä ja olette oppineet ajattelemaan myös sitä mikä on parasta toisille, ei siis vain parasta itselle tai heille, jotka kanssanne elävät. Siis pystytte kokemaan myötätuntoa ja näkemään toistenne hädän. Siksi olette olleet jo valmiita toisianne auttamaan monin eri tavoin ja jakamaan toistenne tuskaa sillä tavoin. Olette oppineet pitämään toisistanne huolta niin, että jokaiselle riittää se välttämättömyys, jota ilman on vaikea kenen tahansa elää.

Joudutte vielä harjoittelemaan toisistanne huolehtimista, sillä ilmastomuutoksenne on edennyt niin, että huomaatte jo sen seurauksia. Tämä sota, joka Euroopassanne nyt vieläkin riehuu, auttaa teitä myös nopeammin kehittämään uusiutuvia energioita niin, ettette enää luontoanne tuhoa niin kuin olette huoletta tehneet jo vuosikymmentenne ja pidemmänkin ajan. Siis luontonne alkaa voida paremmin ja myös saatte vähitellen parempaa ilmaa hengittääksenne, sillä puhdas ilma on myös perusta terveydellenne. Siis erilaisia tilanteita joudutte vielä läpikäymään, mutta kaikesta selviätte voittajina. Olemme kanssanne kehittämässä uusia tapoja toisistanne huolehtia niin, että ravintoa opitte kaikkialla uudella tavalla kehittämään. Ette tarvitse enää niin paljoa viljelysmaatanne, kun opitte käyttämään ne mahdollisuudet, jotka jo nyt luonto tarjoaa, mutta olette katsoneet vielä mahdollisuuksianne yksipuolisesti niin, että olette myös luontoanne köyhdyttäneet. Nyt jo näette sen, miten kaikki vaikuttaa kaikkeen ja jokainen esimerkiksi eläinlaji, on tärkeä ja kaikella on tarkoitus, että koko kokonaisuus toimiin hyvin, ehjästi ja luontoa kunnioittaen ja säästäen. Siis olette oppimassa sen, että ”minun tarpeet” eivät ole enää etusijalla, vaan kaikkien tarpeet ovat yhtä tärkeitä.

Huomaatte myös sen, ettei ole mitään tarvetta omistaa itse kaikkea, enemmän ja enemmän ja suurempaa ja suurempaa. Olette eläneet jatkuvan kasvun harhassa, josta osaatte vähitellen luopua ja huomaatte kuin helpotuksen omassa olossanne, sillä vähemmän on parempaa ja kaiken minkä omistatte, vaatii teiltä myös paljon huomiota ja työtä. Voitte siis pärjätä paljon vähemmällä ja nauttia elämästänne enemmän. Tämä pitkään jatkunut pandemiakausi on opettanut teille paljon uutta, aivan työtavoistanne lähtien ja olette oppineet laittamaan asioita uudella tavalla tärkeysjärjestykseen. Ihmissuhteitanne teillä on aikaa paremmin hoitaa ja huomaatte, että olette silloin tyytyväisempiä. Samalla jaatte luontevasti sitä, mitä itse osaatte ja opitte toisiltanne paljon uutta. Näin oma ja yhteinen kehityksenne pääsee kukoistamaan vähitellen, kun ette enää tietojanne pihtaa, vaan annatte kuin uutta inspiraatiota toisillenne ja luotte yhdessä uutta ja erilaista ajattelua ja sen tuloksena aina vain paremmaksi kehittyvää elämäänne. Siis kaikki mahdollisuudet teillä on eheyttää elämänne niin, että olette tyytyväisiä ja osaatte elämästänne nauttia. Sillä elämänne on suurin ja arvokkain lahjanne, joka teillä on.

Siis jaatte aikanne eri tavoin ja jaatte myös tietonne toistenne hyväksi, jolloin itsekin hyödytte tästä kaikesta monin kerroin ja koette iloa siitä, että saatte olla kehityksessä mukana, huolimatta missä asutte. Sillä tekniikkanne menee aimoaskelin eteenpäin ja mahdollistaa teille sekä vapautta ja työn tekoa eri tavoin kuin mihin olette tottuneet. Siis elämänne tulee monipuolistumaan ja voitte monin tavoin elämästänne nauttia sekä yksin, että yhdessä toistenne kanssa. Tämä panee myös arvomaailmanne toiseen järjestykseen ja tutkimuksenne tuo uutta ja odottamatonta tietoa teille ja siten myös muutosta aivan uuteen suuntaan elämässänne. Huomaatte myös sen, että teillä jokaisella on vastuu omista valinnoistanne ettekä voi enää vastuustanne luistaa. Sillä elämä tulee läpinäkyvämmäksi ja alatte huomata myös ajatustenne vaikutuksen, sillä ajatuksillanne olette jo nyt luoneet elämäänne, mutta ette ole sitä vielä huomanneet. Mutta kun aika nopeutuu, huomaatte sen, kuinka ajatuksenne toteutuminen nopeutuu. Näin tulette myös tarkemmiksi omien ajatustenne suhteen, sillä ettehän halua vain kaaosta elämäänne. Siis opitte rauhoittamaan ajatuksianne, kun opitte sen voiman ja nopeuden tuntemaan.

Siis mielenkiitoisia aikoja elätte ja kaikesta kyllä selviätte. Olemme rinnallanne ja kanssanne vain oman pyyntönne päässä. Eikä siihenkään mene enää kauaa, kun ymmärrätte, että yhteistä elämää elämme. Olemme siis teidän jokaisen omat korkeimmat oppaanne, jotka verellänne olemme jo lähes mittaamattoman ajan kulkeneet, mutta meistä tulette vasta vähitellen tietoisiksi, jolloin huomaatte miten todellinen ja totuudellinen yhteistyömme voi alkaa oman halunne mukaisesti. Olaa siis hyvät ja olkaa Hyvät!

kiitos!

 

 

Kysyin maailmankaikkeuden auttajaenkeleiltä miten ihmisonä voisimme olla auttamass yhteisen elämämme kehittymistä parrempaan suuntaan tässä tilanteessa. Tämän sain vastaukseksi:

Taivaankaaren sanomat 21_4_22

Viekää rauhaa eteenpäin, sillä sillä saavutatte enemmän kuin voitte vielä ymmärtää

Pirjo hyvä, voit keroa lukijoillesi ja heille, jotka kosketuksissa sinuun elävät, että jokainen voitte olla omassa hyvän rauhassa niin, ettei mitään pahaa teille tapahdu, vaikka elämä ympärillänne on levotonta ja tulee kestämään vielä jonkin aikaa eteenpäin. Siis ei ole syytä hätääntyä tai antaa pelolle valtaa. Sillä omilla ajatuksillanne on suuri voima vetää sitä puoleenne, mitä ajattelette. Siis ajatelkaa rauhaa itsellenne ja jokaiselle kanssaihmisellenne, sillä se vahvistaa rauhaa, kun teistä tarpeeksi monet ottavat kuin sydämensä asiaksi alkaa välittää rauhaa. Ei siinä muuta tarvita kuin istua hetkeksi alas ja rauhoittaa mielensä vaikka kolmella syvällä edestakaisella hengityksellä ja keskittyä hetkeksi ajattelemaan rauhaa aivan jokaiselle, kaikkialle niin, että jokaisella on parhaat mahdollisuudet omaa elämäänsä elää. Se jo rauhoittaa maapalloanne, kun kaikkialla vähitellen oman rauhanne puolesta hiljennytte vain hetkeksikin. Sillä tiedätte kyllä sen, että oma tahtonne on ylittämätön. Miksi ette sitten hyvää toivottaisi toisillenne rauhattomassa maailmassanne silloin, kun voitte hyvää viedä eteenpäin aivan jokainen. Eikä se vaadi rahaa eikä mitään erityistä, vain pieni hetki mielensä hiljentää ja sydämestään toivottaa kaikkea hyvää aivan jokaiselle, kaikkialle.

Monet teistä ajattelevat vielä, että eivät voi pahantekijöille tai heille, joita itse pitää syyllisinä, toivottaa mitään hyvää. Mutta he ovat juuri niitä henkilöitä, jotka tarvitsevatkin eniten hyvän ajatuksia. Sillä pahaa ei pysty poistamaan kuin rakkauden avulla. Silloin kun hyvänne jaatte jokaiselle erottelematta, silloin viette hyvää erottelematta myös kaikkialle, jolloin pahan voima heikkenee. Siis rakkautta, rakkautta, rakkautta kaikkialle ja jokaiselle! Sillä pystytte pikkuhiljaa kääntämään sen kehityksen suunnan, jota olette jo niin pitkään kulkeneet.

Olette jo monin paikoin maapallollanne päässeet kokemaan myös sen, miten hyvälle se tuntuu, kun elämä on rauhallista ja turvallista, vaikkakin lyhyempiä aikoja, mutta jokaisella on kaipuu saada elää rauhassa ja rakentaa elämäänsä sellaiseksi, että se tuntuu hyvälle ja turvatulle.

Siis sitä teiltä jokaiselta pyydämme nyt, että antakaa pieni hetki itsellenne päivittäin ja lähettäkää kaikille rauhaa ja kaikkea parasta hyvää, sillä saatte aikaiseksi enemmän kuin voitte edes uskoa. Tämä on asia, jonka jätämme nyt sydämiinne tästä hetkestänne eteenpäin. Olkaa siis itsekin rauhassa ja olkaa turvassa, sillä olette jokainen rakastettuja. Olemme teidän jokaisen korkeimmat oppaanne suuren auttajajoukkonne kanssa täältä Taivaankaarelta. Olkaa siis hyvät jokainen, niin kuin jokainen olette hyviä!

Kiitos!

_______

 

Ukrainan sodan jatkuessa jo kuukauden kysyin maailmankaikkeuden Auttajaenkeleiltä mitä juuri nyt on tapahtumassa Euroopassa ja miten voimme parhaalla Hyvän tavallaviedä asioita eteenpäin, kiitos!

 

Taivaankaaren Sanomat 3_2022

24.3.2022 Muutoksessa jossa elätte vie teitä kohti uutta toivoa ja elämää

Pirjo hyvä, voit kertoa lukijoillesi, jonka jokainen jo tietää, että olette oman elämänne taitoskohdassa jokainen, sillä jokainen teistä joutuu valitsemaan puolensa, onko valmis kulkemaan Hyvän tietä eteen ja ylöspäin tai sitten ei. Olette jokainen kyllästyneet valheisiin ja kaikenlaiseen juonitteluun, jota elämänne on juuri nyt täynnä. Tiedätte, että monenlaista informaatiota on liikkeellä ja on joskus vaikea erottaa totuutta valheesta, sillä niin monin tavoin näistä asioista nyt kuulette puhuttavan. Näemme myös ahdistuksen, joka vaivaa useaa teistä. Se on aivan ymmärrettävää, sillä niin monenlaisissa elämäntilanteissa elätte itse kukin.

Se on tosiasia, että sota on tullut teitä Euroopassanne lähemmäksi kuin koskaan aikaisemmin elinaikananne. Sillä he, jotka ovat aikoinaan sodan jalkoihin syntyneet eivät voi muodostaa selvää kuvaa siitä, mitä aikanaan kokivat, ainoastaan sen ilmapiirin, jossa sitten elivät ja kasvoivat. Sillä sodat ovat niin julmia ja ahdistavia, että ne vaikuttavat ihmisiin vielä pitkään loputtuaankin. Siis tietyllä tavalla monet teistä vanhemmista ovat kokeneet sen ilmapiirin, joka oli sotanne synnyttämä, kaikki ne syvät traumat, jotka isänne ja äitinne olivat kokeneet. Sillä vasta vuosikymmenten jälkeen edes yleinen ilmapiiri vapautui vähitellen sotanne vaikutuksista, joita Suomessa kävitte, ja jonka jälkeen maanne rakensitte kuin uudelleen.

Nyt on vastaavanlainen tilanne Ukrainassa ja jokainen ymmärtää sen avun määrän ja erilaisen vaihtelevan laadun, mitä sodan jaloista pakenevat tarvitsevat, että pääsevät sitten omaa maataan taas uudelleen rakentamaan tai sitten jatkamaan elämäänsä siellä mistä ovat rauhaa ja tasapainoa tulleet hakemaan.

Tämä sota on osoittanut jokaiselle sen, että vuosikymmeniä kestänyt kehitys on nopeutunut niin, että Euroopassa olette yhtenäisempiä ja samanmielisempiä kuin koskaan ennen. Siis olette oppineet toimimaan yhdessä ja kantamaan vastuun yhdessä asioista, jotka ovat eteenne auenneet. Auttamisenhalunne on ollut valtavaa ja korvaamatonta ja olette vilpittömästi olleet kukin antamassa omastanne sen, minkä kukin on kokenut tärkeäksi ja tarpeelliseksi, sillä pakolaisten määrä on juuri nyt valtava ja yhdessä löydätte myös parhaat tavat viedä asioita otollisesti eteen ja ylöspäin. Olette olleet valmiit avaamaan jopa kotinne hätää tarvitseville ja löytäneet myös luovia ratkaisuja siihen, miten tänne tulijat pääsevät mahdollisimman hyvin oman elämänsä alkuun. Sillä se, että voi alusta asti olla osana yhteiskuntaanne on myös parantavaa heille, jotka ovat kokeneet paljon pelkoa ja ahdistusta myös omaistensa puolesta. Tätä hädänalaisten ihmisten auttamista olitte joutuneet opettelemaan jo kerran aikaisemmin viime vuosienne aikana, joka poikkesi laajasti siitä, miten oman maanne pakolaiset otitte vastaan, kun maanne oli vielä sodassa.

Mitä sitten Venäjän ja Ukrainan väliseen sotaan ja mahdolliseen rauhaan tässä hetkessä tulee, menee vielä jonkin aikaa, kun asiat alkavat selkiytyä, sillä valhe ei halua irrottaa otettaan vaan kasvattaa omia kuvioitaan niin, ettei enää voi olla kenellekään uskottavaa se mitä tarinoissaan kertovat. Sillä ei ihmiset ole enää tyhmiä niin, etteivät itse löytäisi tietoa ja pystyisi vetämään johtopäätöksiä siitä mitä saavat tietoonsa. Pelko vallitsee vielä vahvana Venäjällä ja jokainen on nähnyt sen, miten viattomia ihmisiä kohdellaan jo vaikkapa rauhanomaisissa mielenosoituksissa, sillä mitään vastustusta tai erimielisyyttä ei naapurissanne suvaita. Siksi ihmiset ovat kuin uskovinaan kuulemansa, että voivat myös läheisiään siten suojata. Mutta maailmankaikkeuden laki on se, että totuus voittaa aina valheen, vaikka valheella on tapana kasvaa, kunnes se on niin mahdotonta, että se muuttuu läpinäkyväksi ja paljastuu valheeksi. Ei ole olemassa vähemmän tai enemmän valhetta, mustaa tai valkoista, on vain totuus ja on vain valhe. Valhe sokaisee, kunnes se sortuu omaan mahdottomuuteensa.

Siis tämä vaikea aika, jota nyt elätte lähellänne ei ole ikuista, vaan silläkin on oma loppunsa. Olette opetelleet pitämään toisistanne huolta kaikilla elämän osa-alueilla, ja se on ollut ja on edelleen suurin oppiläksynne myös siellä missä elätte rauhassa. Ymmärrätte ja näette selkeästi sen, kuinka eri asiat nivoutuvat kuin yhteen ja kuinka jokainen asia vaikuttaa myös koko kokonaisuuteen. Sillä ei ole erillisiä asioita enää, vaan on enenevässä määrin yhteisiä asioita, ja että elämä sujuu siitä huolimatta. Opettelette tekemään yhteisiä päätöksiä niin, että ne ovat parhaat itsellenne mutta myös parhaat aivan jokaiselle. Ei ole enää mahdollista sulkea ihmisiä ulkopuolelle, vaan huomaatte kuinka paljon ja voimaa saatte siitä, kun opitte jakamaan itseltänne, niin osaamanne kuin sen mikä itsellenne on tarpeettomaksi käynyttä.

Tämä ajanjakso opettaa teitä myös huolehtimaan luonnostanne sitä kautta, että huomaatte itsekin, ettette tarvitse kaikkea enemmän ja enemmän niin kuin olette tähän asti tottuneet elämään. Siis monesti vähemmän on enemmän. Ja näin erilaisten muutosten kautta elämänne kulkee eteen- ja ylöspäin, eikä se ole huono asia, vaan päinvastoin hyvä aivan jokaiselle. Opitte arvostamaan asioita, jotka olette aikaisemmin sivuuttaneet ja näin löydätte kuin uuden, vapaamman elämäntavan, jossa teillä jokaisella on paremmat mahdollisuudet päättää omista ja yhteisistä asioistanne. Silloin myös opitte nauttimaan elämästänne ja huomaatte, kuinka tärkeitä olette jokainen toinen toisillenne, sillä kaiken muun voi korvata mutta ei koskaan yhtäkään teistä. Siis monenlaisten muutosten edessä ja keskellä elätte. Mutta siinä ei ole mitään pelättävää, sillä huomaatte vähitellen sen, mitä elämä todellisuudessaan on. Sillä jokainen teistä on tärkeä, eikä kenenkään tarvitse elää puutteessa, kun toisillenne olette oppimanne valmiit jakamaan ja omastanne antamaan. Näin olette uuden, paremman elämänne kynnyksellä. Olkaa rohkeita ja jättäkää pelko pois, on turha pelätä asioita varmuuden vuoksi, asioita, jotka useimmiten eivät toteudu. Pelko rasittaa ja väsyttää teitä, sekä sumentaa ajatuksianne sekä lamauttaa pahimmassa tapauksessa. Uskokaa huomiseen ja siihen, että valoisampaa aikakautta olette aloittamassa omassa ja yhteisessä elämässänne.

Olkaa siis hyvät ja olkaa hyvät toisillenne, sillä yhdessä teillä on kaikki mahdollisuudet matkata kohti yhteistä hyvää elämäänne yhdessä j a erikseen. Olette suojeluksessamme, jokainen. Olemme siis Maailmankaikkeuden Auttajaenkelit Taivaankaarelta, jotka näistä sioista halusimme teille tulla kertomaan.

Kiitos!

 

 

27022022 Tässä tilanteessa (Venäjä hyökännyt Ukrainaan) pyysin vastausta kysymykseen: Mitä nyt on tapahtumassa yhteisessä ja omassa elämässämme, kun keskellä rauhaa on naapurimaamme alkanut lietsoa sotaa ja aloittanut sen jo Ukrainassa.

Ajatuksillanne on voima muuttaa maailma kohti Hyvän elämäänne

Pirjo hyvä, on nyt aivan ensimmäiseksi tärkeää rauhoittaa ihmisten mieliä, etteivät itse ala lietsoa sodan ajatusta omissa puheissaan tai ajatuksissaan. Sillä nyt on erittäin tärkeää pitää itsensä rauhallisena ja luottaa siihen, että elämä kantaa ja jatkuu parhaalla mahdollisella tavalla. Sillä on tärkeää ymmärtää, että paha vaati aina vain lisää, mutta Hyvä antaa parastaan sitä mukaa kun hyvälle antaa tilaa toimia kaikkien parhaaksi. Ei ole siis mitään syytä vaipua epätoivoon tai antaa valtaa pelolle, sillä pelko ei vie Hyvää eteenpäin. Tämä siis alkajaisiksi teille jokaiselle, jotka tätä kirjoitustamme luette.

Mitä sitten siihen tulee, mitä on tapahtumassa elämässänne. Sivusta seuraatte nyt koko muun maailman kanssa mitä Ukrainassa tapahtuu. Oman myötätuntonne voitte jokainen antaa Ukrainalaisille ja niille sotilaille, jotka vastoin omaa tahtoaan ovat palvelemassa nyt muita voimia kuin mitä itse olisivat halunneet. Sillä elämänne on kehittynyt jo niin pitkälle, että jokainen teistä osaa arvostaa elämää ja ymmärrätte jo, että jokainen on ihminen, vaikka joutuisi valtakoneiston rivejä puolustamaan, vaikka oma halu ei ole toisiaan tappaa. Ukrainalaisia voitte jokainen tukea rukoilemalla heidän puolestaan ja antamalla heille rakastavat ja tukevat ajatuksenne. Sillä jokaisen ajatuksilla on nyt suurempi voima kuin voitte uskoakaan. Siis puolustamalla Hyvää ja jättämällä pahan omaan oloonsa kuihtumaan, voitte edistää hyvinvoinnin lisääntymistä koko maailmaanne ja nyt ensin keskittymällä lähialueiden tilan parantamiseen.

Siis uskokaa huomiseenne ja siihen, että elämä kantaa aivan jokaista, kun annatte sille mahdollisuuden olematta itse itsenne esteinä. Mitä tämä tarkoittaa, se tarkoittaa sitä, että ette itse lietso negatiivisia mielikuvia, vaan vahvistatte kaiken hyvää, minkä itse haluatte tapahtuvan. Siis rauhaa ja rakkautta lähettäkää aivan jokaiselle, sillä rakkaus on se, joka voi pahan parantaa, ei lisää lietsomalla vaan rakkauden kautta. Ymmärrättekö tämän? Voitte mielessänne lausua vaikka, että lähetätte rauhaa ja rakkautta aivan jokaisen sydämeen, jotka tässä tilanteessa ovat osallisina. Tämän haluamme teidän ymmärtävän ja olevan apuna siinä, että mahdollisimman pienin vahingoin saadaan tämä asia jätettyä taakse.

Ei ole myöskään syytä alkaa ajatella miten omalle maalle voisi käydä, vaan vahvistakaa Hyvää kaikessa siinä, että jokainen rajanaapuri saa elää rauhassa ja vapaana sekä kehittyä parhaalla mahdollisella tavalla niin omana kuin yhteisenäkin elämänä. Sillä nyt olette oppineet jo pitämään yhtä ja huomaatte aina selvemmin sen, kuinka kaikki vaikuttaa kaikkeen.

Olkaa rauhallisin mielin, viekää hyvää tietoisesti eteenpäin kukin oman osuutenne kautta, että vahvistatte Hyvää hyvässä, jolloin kaikki Hyvä lähtee kehittymään eteen- ja ylöspäin, niin kuin on tarkoitus maapallonne kehityksessä. Siis mitään hätää teillä ei ole. Kun pysytte rauhallisina ja mielenne opettelette hallitsemaan, niin huomaatte, kuinka pelkonne poistuu vähitellen ja alatte luottaa itseenne ja elämäänne, jolloin levitätte omaa rauhaanne eteenpäin. Sillä on valtava voima, vaikka ette sitä vielä itse näe, mutta maailmankaikkeus pitää huolta teistä jokaisesta. Ei ole siis syytä pelätä eikä ole syytä antaa itseään pelotella. Olkaa siis rauhassanne, sillä ymmärrätte kyllä sen, että ette hyväksy sellaisia toimintatapoja, miten ette itse toimisi tällaisessa tilanteessa, mutta älkää antako tämän jokaista koskettaneen tilanteen teitä pelolla suistaa. Jatkakaa siis rauhallisin mielin elämäänne, sillä se on parasta, mitä voitte itsellenne tehdä. Auttakaa toisianne missä voitte ja lähettäkää rakastavia ja anteeksiantavia ajatuksianne, sillä ajatuksillanne on suurempi voima kuin mitä vielä olette itse uskoneet.

Näin halumme teitä rauhoittaa ja auttaa teitä toisianne auttamaan täältä Taivaankaarelta, jossa olemme suuren auttajajoukkonne kanssa seuraamassa edesottamuksianne. Vielä haluamme teitä muistuttaa siitä. että mitä useampi teistä ajattelee ja haluaa rauhaa, sitä suurempi on ajatustenne voima, sillä oma ja yhteinen tahtonne on ylittämätön, jota aina ja joka tilanteessa kunnioitamme. Olkaa siis rauhassanne ja olkaa hyvät, sillä hyviä olette jokainen omalla tavallanne.

Kiitos

Miten voimme parhaalla mahdollisella Hyvän tavalla omaa elämäämme täällä Suomessa viedä eteen ja ylöspäin alkaneen vuoden aikana, niin kuin parasta ja oikein on. Kiitos!

 220122 Pieniä ylämäkiä ja alamäkiä näkyvissä

Pirjo hyvä, voit kertoa lukijoillesi, ettei teillä siellä Suomessa ole mitään hätää tulevanakaan vuotenanne. Sillä kaiken koitatte jo huomioida etukäteen niin, että sovussa voitte elää, niin itsenne kuin toistennekin kanssa. Tällä tarkoitamme sitä, että vaikka elämä ympärillänne on levottomampaa kuin aikaisempina vuosinanne, ei teillä kenelläkään ole hätää. Ympärillänne etsitään nyt uudenlaisia muotoja elää sovussa ja niin, että kaikilla on edes se kaikki vähin, minkä jokainen tarvitsee toimeen tullaksenne. Tämä aiheuttaa siis levottomuutta ympärillänne.

Olette uudistamassa oman maanne rakenteita niin, että entistä paremmin olisi tarvittava, niin hoito kuin toimeentulo, jokaisen saavutettavissa. Siis aina vain oikeudenmukaisempaa elämää kohti haluatte, koko kansallenne tarjota samat mahdollisuudet. Siksi voitte koko maanne asuttaa ja joka paikassa selvitä. Sillä jokaisella on enenevässä määrin myös luonnon voimat auttamassa sitä, että koneenne toimivat ja kotitaloutenne pärjäävät, vaikka kaikki eivät kaupungeissa asuisikaan.

Teillä on myös hyvät mahdollisuudet ottaa vastaan ihmisiä, jotka turvaa tarvitsevat mutta voisitte vielä paremmin miettiä sitä, miten nämä tulijat pääsisivät kuin heti kiinni yhteiskuntaanne ilman, että erilaisissa keskuksissa pääsevät turhautumaan, kun vakaampaa elämää ovat tulleet, ja ennen muta turvaa hakemaan sen sijaan, että epävarmuudessa yhdessä epävarmuuttansa lisäävät ja turhautuvat. Siis on monenlaisia mahdollisuuksia ja jo ennen koettuja konsteja vauhdittaa heidän jokaisen sopeutumistaan, jolloin voivat myös kielen oppia nopeammin ja päästä vähitellen itse kiinni uuteen elämäänsä. Siis joskus on ollut kisällijärjestelmä, jonka voisi muokata uudelleen nykyaikaan ja soveltaa sitten uusille maahantulijoille. Siis tukekaa työn antajia siinä, että töihinsä ottavat kuin oppipojikseen ja tytöikseen uusia, muualta tulleita ihmisiä. Ja kun töissään kehittyvät ja pystyvät vähitellen vastaanottamaan myös vastuun omasta tekemisestään, tulee heidän saada sitten myös sama palkka kuin toisillakin samassa työssä on. Näin saatte maanne laajemmin ja tasaisemmin asutetuksi ja määrättömästi uutta tietoa, sillä paljon osaamista tuovat mukanaan myös nämä muuttajat.

Siis mitään syytä minkäänlaiseen pelkoon ei teillä kenelläkään ole. sillä olette jo ajan kuluessa kansana näyttäneet mihin pystytte ja monenlaisista asioista olette selvinneet. Siis ei ole aihetta pelkoon nytkään, sillä jokainen löytää paikkansa, kun olette heitä itse kukin siihen auttamassa.

Vähitellen pääsette irti myös taudeistanne, kun hetken vielä jaksatte hoitaa terveyttänne niin, ettette unohda niitä yksinkertaisia hyvinvointinne tukijoita, siis maskejanne ja käsienne puhtaudesta huolehtimista.

Rauhassa saatte siis elää, mutta huolehtikaa siitä, etteivät ihmiset turhaudu, sillä turhautuminen tuo aina negatiivista kehitystä silloin, kun ei itse näe ulospääsyä eikä eteenpäin näe, miten voisi omaa elämäänsä rakentaa.

Alatte suunnata myös enenevässä määrin huomionne siihen, miten voitte luontoanne edelleen käyttää esimerkiksi energianne hankkimiseksi, kuitenkin niin, ettette luontoanne vahingoita. Siis ajatelkaa sitä, että käyttömääränne vastaavat luonnon uusiutumisen määrää. Sillä selviätte hyvin, mutta on kohtuutonta rahdata omia puitanne esimerkiksi maailmalle, joista sitten tehdään haketta tai paljon muuta. Silloin metsänne eivät kestä kauaa, kun ne on niin sanotusti loppuun hakatut. Siis suhteuttakaa työnne omien kansalaistenne määrään, niin huomaatte, että kohtuus on tässäkin asiassa tarpeen. Jos pidätte mittana aina vain kasvavia tulojanne, on hyvä huomata se, että vähemmillä tuloilla, jotka kuitenkin ovat riittävät, saadaan pitkäaikaista ja uusiutuvaa hyvinvointia aikaiseksi. Siis jättäkää jo se jatkuva kasvun ajatus ja muistakaa, että riittävä on tarpeeksi. Siis yhteistyöllä saatte paljon aikaiseksi. Siis rauhassanne saatte elää ja elämäänne kehittää eteenpäin kaikkien hyvinvoinnin tueksi ja takaamiseksi.

Tämän halusimme tuoda teille terveisiksi Taivaankaarelta yhdessä teidän jokaisen oman oppaanne kautta. Olkaa siis rauhassanne ja olkaa yhteistyöhaluisia, silloin kukoistuksenne pääsee kuin vauhtiin. Mitään hätää teillä ei ole, niin kuin jo alussa teille sanoimme.

Kiitos

Taivaankaaren Sanomat 2021_12 luettavaksenne, olkaa hyvät!

Monet muutokset elämässänne ovat jo ovella

Pirjo hyvä, voit kertoa lukijoillesi, että olemme iloisia siitä, että Soilen lauseita seuraavat. Sillä eivät vielä ole oivaltaneet niiden lauseiden voimaa, jotka ikään kuin antavat makupaloja siitä, mitä opiskellessaan kirjojaan kokonaisuuksina voisivat saada ja saavuttaa. Nyt on kuitenkin niin, että monet heistä jo huomaavat, kuinka ottaessaan lauseiden sisällöstä omaan elämäänsä opiksi ja niin muuttaessaan omia tapojaan, ajatuksiaan ja toimintaansakin, saavat huomata kuinka oma elämä joka kerran selkiytyy ja kuin kevenee. Sillä juuri se on tarkoituksemme teille kaikille opettaa, että jokainen Hyvän askel vie elämäänne eteenpäin. Eteenpäin pääsette jo silloin kun oman osuutenne kautta tutustutte kirjan sisältöön, vaikkakin vain lauseiden kautta. Oma elämänne nousee korkeammalle tasolle aina pienen matkaa, kun omaksutte antamiamme opetuksia omaan elämäänne ja oman osuutenne kautta muutatte omaa ajatteluanne, suhtautumistanne sekä tekemisen tasoanne. Silloin muuttuu elämänne, jos olette siihen itse halukkaita. Sillä kaikki oppimanne hyvä, ei poistu elämästänne enää, jollette itse sitä halua poistaa.

Ihmiskunta tarvitsee edelläkävijöitä ja me tarvitsemme teistä jokaisesta vähitellen yhteistyökumppaneita, että voitte siellä maapallollanne toinen toisianne auttaa Hyvän tavalla, jolloin olemme kanssanne sitä työtä tekemässä.  Siis paljon alkaa tapahtua keskuudessanne. Sen sanomme teille, että teillä ei ole kuitenkaan mitään hätää, vaikka olette jo pitkään olleet pandemianne kourissa ja joutuneet katsomaan omaa ja yhteistä elämäänne uusista näkökulmista. Olette oppineet arvostamaan monia asioita, jotka aikaisemmin otitte kuin itsestäänselvyyksinä. Nyt kuitenkin huomaatte sen, että paljon hyvää on ympärillänne, vaikka elämänne on ollut rajoitetumpaa. Olette ehtineet katsoa nyt tarkemmin lähelle, sillä aikaisemmin olette olleet niin kiireisiä, että olette katsoneet vain eteenpäin, täynnä uusia ja uusia suunnitelmia. Kuitenkin nyt huomaatte, kuinka lähellänne on kaikki se, joka on teille tärkeintä ja ehditte nähdä ja kokea myös lastenne kasvamisen. Monelle teistä on selkiytynyt työn ja kodin arjen tasapaino ja monet teistä eivät ole enää valmiita palaamaan sellaiseen kiireeseen ja työn määrään, mitä olette aikaisemmin olleet valmiit tekemään. Siis asetatte arvojanne hieman eri tavalla kuin aikaisemmin.

Olette huomanneet myös sen, että kaikkea teillä on yllin kyllin ja osaa siitä tavaranpaljoudesta ette ole edes muistaneet enää olemassa olevankaan. Katsotte nyt tarkemmin, mitä tarvitsette ja olette huomanneet, että uuden ja uuden hankkiminen jatkuvasti ei ole tehnyt teistä sen onnellisempia. Tulette vähitellen harkitsevammiksi omien hankintojenne suhteen, kun opitte katsomaan tarkemmin omaa elämäänne ja jätätte kilpajuoksunne toistenne kanssa jo menneisyyteen. Tämä antaa teille rauhan ja ilon nauttia siitä, mitä teillä on ja osaatte sitä arvostaa sellaisena, josta nautitte ja iloitsette pidempään.

Opitte olemaan myös vapaammin omia itsejänne ilman, että teidän tulisi laittaa itseänne moniin erilaisiin kuin muotteihin, joissa ette kuitenkaan viihdy. Huomaatte, kuinka helpottavaa on sitten, kun ei tarvitse ajatella mitä toiset sanoisivat tästä tai tuosta. Huomaatte kyllä, että kaikilla on oma mielipiteensä asioista kuin asioista, mutta voitte olla vapaasti silloin, kun itsenne hyväksytte ilman, että toisianne koitatte miellyttää koko ajan. Siis paljon on tulossa muutoksia omiin asenteisiinne ja omaan ajatteluunne. Ja huomaatte kuinka paljon vähemmällä pääsette kun olette vapaasti sitä mitä olette, yrittämättä olla jotakin muuta. Näin asiat asettuvat vähitellen paikoilleen ja nautitte elämästänne enemmän. Huomaatte, että onnellisuutenne lisääntyy myös, kun sitä ei tarvitse etsiä enää muualta, sillä teissä itsessänne on kaikki. Erilaisuus on rikkaus ja siitä voitte silloin nauttia enemmän, kun huomaatte olevanne jokainen erilaisia, kuin villikukat niityllä. Kaikki se kauneus ja erilaisuus on juuri sitä elämän rikkautta, joka vie teitä jokaista eteenpäin ja auttaa teitä kehittymään vapaammin ja aina vain parempaan suuntaan.

Olemme aivan joulunne kynnyksellä ja siksi halumme muistuttaa teitä vielä siitä, että joulu on hiljentymisen juhlaa siinä mielessä, että on turha väsyttää itseään kaikella mahdollisella touhulla, että joulunne saatte valmisteltua. Vähempi on monta kertaa enemmän. Levätkää ja nauttikaa olemisestanne, sillä joulu suo myös vapaata enemmän kuin arkenne. Siis Hyvää Joulua haluamme teille jokaiselle toivottaa täältä Taivaankaarelta. Olemme teidän jokaisen omat korkeimmat oppaanne, jotka tätä kirjettä teille yhdessä kirjoitimme. Olkaa siis hyvät ja olkaa Hyvät.

 

Kiitos!

bottom of page